Klubide ja firmade arvestus

VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS KLUBI TARTU MARATON ÜRITUSTEL


Klubide- ja firmadevahelise arvestuse eesmärk on suurendada spordihuvi klubidevahelise arvestuse pidamisega ja tõmmata suuremat tähelepanu klubispordile.

 • Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse välja kahes võistlusklassis: klubid ja firmad.
 • Klubid on registreeritud spordiklubid, vabalt moodustatud kollektiivid ja sõpruskonnad.
 • Firmad on ühe ettevõtte töötajatest ja nende pereliikmetest moodustatud võistkonnad. Pereliikmeteks on abikaasa/elukaaslane, lapsed, vanemad, õed-vennad.
 • Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse klubi / firma 5 parema osaleja punktisummad, mis arvestatakse K indeksi alusel (vt Sarja juhend).
 • Punktiarvestusse ei lähe varjatud nimega osaleja tulemus.
 • Sarja arvestusse lähevad klubi / firma kuni 4 paremat liidetud punktisummat 6-st võimalikust.
 • Sarja üldkokkuvõttes võrdse punktisumma saanud klubidest / firmadest saab kõrgema koha see, kelle:
  • võistkond on aasta jooksul läbinud rohkem Klubi Tartu Maraton üritusi,
  • kui aasta jooksul läbitud ürituste arv on võrdne, saab eelise see, kelle parima ürituse punktisumma on suurem,
  • kui ka parima ürituse punktisummad on võrdsed, siis arvestatakse paremuselt teise ürituse summasid, seejärel kolmanda jne,
  • kui ühegi ülaltoodud reegli järgi pole võimalik võistkondi üksteisest eristada, jäävad nad kohta jagama.
 • Klubi / firma võib esitada osalema mitu võistkonda (I, II, III jne).
 • Iga ürituse 3 paremat klubi ja firmat autasustakse järgnevalt: 1.koht – karikas + 7 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel; 2.koht - karikas + 5 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel; 3.koht - karikas + 3 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadatekse klubi / firma esindaja e-postile.

 • Sarja üldkokkuvõttes autasustatakse 3 paremat klubi ja firmat karika ja auhindadega Kuubiku hooaja lõpetamisel.

Registreerimine

 • Klubi / ettevõtte osalejate ühiseks registreerimiseks on vajalik luua kasutajakonto Klubi Tartu Maraton isteeninduskeskkonna kasutamiseks www.tartumaraton.ee.
 • Konto omanik peab valima lehe paremast ülanurgast ISETEENINDUS ja siis vasakult menüüst GRUPID.
 • Grupi registreerimiseks lae alla ja täida vastav Exceli tabel (mida saad kasutada hiljem ka järgmiste ürituste puhul, korrigeerides vaid osaleja ees olevat distantsi).
 • Faili üleslaadimisel kontrollitakse isikukoodide ja distantside korrektsust. Juba registreeritud isikute puhul annab süsteem veateate.
 • Registreerimise ajal saab valida ka spordiklubi / ettevõtte etteantud valikust. Juhul kui valikus antud asutus puudub, saab selle lisamiseks saata soovi administraatorile.
 • Maksta saab nii arve alusel kui ka pangalingi kaudu. Arve saab võtta nii eraisikule kui ka ettevõttele. NB! Arve on vaja tasuda hiljemalt sellel märgitud kuupäevaks. St, kui registreerimine tehakse vooru viimasel päeval, siis tuleb tasuda samal päeval!
 • Kõiki tasutud ja tasumata arveid saab konto omanik iseteeninduses vaadata ja vajadusel allalaadida.
 • Konto omanik näeb iseteeniduskeskonnas gruppide menüüs enda poolt registreeritud osalejaid, ning saab neid ka ise ümber registreerida (vahetada distantsi või muuta isikut).
 • Klubi / firma osavõtjad võivad olla registreerunud individuaalselt, kuid sellisel juhul peavad nad registreerudes endale juurde märkima ka esindatava spordiklubi või ettevõtte (nimekiri etteantud valikus). Klubi/firma saab iga kontoomanik lisada ka hiljem iseteeninduses "minu profiil" all.
 • Klubide- / firmade arvestuse osalemiseks ei pea saatma eraldi registreerimisvormi. Märge klubilisuse kohta teha kohe registreerimisel.
 • Klubi/firma märkimise tähtajaks on antud ürituse internetis registreerumise lõpp (tavaliselt ürituse eelne reede kell 17:00).
 • Korraga saab esindada vaid ühte klubi või firmat, st inimene ei saa esindada korraga kahte kollektiivi.
Gruppidele on soodustus -10% hetke osavõtutasudest 10 või enama muud soodustust mittesaava osaleja korral. Registreerimine tuleb teostada korraga grupiregistreerimisena kodulehe registreerimiskeskkonnas.