Klubide ja firmade arvestus

VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS KLUBI TARTU MARATON ÜRITUSTEL


Klubide- ja firmadevahelise arvestuse eesmärk on suurendada spordihuvi klubidevahelise arvestuse pidamisega ja tõmmata suuremat tähelepanu klubispordile.

 • Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse välja kahes võistlusklassis: klubid ja firmad.
 • Klubid on registreeritud spordiklubid, vabalt moodustatud kollektiivid ja sõpruskonnad.
 • Firmad on ühe ettevõtte töötajatest ja nende pereliikmetest moodustatud võistkonnad. Pereliikmeteks on abikaasa/elukaaslane, lapsed, vanemad, õed-vennad.
 • Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse klubi või firma 5 parema osaleja punktisummad, mis arvestatakse K indeksi alusel (vt Sarja juhend). Vähem kui 5 esindajaga võistkonnad ei osale võistkondlikus paremusjärjest
 • Punktiarvestusse ei lähe varjatud nimega osaleja tulemus.
 • Sarja arvestusse lähevad klubi või firma kuni 4 paremat liidetud punktisummat 6-st võimalikust.
 • Sarja üldkokkuvõttes võrdse punktisumma saanud klubidest või firmadest saab kõrgema koha see, kelle võistkond on aasta jooksul läbinud rohkem Klubi Tartu Maraton üritusi.
  • Kui aasta jooksul läbitud ürituste arv on võrdne, saab eelise see, kelle parima ürituse punktisumma on suurem.
  • Kui ka parima ürituse punktisummad on võrdsed, siis arvestatakse paremuselt teise ürituse summasid, seejärel kolmanda jne.
  • Kui ühegi ülaltoodud reegli järgi pole võimalik võistkondi üksteisest eristada, jäävad nad kohta jagama.
 • Klubi või firma võib esitada osalema mitu võistkonda (I, II, III jne).
 • Iga ürituse 3 paremat klubi ja firmat autasustakse järgnevalt: 1. koht: karikas + 7 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel; 2. koht: karikas + 5 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel; 3. koht: karikas + 3 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadatekse klubi või firma esindaja e-postile.

 • Sarja üldkokkuvõttes autasustatakse 3 paremat klubi ja firmat karika ja auhindadega Kuubiku hooaja lõpetamisel.

Registreerimine

 • Klubi või ettevõtte osalejate ühiseks registreerimiseks on vaja luua Klubi Tartu Maraton iseteeninduskeskkonna kasutajakonto (www.tartumaraton.ee).
 • Pärast sisselogimist tuleb iseteeninduse vasakpoolsest menüüst valida "Grupid". Kui nimetatud menüüd pole näha, tuleb klõpsata lehe paremas ülanurgas kontoomaniku nimega nupule.
 • Grupi registreerimiseks laadi alla ja täida vastav Exceli tabel.
 • Faili üleslaadimisel kontrollib süsteem sisestatud isikukoode. Vastavale võistlusele juba registreeritud isikute puhul annab süsteem veateate.
 • Kontrolli üleslaadimislehel, et rippmenüüst on valitud õige üritus ning Exceli failis on distantsid märgitud etteantud näidise järgi. Vales vormingus distantside korral annab süsteem veateate.
 • Faili üleslaadimislehel saab etteantud valikust valida ka esindatava spordiklubi või ettevõtte. Juhul kui valikus soovitud organisatsioon puudub, saab selle nimekirja lisamise soovi saata administraatorile. NB! Kui administraator lisab nimekirja uue organisatsiooni, ei lisata seda automaatselt juba registreeritud grupi liikmetele. Seepärast on mõistlik pärast soovi esitamist oodata faili üleslaadimisega, kuni soovitud organisatsioon on nimekirja jõudnud (see juhtub reeglina hiljemalt ühe tööpäeva jooksul). Teise võimalusena saab hiljem iga grupi liige oma kontoga iseteenindusse sisse logida ja klubi või ettevõtte oma profiili lisada. Administraator klubi või ettevõtet üksikutele isikutele ega gruppidele külge ei lisa.
 • Maksta saab nii arve alusel kui ka pangalingi kaudu. Arve saab võtta nii eraisikule kui ka ettevõttele. NB! Arve on vaja tasuda hiljemalt sellel märgitud kuupäevaks. See tähendab, et kui registreerimine tehakse vooru viimasel päeval, siis tuleb tasuda samal päeval!
 • Kõiki tasutud ja tasumata arveid saab konto omanik iseteeninduses vaadata ja vajadusel alla laadida.
 • Konto omanik näeb iseteeninduskeskonnas gruppide menüüs enda registreeritud osalejaid ning saab neid ka ise ümber registreerida (vahetada distantsi või muuta isikut).
 • Klubide/firmade arvestuses osalemiseks võivad klubi või firmat esindavad osavõtjad registreeruda ka individuaalselt, kuid sellisel juhul peavad nad registreerudes endale juurde märkima ka esindatava spordiklubi või ettevõtte (etteantud valikust). Klubi/firma saab iga kontoomanik lisada ka hiljem iseteeninduses "minu profiil" all.
 • Klubide ja firmade arvestuses osalemiseks ei pea saatma ürituse registreerimisvormile lisaks eraldi vormi. Piisab, kui märge klubilisuse kohta teha kohe registreerimisel või hiljem osaleja profiilis.
 • Klubi/firma märkimise tähtajaks on antud ürituse internetis registreerumise lõpp (tavaliselt ürituse-eelne reede kell 17:00).
 • Korraga saab esindada vaid ühte klubi või firmat, st inimene ei saa esindada korraga mitut kollektiivi.
Gruppidele on soodustus -10% hetke osavõtutasudest 10 või enama muud soodustust mittesaava osaleja korral. Registreerimine tuleb teha korraga grupiregistreerimisena kodulehe registreerimiskeskkonnas.
Tartu Maratoni Kuubiku etapid kuuluvad Eesti Firmaspordi Liidu Eesti Sportlikuma Ettevõtte ning Eesti Parima Rahvasportlase sarja.

Eesti Parima Rahvasportlase sarja arvestusse arvestatakse punktid Tartu Maratoni Kuubiku punktiarvestuse alusel, mis on kohandatud vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile

Eesti Sportlikuma Ettevõte tulemustesse läheb kirja vaid ettevõtte parima võistkonna tulemus. 

Et võtta osa Eesti Parima Rahvasportlase sarjast, tuleb selleks ära täita Eesti Firmaspordi Liidu registreerimisankeet. Registreerides end peale ürituse toimumist, ei lähe toimunud ürituse tulemus sarja arvestuses kirja. Sarjas osalemiseks tuleb märkida registreerimisel klubi/ettevõtte lahtrisse ettevõtte nimi.

NB! Kõigil tiimiliikmetel peab ettevõtte nimi olema kirjutatud samasugusel kujul!