Üldjuhend

 1. Tartu Tänavasõit (edaspidi: võistlus) peetakse 2015. a maanteesõidu Euroopa Meistrivõistluste raames. Võistluse eesmärgiks on pakkuda rattasõpradele kaasalöömisvõimalust profivõistlustel.
 2. Võistlust korraldab Klubi Tartu Maraton (aadress: Laulupeo pst 25, 51007 Tartu, tel 7421 644).
 3. Võistlus viiakse läbi vastavalt EJL võistlusreglemendile, käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 4. Võistlus toimub laupäeval, 8. augustil 2015 kell 12.00-14.00 Tartu linna tänavatel. Sõidetakse Euroopa Meistrivõistluste grupisõidu rajal 5 x 12,4 km pikkust ringi, kokku 62 km.
 5. Võistluskeskus asub Tartus Turu tn, Aura keskuse ees parklas ja on avatud 6. - 8.08.2015 kell 10:00-18:00.
 6. Registreerimine toimub www.tartumaraton.ee  registreerimiskeskkonnas  19.05.15 – 7.08.15 kell 17:00 ja võistluskeskuses 8.08.15 kell 08:00-11:00.
 7. Osavõtutasu:
  7.1  Võistleja loetakse registreerunuks pärast osavõtutasu tasumist / laekumist.
  7.2  Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
  7.3  Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata.
  7.4  Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad nende endi kanda.
  • 1.05.15 – 1.08.15                       25€
  • 2.08.15 – 7.08.15                       35€
  • 8.08.15 kuni kell 11.00            40€ võistluskeskuses kohapeal
  • Kõikide osavõtutasude puhul kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) 50% hinnasoodustus.
 8. Osavõtutasu sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit, ajavõtu kiipi, ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri ja ajavõtukiibi korral), tulemust protokollis, lõpetaja diplomit, vajadusel esmaabi ning parimate autasustamist.
 9. Võistlusest osalejate arv on piiratud. Rajale lubatakse kuni 200 võistlejat. EJL või mõne teise rahvusliku jalgratturite liidu litsents ei ole kohustuslik.
 10. Arvestust peetakse meestel ja naistel eraldi järgmistes võistlusklassides:
  • Mehed:
   MJ                                 sünniaastad 2000-1997 (EJL M16/MJ)
   ME/Põhiklass           sa 1996 – 1986                   (EJL MU/ME/Sport/)
   M1                                sa 1985 – 1966                   (EJL MSen1/MSen2)
   M2                                sa 1965 ja varem               (EJL MSen3/MSen 4/jne)
  • Naised:
   NJ                                  sa 2000 - 1997                    (EJL N16/NJ)
   NE/Põhiklass            sa 1996 – 1986                   (EJL NE/NSport)
   ​N2                                 sa 1985 ja varem               (EJL NSen1/ NSen2 jne)

   10.1. Kui võistlusklassis on vähem kui 3 osalejat, siis antud võistlusklassi parimaid ei autasustata.
   ​10.2. Kui madalama võistlusklassi sportlane saavutab auhinnatava koha põhiklassis, siis saab ta autasu nii põhiklassi kui oma vanuseklassi arvestuses.
 11. Stardinumber ja ajavõtt.
  11.1. Stardinumbrite väljastamine toimub võistluskeskuses 08.08.15 kell 10.00-12.00.
  11.2. Stardinumbrid paigutatakse seljale, mõlema küljele (vt ka lisatud pilti stardinumbrite asetuse kohta). Ajavõtukiip paigutatakse esihargile (vt pilt). Ajavõtukiibi kaotamise või tagastamata jätmise eest on trahv 90 €.
  11.3. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu distantsi. Liidritele ringiga kaotav võistleja peab võistluse katkestama ja rajalt lahkuma, lõpetades poolelioleva ringi (st ületades stardi- ja finišijoone) ja saab võistlustulemuse protokolli vastavalt läbitud ringide arvule tingimusel, et on läbinud vähemalt 50% võistlusdistantsist.
  11.4. Stardikoridoridesse pääseb 10 minutit enne starti.
 12. Tulemuste arvestamine
  12.1 Võistlusel selgitatakse osalejate individuaalne paremusjärjestus igas eelnimetatud võistlusklassis.
  12.2 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuse infotahvlil pärast viimase võistleja lõpetamist ning järgneval päeval internetis www.tartumaraton.ee ja www.ejl.ee  kodulehtedel.
 13. Autasustatakse iga klassi kolme paremat karika, lillede ja kinkekaardiga.
  13.1. Autasustamine toimub kell 14:20 finišiala poodiumil.
  13.2. Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.
 14. Olulised reeglid
  14.1. Lubatud on kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclo-cross`i võistlusrattaid.
  14.2. Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.
  14.3. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.
  14.4. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.
  14.5. Kiivri kandmine on kohustuslik.
  14.6. Liiklusreguleerijate, kohtunike,  liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.
  14.7. M/N16 ja M/NJ vanuseklassi ratturid ei ole kohustatud kasutama ülekande piiranguid.
  14.8. Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.
  14.9 Punktides 14.1 – 14.8 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja eemaldatakse võistluselt ja diskvalifitseeritakse.
  14.10 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.
 15. Vastutus
  15.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja, et on tutvunud võistlusjuhendiga ning kohustub seda täitma.
  15.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.
  15.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
  15.4 Kõik alla 18-aastased osavõtjad osalevad võistlusel lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.
 16. Tehniline abi ja võistkonna esindaja.
  16.1. Tehnilist abi osutab neutraalse tehnilise abi auto (3 tk)
  16.2. Meeskondade saateautosid rajale ei lubata
  16.3. Informatsiooni võistluse kulgemise kohta edastab pealtvaatajatele võistluse kommentaator.
 17. Registreerimisega võistlusele kinnitab osavõtja nõusolekut võistluse juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
 18. Anti-doping
  Võistlusel osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelise jalgratturite liidu UCI dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Anti-Dopingu SA-l (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.
 19. Protestid
  19.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada võistluse peakomissarile 1 tunni jooksul pärast esimese võistleja lõpetamist.
  19.2. Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse kohtunike kogu.
 20. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad võistluse korralduskomitee ja kohtunike kogu.

Peasponsor

SEB

Esitleja

Codeborne

Rattapartner

Bottecchia

Meediapartner

Postimees

Suurtoetajad

A. Le Coq Ramirent Salvest Craft Atlantis Rand & Tuulberg Enervit Eesti Pagar

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminaal G4S Maks & Moorits TÜ Kliinikum EY 1182.ee Põltsamaa Ecoprint

Toetajad

Ehitusmeister Avis Lipton Löfbergs Lila Aura keskus

Meedium

Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix Raadio Elmar