Üldjuhend

45. TARTU MARATONI JUHEND

 1. 45. Tartu Maraton kuulub rahvusvahelisse pikamaasuusatamise sarja Worldloppet (WL), Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) ja Eesti pikamaasuusatajate sarja Estoloppet 2018. aasta kalendrisse ning on FIS Worldloppet Cupi (FWLC) osavõistlus. Tartu Maraton on Tartu Maratoni Kuubiku esimeseks osavõistluseks.
 2. 45. Tartu Maratoni (edaspidi TM) korraldavad Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud TM nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil.
 3. TM korraldatakse vastavalt Eesti Suusaliidu (ESL) ja FIS-i pikamaasuusatamise võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja programmile, WL reeglitele, FWLC üldjuhendile ning Klubi Tartu Maraton volinike kogu ja juhatuse otsustele.
 4. 45. TARTU MARATON toimub 18. veebruaril 2018., toimumise kuupäeva ei muudeta. 
  • 63 km ühisstart antakse kell 9.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil,  aeg läheb käima stardipaugust.
  • 31 km ühisstart antakse kell 12.30 Arula teeristis (Otepää-Puka mnt 8. km), aeg läheb käima stardipaugust.
  • Mõlemal distantsil on start hilinejatele avatud 15 min jooksul pärast stardipauku.
  • Mõlemal distantsi finiš asub Tartumaa Tervisespordikeskuses. 
  • 63 km distants kuulub Worldloppeti pikkade radade kalendrisse.
  • 31 km distants kuulub Worldloppeti lühiradade kalendrisse, kuid ei ole võistlus ja autasustamist ei toimu, kuid tulemused lähevad arvesse Tartu Maratoni Kuubiku üldarvestuses. 
 5. 63 km rajal on 7 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1.  Matu 12 km, 2. Ande 23 km, 3. Kuutse 32 km, 4. Peebu 39 km, 5. Palu 46,6 km, 6. Hellenurme 53,5 km, 7. Kohvipunkt 59,2 km.
  63 km rajal
  on 3 vahefinišit: "Tartu 2024 - Euroopa Kultuuripealinnaks" Matu 12 km, Salomon Kuutse 32 km ja Palu 46,6 km.
  31 km rajal on 4 TP-d: 1. Peebu 7 km, 2. Palu 14,6 km, 3. Hellenurme 21,5 km, 4. Kohvipunkt 27,2 km. 
 6. Prügialad. Maratoni rajal on tähistatud prügiala enne ja pärast iga TP-d. Samuti on tähistatud kaks täiendavat prügiala rajalõikudel, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilikud ja kus see eeldatavalt toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.
 7. Maratoniraja läbimiseks on järgmised ajalimiidid: 
  Kontrollpunkt Asukoht 63 km 31 km
  Start Otepää/Arula 9:15 12:45
  1. Tartu 2024 Matu TP 12 km 11:00  -
  2. Estoloppeti Ande TP 23 km 12:30  -
  3. Salomon Kuutse TP 32 km 14:00  -
  4. Peebu TP 39 km / 7 km 15:00 15:00
  5. Palu TP 46,6 km / 14,6 km 16:15 16:15
  6. Hellenurme TP 53,5 km / 21,5 km 17:15 17:15
  7. Kohvipunkt 59,2 km / 27,2 km
  Finiš 63 km / 31 km 19:00 19:00
  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse. 
 8. Suusatatakse ainult klassikalises tehnikas. Tehnikat kontrollitakse ja määruste rikkujad diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on tehnikakontrolli kohtunike protokoll ja videosalvestused, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist võistlusjärgsel reedel.
 9. Osavõtt Tartu Maratonist toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 10. Osaleda võivad kõik 2002. aastal (lühikesel rajal 2004. aastal) või varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. FWLC sarjas osalemise tingimusi vaata FWLC juhendist. Erandkorras lubatakse 63 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri kirjalikul loal. Erandkorras lubatakse 31 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
  63 km vanuseklassid: Naised: N17 (sünniaastad 2003-01), N20 (2000-98), N21 (97-84), N35 (83-79), N40 (78-74), N45 (73-69), N50 (68-64), N55 (63-59), N60 (58-54), N65 (53-49), N70 (48 ja varem);
  Mehed: M17 (2003-01), M20 (2000-98), M21 (97-84), M35 (83-79), M40 (78-74), M45 (73-69), M50 (68-64), M55 (63-59), M60 (58-54), M65 (53-49), M70 (48-44), M75 (43-39), M80 (38 ja varem).  
 11. Stardigrupid: 
  Stardigrupp 63 km stardinumbrid 31 km lõpuaeg
  stardinumbrid alates 8001
  Eliit 1-100   ---
  1. 101-200 1 t 40 min - 2 t 45 min
  2. 201-300 2 t 46 min - 3 t 10 min
  3. 301-500 3 t 11 min - 3 t 35 min
  4. 501-700 3 t 36 min - ...
  5. 701-1000   ---
  6. 1001-1500   ---
  7. 1501-2000   ---
  8. 2001-2500   ---
  9. 2501-3000   ---
  10. 3001-3500   ---
  11. 3501-4000   ---
  12. 4001-4500   ---
  13. 4501-5000   ---
  14. 5001-5500   ---
  15. 5501-6000   ---
  16. 6001-...   ---
  • Maratoni mõlema distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad arvesse mõlema distantsi varasemad tulemused ainult registreerumisel enne teise registreerimisvooru lõppu.
  • Prioriteet on Tartu Maratoni sama distantsi viimasel tulemusel. Arvestatakse 63 km saavutatud kohta 2015. aasta maratonil koefitsiendiga 1 või selle puudumisel 2013. aasta maratonil koefitsiendiga 1,1 või viimase puudumisel 2012. aasta koefitsiendiga 1,2, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis.
  • 31 km 2015. ja 2013. aasta tulemuste alusel saab 63 km paigutuse alates 7. stardigrupist. 
  • Osavõtjate, kel puudub Tartu Maratoni 2015., 2013. või 2012. aasta tulemus, soovil arvestatakse teistel Worldloppeti maratonidel (2017., 2016., 2015. aasta hooaja ja 2018. hooaja kuni 03.02.18) saavutatud tulemusi ja Estoloppeti (2017., 2016. ja 2018. aasta esimese kahe Estoloppeti maratoni) tulemusi. Registreerudes saata taotlus oma WL/EL-sõitude tulemustega aadressil tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt teise registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata.
  • 2015., 2013. ja 2012. aasta maratonidel mitteosalenud saavad stardinumbri viimastesse stardigruppidesse registreerumise järjekorras.
  • 63 km eliitgruppi kuuluvad 2015. aasta Tartu Maratonil 1.-30. koha saavutanud ning FIS Worldloppet Cupi sarja registreerunud suusatajad. 
  • 31 km võib stardikoridori valida vastavalt oma eeldatavale finišeerimise ajale.
  • 63 km distantsil peab startima numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt. 
  • 20 ja enam korda osa võtnud saavad erikujundusega „Tartu Maratoni saadiku“ stardinumbri, kui registreerimine on tehtud enne esimese registreerimisvooru lõppu.
  • Detailsem info püsiosalejate tunnustamise kohta: https://www.tartumaraton.ee/et/yritused/nelikyritus/kuldh6be/
    
  • Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse pärast esimest registreerimisvooru detsembris, numbriline stardiprotokoll neli päeva enne maratoni. 
 12. Osavõtjate registreerimine toimub: 
  • internetis Tartu Maratoni koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni võistluseelse reedeni kell 17.00; 
  • Klubi Tartu Maraton büroos Tartus (Laulupeo pst. 25, info tel. 7421 644, fax 7422 536) kuni võistluseelse neljapäevani kell 17.00; 
  • võistluskeskuses võistluseelsel reedel kell 12.00 – 19.00, laupäeval kell 10.00 – 17.00 
  • FIS Worldloppet Cupi (FWLC) võistlejad peavad II registreerimisvooru lõpuks saatma täiendavalt FWLC registreerimisvormi. FWLC võistkondade esindajate koosolek toimub võistluseelsel laupäeval kell 18.00 Tehvandi Spordikeskuses. 
  • Klubide ja firmade arvestusse registreerimise infot vaata SIIT.
 13. Osavõtutasud:          
   
  Registreerimisvoorud 63 km 31 km
  kuni 08.12.17 55 € 35 €
  09.12.17 - 02.02.18 70 € 45 €
  03.02.18 - 17.02.18 110 € 70 €
  NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimismaks). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt spordiklubide soodustus -10%, osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene. 
 14. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel hiljemalt 17.02.2018 kell 17.00 kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku võistlustele registreerimisel. Krediit kehtib 1 aasta. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee. 
 15. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:
  • kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 16.02.18 kella 17.00-ni
  • võistluskeskuses 16.02.18 kell 12.00 - 19.00 ja 17.02.18 kell 10.00 – 17.00 
  • Kuni 02.02.18 on iseteeninduses pikemalt distantsilt lühemale ümberregistreerimine ja isikuvahetus samal distantsil tasuta. Tasuda tuleb osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul. 
  • Alates 03.02.18 on ümberregistreerimistasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust). 
  • Vale nime all startinud diskvalifitseeritakse. Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel stardis tuleb tasuda 10 €. 
 16. Stardimaterjalide väljastamine toimub:
  • võistluskeskuses võistluseelsel reedel 16.02.18 kell 12.00 – 21.00 ja laupäeval 17.02.18 kell 10.00 - 19.00; 
  • võistluspäeval 18.02.18 63 km stardis Otepääl kell 7.00-8.50 ja 31 km stardis Arulas kell 10.30-12.20. 
 17. Ürituse ärajäämine. 
  17.1. Tartu Maratoni ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele ja käesolevale juhendile, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused. 
  17.2. Tartu Maratoni ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu, etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega, kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks ehk järgmise osaluse ettemaksuks. 
  17.2.1. Maratonikontol olevat krediiti kasutatakse järgmisel Klubi Tartu Maraton üritusele registreerimisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Maratoni esimese registreerimisvooru lõpuni.
  17.2.2. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.17.2. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel. 
  17.2.3. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele mõnele järgmisele Klubi Tartu Maraton üritusele, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni esimese registreerimisvooru lõpuks kinnitama osalemist soovitud üritusel (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata. 
  17.2.4. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele järgmiste Klubi Tartu Maraton ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole krediidiks koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Ettevõtte esindaja peab osalejate nimekirja uuendama (täitma uue grupiregistreerimisvormi) hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni esimese registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata. 
  17.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.). 
  17.4.  Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei kuulu kulutused, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele, hüvitamisele ürituse korraldaja poolt. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
  17.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 18. Tulenevalt ebapiisavatest lumeoludest või teistel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõidu ära jätta. Näiteks võidakse muuta stardi ja/või finiši asukohta, stardiaega, sõiduviisi, määrata, et sõidetakse mitu ringi vms. 
  Sellekohane otsus tehakse 72 tundi enne maratoni starti korralduskomitee või žürii poolt (FIS p.388.1.2). Sellest antakse teada massiteabevahendite kaudu. Võistluste žüriil on erandkorras õigus teha osavõtjate turvalisuse tagamiseks muudatusi kuni 3 tundi enne starti (FIS p.388.1.3). 
  Raja muutmise või lühendamise korral saab WL templi, kui rada on vähemalt 50% originaalraja pikkusest.
 19. Osavõtjale kindlustatakse: stardinumber, ajavõtukiip, suusa- ja pakikleebised, meditsiiniinfo kaart, pakikott, infoleht, märk, ajavõtt (ainult nõuetekohase stardinumbri/ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus ja toitlustus TP-des ja finišis, autasustamine, tulemusega diplom, lõpetanule osavõtja medal, pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel meditsiiniabi kogu raja ulatuses ja katkestajate transport finišisse, kuld- või hõbemärk vastavalt statuudile
 20. Suuskade markeerimine ei ole kohustuslik. Maratonil võib vahetada ainult ühte suuska. 
 21. Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu maratoni vältel kandma nii eest- kui ka tagantvaates nähtaval antud maratoni kahepoolset stardinumbrit ja ümber jala ajavõtukiipi. Ajavõtukiipi ei ole vaja tagastada.
 22. Tulemused avaldatakse esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, interneti kodulehel ja võistlusjärgsel esmaspäeval ajalehes Postimees. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton. 
 23. Osavõtjate transport. Korraldajad soovitavad kasutada eribusse sõiduks maratonipäeva hommikul Tartust ja Elva finišiparklast stardipaikadesse. Starti sõitvates bussides garanteeritakse koht vaid eelmüügist ostetud piletiga. Pärast maratoni saab eribussidega sõita finišipaigast Tartusse ja stardiparklatesse. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on eelmüügist 4 € ja bussist ostes 6 €. Bussipiletite eelmüük toimub võistluskeskuses ja teistes korraldajate teavitatud kohtades. Eribusside sõidugraafik avaldatakse kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne võistlust. 
 24. Parklad stardipaikades on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorraldusele ja täituvusele. Finišiparkla Elva – Hellenurme maantee 2. km-l on tasuline. Eelmüügist ostes 5 €, kohapeal 10 €. Bussidele, milles on enam kui 10 reisijakohta, on parkimine tasuta.
 25. Liikluskorraldus. Teeninduspunktides on peatumine ja parkimine reguleeritud ajutiste liiklusmärkidega, mille eiramine toob kaasa sanktsioonid vastavalt liikluseeskirjadele. Teeninduspunktide ja rajaületuskohtade keelutsoonides peatumine ning FWLC võistlejate teenindamine on lubatud ainult eriloaga.
 26. Meditsiiniteenistuse tagab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112. 
 27. Autasustamine toimub finišis kell 14.00. 
  • Autasustatakse 63 km 12 paremat meest ja 6 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi, medali, karika ja auhindadega. Vahefinišite võitjaid autasustatakse 300 € ja esemeliste auhindadega. 
  • FIS Worldloppet Cup-il autasustatakse 6 paremat meest ja 6 naist rahaliste auhindadega vastavalt FWLC 2017/2018 üldjuhendile alljärgnevalt: 1. koht 5000 €; 2. koht 3000 €; 3. koht 1000 €; 4. koht 500 €; 5. koht 400 €; 6. koht 300 €.
  • Autasustatakse klubide- ja firmadearvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Kuubiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse (Tartu Jooksumaratoni) autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadatekse klubi või firma esindaja e-postile. 
  • Välja on pandud ka eri- ja loosiauhinnad ning karikad 63 km vanuseklasside võitjatele. Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID-kaardi alusel. 
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast). 
  • Sportlane, kes ei osale autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele. 
 28. Kaotatud-leitud asjad tuleb üle anda sekretariaadile (stardipaikades) või TP ülemale (teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse finišisse, kus neid vahendab leiupunkt. Ürituse järel saab kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast maratoni. 
 29. Registreerimisega TM-le kinnitab osavõtja nõusolekut TM juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. 
 30. Tartu Maratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus teha dopingukontrolli kõikide osalejate seas. 
 31. Diskvalifitseeritakse vale nime ja/või numbri all osalenu,  kahe või enama ajavõtukiibiga osaleja ning  muul moel ebasportlikult käitunud isikud. Võistluste direktoril ja peasekretäril on õigus tõendusmaterjali ilmnedes teha diskvalifitseerimisotsus ka tagantjärgi pärast ametlike tulemuste kinnitamist.

 32. FMC sarjas osalevatele võistlejatele kehtivad protestiaeg ja tingimused vastavalt FIS-i reeglitele (p. 393). Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms kohta tuleb esitada žüriile: esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist; kõigi teiste osas finiši sulgemiseni. ​Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste osas saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati ainult võistlusjärgse kolmapäeva kella 17.00-ni. 
 33. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse žürii koosseisus: FIS-i tehniline delegaat (esimees), Eesti Suusaliidu tehniline delegaat, võistluse direktor.
 34. Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee. 

Suusapartner

Salomon

Määrdepartner

Toko

Meediapartner

Postimees

Suurtoetajad

A. Le Coq Ramirent Salvest Enervit Eesti Pagar

Toetajad

Lõunakeskus G4S Maks & Moorits EY Põltsamaa Bambona Viking Line Eesti Teed Synlab

Toetajad

Ehitusmeister Respo Mariine Auto Balbiino E-Turist Hotell Tartu Aura Keskus Baltyre VSpa

Meedium

Ajakiri Sport Scanpix Ma Olen Rattur

Avalik sektor

Tartu Linn Eesti Kultuurikapital Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium