Teatemaraton

43. Tartu Maraton

Teatemaraton

08. veebruar 2015

Hinnad

kuni 25.01.15 26.01.15 - 05.02.15
Teatemaraton 80.00 € 100.00 €
TOKO ametlik määrdesoovitus Avatud Raja sõitudeks ja Teatemaratoniks: Avatud raja m22rdesoovitus 07.02.2015.xls (XLS, 76 Kb)

Juhend

 1. 4. Tartu Teatemaratoni (edaspidi ka üritus) korraldab Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ja programmile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 2. Võistluse eesmärk on pakkuda rahvasuusatajatele uut sportlikku väljakutset meeskonnatööna.
 3. 4. Tartu Teatemaraton toimub pühapäeval, 8. veebruaril 2015. a koos 43. Tartu Maratoni Avatud Raja sõiduga 63 km pikkusel distantsil Otepää – Matu – Ande - Kuutse - Palu – Hellenurme - Elva.
 4. Võistluse start antakse kell 9.00 Tehvandi Spordikeskuse staadionil ühisstardina. Finiš on avatud kell 11.30–17.00 Tartumaa Tervisespordikeskuses.
 5. Võisteldakse 4-liikmeliste võistkondadena ühes võistlusklassis. Võistlusdistants koosneb 4 etapist:
  1. etapp Otepää - Matu  12 km
  2. etapp Matu – Kuutse  20 km
  3. etapp Kuutse – Palu 14,6 km
  4. etapp Palu – Elva  16,4 km
  Võistkonna etapiline järjestus märkida registreerumisel, muudatused hiljemalt 07.02.2015 kell 17.00. Sõitjate etapilise järjestuse hilisem muutmine on keelatud. Reegli tuvastatud rikkumisel võistkond diskvalifitseeritakse.
 6. Teatevõistluse läbimiseks on järgmised ajalimiidid:
  Start Otepääl kell 9.00
  1. Matu TP kell 11.00
  2. Kuutse TP kell 13.00
  3. Palu TP kell 14.50
  Finiš kell 17.00
  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks, neilt võetakse ajavõtukiip ning neil tuleb rajalt lahkuda. Teeninduspunktidest tuuakse katkestajad soovi korral bussiga finišisse.
 7. 63 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Matu 12 km, 2. Ande 23 km, 3. Kuutse 32 km, 4. Peebu 39 km, 5. Palu 46,6 km, 6. Hellenurme 53,5 km.
 8. Prügialad. Maratoni rajal on tähistatud prügiala iga TP eelselt ja järgselt. Samuti on tähistatud kaks täiendavat prügiala rajalõikudel, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilikud ja kus see eeldatavalt toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) poolt fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.
 9. Suusatatakse vabas või klassikalises tehnikas.
 10. Osavõtt Tartu Teatemaratonist toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 11. Registreerimine toimub:
  * internetis kodulehel www.tartumaraton.ee kuni 05.02.2015 kell 17.00;

  * Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu) kuni 05.02.2015 kell 17.00.

  Varasemaid tulemusi arvestatakse ainult registreerimisel enne 25.01.2015.

  Registreerida tuleb kogu võistkond korraga koos etapilise ülesandmisega,  muudatused edastada sekretariaati e-postile hiljemalt 07.02.2015 kell 17.00.
  Stardipaigas 4. Tartu Teatemaratonile registreerimist ei toimu!
 12. Osavõtutasu võistkonna kohta kuni 25.01.2015 - 80 € ja 31.01.-05.02.2015 100 €.

  Võistkonna logo/nimega stardinumbrite võimalus registreerimisel kuni 25.01.2015 - 100 €. Võistkonna kujundusformaadis logo ( sobivad failiformaadid .pdf, . cdr, . eps, .ai, suurus all 1MB) tuleb üles laadida registreerimise käigus. Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
  Võistkonna liikmete etappide muutmine toimub tasuta kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 05.02.2015 kell 17.00. Meeskonna liikmete muutmine väljaspool isteeninduskeskkonda on 10 €.

 13. Stardimaterjalide väljastamine toimub 6.-7.02.2015. a. kell 9.00-19.00 Klubi Tartu Maraton büroos Tartus, Laulupeo pst. 25; võistluspäeval stardipaigas alates 1,5 tundi enne starti.
 14. Osavõtjatele tagatakse ajavõtt (ainult ajavõtukiibi olemasolul), diplom, teenindus ning toitlustus finišis ja rajal (distantsil kokku 6 teeninduspunkti), pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel arstiabi, katkestajate transport teeninduspunktidest finišisse.
 15. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Tulemuse saamiseks peab iga vahetuse võistleja läbima distantsi nõuetekohaselt kinnitatud ajavõtukiibiga. Teatevahetuse üleandmine toimub teeninduspunktis asuvas vahetusalas. Eelmise vahetuse suusataja eemaldab jalalt ajavõtukiibi ja annab edasi oma võistkonna järgmise vahetuse suusatajale.
 16. Autasustatakse 3 paremat võistkonda. Autasustamine toimub finišiala poodiumil kell 14.00. 
  Võistkond, kes ei osale autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.
 17. Osavõtjate transport. Logistikat stardist teatevahetusaladesse korraldajad ei taga. Maratonipäeva hommikul saab Tartust ja Elva finišiparklast stardipaika Otepääl korraldajate tellitud bussidega. Starti sõitvatele bussidele toimub piletimüük ainult eelmüügist. Pärast maratoni saab eribussidega sõita finišipaigast Tartusse ja Otepääle. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on eelmüügist 4 € ja maratonipäeval 5 €. Bussipiletite eelmüük toimub Klubi Tartu Maraton büroos ja teistes korraldajate teatatud kohtades. Busside sõidugraafikud avaldatakse kaks nädalat enne üritust klubi kodulehel.
 18.  Parklad stardipaikades ja finišis on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorralduse skeemile ja parklate täituvusele.
 19. Ürituse ärajäämine.
  19.1. Tartu Teatemaratoni ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force  majeure) tõttu, tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused, ja käesolevale juhendile.
  19.2. Tartu Teatemaratoni ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu, etteteatamisega vähemalt 72h enne stardi kellaaega, kantakse 50% osalejate osavõtutasust edasi järgmise aasta ürituse registreerimise ettemaksuks.
  19.2.1. Osaleja soovil on võimalik nimetatud 50% osaleja eest eraisiku poolt tasutud osavõtutasust kanda edasi mõne teise Klubi Tartu Maraton poolt jooksval aastal korraldatava rahvaspordiürituse osavõtutasuks.
  19.2.2. Kui eraisiku poolt registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.19.2.1. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
  19.2.3. Kõik eraisikud, kelle poolt tasutud 50% osavõtutasust kuulub edasikandmisele järgmise aasta Tartu Maratonile, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuks kinnitama oma osalemist ja tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  19.2.4. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) poolt tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmise aasta Tartu Teatemaratoni osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele ning neid ei saa kasutada jooksva aasta teistel üritustel osalemiseks. Ärajäänud Tartu Teatemaratonile antud ettevõtte poolt registreeritud isikuid automaatselt edasi ei kanta. Järgmiseks aastaks kantakse edasi koondsummana ainult 50% ettevõtte poolt tasutud osavõtutasust. Juriidiliste isikute poolt registreeritud osalejate nimekiri tuleb uuendada ettevõtte esindaja poolt hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  19.3. Vääramatu jõu (force  majeure) all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm  vms ilmastiku nähtus jne.).
  19.4.  Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei kuulu osalejate poolt kolmandatele osapooltele tehtud kulutused hüvitamisele Tartu Teatemaratoni korraldaja poolt. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
  19.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 20. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõidu ära jätta. Sellekohane otsus tehakse esmaspäeval enne maratoni. (FIS p.388.1.2), millest antakse teada massiteabevahendite kaudu. Võistluste žüriil on erandkorras õigus teha osavõtjate turvalisuse tagamiseks muudatusi kuni 3 tundi enne starti (FIS p.388.1.3).
 21. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva  juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. 

Peasponsor

SEB

Esitleja

Codeborne

Suusapartner

Madshus

Määrdepartner

Toko

Meediapartner

Postimees

Suurtoetajad

A. Le Coq Ramirent Salvest Craft Atlantis Rand & Tuulberg

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminaal G4S Maks & Moorits TÜ Kliinikum PC Expert Ifan Auto EY 1182.ee Põltsamaa Ecoprint

Toetajad

Ehitusmeister Avis Lipton Löfbergs Lila Hotell Pallas Hotell London Tere

Meedium

Maaleht Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix Raadio Elmar