Juhend

Tartu-Kääriku suusamatk on asendatud Tartu-Uhti jalgsimatkaga

1. Tartu-Kääriku suusamatka korraldab Klubi Tartu Maraton. Ürituse eesmärk on tähistada 55 aasta möödumist esimesest Tartu Maratonist, mis toimus 16. jaanuaril 1960 matkana Tartust Käärikule 214 osalejaga.

2. Tartu-Kääriku suusamatk korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile ja programmile, ning Klubi Tartu Maraton volinike kogu ja juhatuse otsustele.

3. Tartu-Kääriku suusamatk toimub 16. jaanuaril 2015.a. toimumise kuupäeva ei muudeta.
55 km ühisstart antakse kell 9.30 Tartus Emajõelt Kaarsilla juurest. Finiš on Kääriku Spordikeskuse juures, suletakse kell 17.30.

4. Suusatatakse vabalt valitud tehnikas. Osalejad peavad arvestama, et üksikud rajalõigud ei ole läbitavad suuskadega.

5. Osavõtt Tartu-Kääriku suusamatkast toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

6. Osaleda võivad kõik suusahuvilised, kes on läbinud varasemalt Tartu Maratoni vähemalt 5 tunniga.

7. Rajal on 4 teenindus-toitlustuspunkti (TP): Uhti, Pangodi, Nõuni, Otepää.

8. Tartu-Kääriku raja läbimiseks on ajalimiidid, mis selguvad pärast raja trassi kinnitamist. Finiš suletakse kell 17:30.

9. Prügi rajale ja loodusesse viskamine on keelatud. Akredeeritud isiku (korraldaja/kohtunik) poolt fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.

10. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maratoni koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 14.01.2015 kell 17.00. Osavõtutasu on  25 eurot. Osavõtjate limiit on 214.

11. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Osalejate nime on võimalik tasuta ümberregistreerida Tartu Maratoni kodulehe iseteeninduskeskonnas. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu. Vale nime all startinud diskvalifitseeritakse.

12. Ürituse ärajäämine.

12.1. Tartu-Kääriku suusamatka ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu, tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.
12.2. Tartu-Kääriku suusamatka ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu, etteteatamisega hiljemalt 12.01.2015 kell 12:00, tagastatakse 100% osavõtu tasust.
12.3. Tartu-Kääriku suusamatka ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu, etteteatamisega vähemalt 48h enne stardi kellaaega, tagastatakse 50% osavõtu tasust. 
12.4 Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.).
12.5. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei kuulu osalejate poolt kolmandatele osapooltele tehtud kulutused hüvitamisele Tartu-Kääriku suusamatka korraldaja poolt. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
12.6. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

12.7 Tartu-Kääriku Suusamatka toimumine otsustatakse 12. jaanuaril. Kui kehvade lumeolude tõttu ei saa Tartust Käärikule suusatada, toimub jalgsimatk mööda Emajõe ja Porijõe kallast kuni Valge Kõrtsini (Uhti), kust 55. aastat tagasi startisid esimesele Tartu Maratonile naised. Jalgsmatka pikkus Tartust Uhtile oleks 15,3 km.

12.8 Juhul, kui suusamatk asendatakse jalgsimatkaga, siis neil, kes jalgsimatkal osaleda ei soovi ning tahavad oma Tartu-Kääriku Suusamatka registreerimistasu tagasi saada, palume sellest teada anda hiljemalt 14. jaanuari õhtuks e-kirja teel aadressile . Osalustasu tagastatakse täies mahus.

13. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) võivad korraldajad sõidurada muuta, lühendada või sõidu ära jätta. Sellekohane otsus tehakse 48h enne sõitu, millest antakse teada massiteabevahendite kaudu.

14. Stardimaterjalide väljastamine toimub alates 1h enne starti stardipaigas.

15. Osavõtjale kindlustatakse: stardinumber, teenindus ja toitlustus TP-des ja finišis, diplom, pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel meditsiiniabi kogu raja ulatuses ja katkestajate transport finišisse, osalejate transport finišist Tartusse.

16. Osavõtjate transport. Peale üritust saab eribussiga sõita finišist stardipaika. Sõit eribussiga on tasuta, kuid bussi kasutamistest peab eelnevalt sellest teada andma e-postile tartumaraton@tartumaraton.ee .

17. Meditsiiniteenistuse  tagab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

18. Registreerimisega Tartu-Kääriku suusamatkale kinnitab osavõtja nõusolekut Tartu-Kääriku suusamatka juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

19. Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee. 

Peasponsor

SEB

Esitleja

Codeborne

Suusapartner

Madshus

Määrdepartner

Toko

Meediapartner

Postimees

Suurtoetajad

A. Le Coq Ramirent Salvest Craft Atlantis Rand & Tuulberg

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminaal G4S Maks & Moorits TÜ Kliinikum PC Expert Ifan Auto EY 1182.ee Põltsamaa Ecoprint

Toetajad

Ehitusmeister Avis Lipton Löfbergs Lila Hotell Pallas Hotell London Tere

Meedium

Maaleht Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix Raadio Elmar