Avatud Rada

43. Tartu Maraton

Avatud Rada

08. veebruar 2015

Hinnad

kuni 06.02.15 07.02.15 - 08.02.15
63 km 25.00 € 35.00 €
31 km 20.00 € 30.00 €
16 km 15.00 € 20.00 €
TOKO ametlik määrdesoovitus Avatud Raja sõitudeks ja Teatemaratoniks:Avatud raja m22rdesoovitus 07.02.2015.xls (XLS, 76 Kb)

Juhend

 1. 43. Tartu Maratoni (edaspidi TM Avatud Rada) Avatud Rada kuulub rahvusvahelise pikamaasuusatajate sarja Worldloppet (WL) kalendrisse.
 2. 43. TM Avatud Rada (edaspidi ka üritus) korraldab Klubi Tartu Maraton (43. TM nõukogu ja korralduskomitee) sponsorite ja toetajate kaasabil.
 3. 43. TM Avatud Rada korraldatakse vastavalt Eesti Suusaliidu (ESL) ja FIS-i murdmaasuusatamise pikamaasuusatamise võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja programmile ning Klubi Tartu Maraton volinike kogu ja juhatuse otsustele.
 4. 43. TM Avatud Rada toimub pühapäeval, 8. veebruaril 2015 trassil Otepää – Arula – Palu – Elva. Tartu Maratoni rada on sel päeval avatud ainult 43. TM Avatud Rajale registreerunud suusatajatele. 
  63 km start kell 9.00 Otepääl Tehvandi spordikeskuses (Worldloppeti passi pikkade sõitude tempel

  31 km start kell 11.00 Arula teeristis Otepää-Puka mnt 8 km (WL passi lühikeste sõitude tempel)
  16 km start kell 12.00 Palu TP-s.

  43. TM Avatud Rada ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata, tulemus 43. TM lõpuprotokollis avaldatakse tähestikulises järjestuses.
  Kõik stardid on avatud ühe tunni jooksul. Finiš avatud kell 11.30–17.00 Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses.
 5. 63 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Matu 12 km, 2. Ande 23 km, 3. Kuutse 32 km, 4. Peebu 39 km, 5. Palu 46,6 km, 6. Hellenurme 53,5 km. 31 km rajal on 3 TP-d: 1. Peebu 7 km, 2. Palu 14,6 km, 3. Hellenurme 21,5 km. 16 km rajal on 1 TP.
 6. Prügialad. Maratoni rajal on tähistatud prügiala iga TP eelselt ja järgselt. Samuti on tähistatud kaks täiendavat prügiala rajalõikudel, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilikud ja kus see eeldatavalt toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) poolt fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.
 7. Avatud Raja läbimiseks on järgmised ajalimiidid
  Start suletakse  kell 10.00 Otepääl; kell 12:00 Arulas; kell 13:00 Palul
  1. Matu TP           kell 11.00

  2. Ande TP           kell 12.00
  3. Kuutse TP        kell 13.00

  4. Peebu TP         kell 13.50
  5. Palu TP            kell 14.50

  6. Hellenurme TP      kell 15.45
  Finiš                       kell 17.00

  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse.
 8. Suusatatakse vabas või klassikalises tehnikas.
 9. Osavõtt Avatud Rajast toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 10. Registreerumine toimub kahes voorus.
  Registreerida saab:
  • Klubi Tartu Maraton büroos Tartus, Laulupeo pst. 25 kuni 07.02.2015 kell 17.00;
  • interneti kodulehel www.tartumaraton.ee kuni 06.02.2015 kell 17.00;
  • võistluspäeval 8.02.2015 stardipaikades alates 1,5 tundi enne starti.
 11. Osavõtutasud :                   63km                   31km                    16km
  kuni       07.02.2015           25 €                        20 €                        15 €

  08.02.2015                         30 €                        30 €                        20 €
  Avatud Raja osavõtutasudes kehtib 50% hinnasoodustus Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18.aastastele (k.a.) noortele registreerimisel kuni 07.02.2015. Avatud Raja päeval, 8.02.2015 soodustusi ei ole. Ümberregistreerimistasu 10 € + lühemalt pikemale distantsile registreerumisel osavõtutasude vahe.
 12. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne üritust saab järgmise aasta Avatud Rajaks registreeruda poole hinnaga.
 13. Stardimaterjalide väljastamine toimub 6.-7.02.2015. a. kell 9.00-19.00 Klubi Tartu Maraton büroos Tartus, Laulupeo pst. 25; võistluspäeval stardipaikades alates 1,5 tundi enne starti.
 14. Osavõtjale kindlustatakse: ajavõtt, diplom nime ja ajaga, teenindus ja toitlustus finišis ja rajal, pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel arstiabi, katkestajate transport.
 15. Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip peab olema korrektselt kinnitatud ümber parema jala pahkluu (kuni 20 cm kõrgusel) stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni. Finišikoridorist väljumisel tuleb kiip tagastada korraldajatele. Kaotatud kiibist tuleb teatada koheselt sekretariaati. Katkestamisel või osalemisest loobumisel tuleb kiip tagastada korraldajatele. Osavõtja vastutab kiibi eest materiaalselt alates selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega kuni äraandmiseni. Kiibi tagastamata jätmisel peab osavõtja tasuma trahvi 30 € ajavõtufirma esitatud arve alusel.
 16. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu maratoni vältel kandma nii eest kui tagantvaates nähtaval 43. TM Avatud Raja stardinumbrit ja jalal antud numbrile kodeeritud ajavõtukiipi.
 17. Osavõtjate transport. Korraldajad soovitavad kasutada eribusse sõiduks maratonipäeva hommikul Tartust ja Elva finišiparklast stardipaikadesse. Starti sõitvatele bussidele toimub piletimüük ainult eelmüügist. Pärast maratoni saab eribussidega sõita finišipaigast Tartusse ja stardiparklatesse. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on 4 €. Bussipiletite eelmüük toimub võistluskeskuses ja teistes korraldajate poolt teavitatud kohtades. Busside sõidugraafikud avaldatakse kaks nädalat enne üritust klubi kodulehel.
 18. Parklad nii stardipaikades kui ka finišipaigas on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorraldusele ja täituvusele.
 19. Ürituse ärajäämine.
  19.1. Avatud Raja ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force  majeure) tõttu, tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused, ja käesolevale juhendile.
  19.2. Avatud Raja ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu, etteteatamisega vähemalt 72h enne stardi kellaaega, kantakse 50% osalejate osavõtutasust edasi järgmise aasta ürituse registreerimise ettemaksuks.
  19.2.1. Osaleja soovil on võimalik nimetatud 50% osaleja eest eraisiku poolt tasutud osavõtutasust kanda edasi mõne teise Klubi Tartu Maraton poolt jooksval aastal korraldatava rahvaspordiürituse osavõtutasuks.
  19.2.2. Kui eraisiku poolt registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.19.2.1. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
  19.2.3. Kõik eraisikud, kelle poolt tasutud 50% osavõtutasust kuulub edasikandmisele järgmise aasta Avatud Rajale, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuks kinnitama oma osalemist ja tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  19.2.4. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) poolt tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmise aasta Avatud Raja osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele ning neid ei saa kasutada jooksva aasta teistel üritustel osalemiseks. Ärajäänud Avatud Rajale antud ettevõtte poolt registreeritud isikuid automaatselt edasi ei kanta. Järgmiseks aastaks kantakse edasi koondsummana ainult 50% ettevõtte poolt tasutud osavõtutasust. Juriidiliste isikute poolt registreeritud osalejate nimekiri tuleb uuendada ettevõtte esindaja poolt hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  19.3. Vääramatu jõu (force  majeure) all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm  vms ilmastiku nähtus jne.).
  19.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei kuulu osalejate poolt kolmandatele osapooltele tehtud kulutused hüvitamisele Avatud Raja korraldaja poolt. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
  19.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 20. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) võivad korraldajad ürituse rada muuta, lühendada või sõidu ära jätta. Sellekohane otsus tehakse esmaspäeval enne maratoni. (FIS p.388.1.2), millest antakse teada massiteabevahendite kaudu. Võistluste žüriil on erandkorras õigus teha osavõtjate turvalisuse tagamiseks muudatusi kuni 3 tundi enne starti (FIS p.388.1.3).
 21. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva  juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
 22. Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee. 

Peasponsor

SEB

Esitleja

Codeborne

Suusapartner

Madshus

Määrdepartner

Toko

Meediapartner

Postimees

Suurtoetajad

A. Le Coq Ramirent Salvest Craft Atlantis Rand & Tuulberg

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminaal G4S Maks & Moorits TÜ Kliinikum PC Expert Ifan Auto EY 1182.ee Põltsamaa Ecoprint

Toetajad

Ehitusmeister Avis Lipton Löfbergs Lila Hotell Pallas Hotell London Tere

Meedium

Maaleht Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix Raadio Elmar