Virtuaalsõidu juhend

15. TARTU RULLUISUMARATONI VIRTUAALSÕIDU JUHEND

1. 15. Tartu Rulluisumaratoni virtuaalsõidu (VS) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. VS on 15. Tartu Rulluisumaratoni (RUM) alamüritus ja täiendab rulluisumaratoni põhidistantse. Virtuaalsõidul osalemiseks tuleb eraldi registreerida. 

2. 15. Tartu Rulluisumaratoni virtuaalsõit toimub 13.-29. augustil 2021.

 • Virtuaalsõit on nn. kaugosalusega rulluisusündmus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distants tuleb läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus vabalt valitud rajal. 
 • Valikus on distantsid 42,2 km (edaspidi 42 km), 21,1 km (edaspidi 21 km) ja 10 km. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
 • Peale rulluiskude on erandkorras virtuaalsõitu lubatud läbida ka rullsuuskadega.
 • Virtuaalsõit ei ole võistlus, paremusjärjestuse koostamist ega autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Kuubiku sarjas (iga osaleja saab 1 punkti) ning hõbe- ja kuldmärkide arvestuses,  juhul kui samal aastal pole osalejal tulemust RUM-i põhisõidult.

3. Osavõtt VS-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. KOHUSTUSLIK on kõigi liikluseeskirjade järgimine. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. Kohustuslik on kanda kiivrit, soovitame osavõtjatel kanda ka randme-, põlve- ja küünarnukikaitsmeid.

4. Virtuaalsõidul osalemiseks väljas liikumine peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. VS-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaalsõidul osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  

5. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 

6. Osaleda võivad kõik 2006. aastal (kahel lühemal distantsil 2009. aastal) või varem sündinud rulluisutajad, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.  

7. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 29.08.2021 kell 23.59.

8. Osavõtutasud:             42 km   21 km    10 km

kuni 29.08.2021               30 €         25 €        20 €

22. augustil 2021 registreerimist ei toimu.

Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (v.a. ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus -10%) ei laiene. 

9. Ümberregistreerimine (isiku või distantsi vahetus) toimub:

 • kuni 29.08.21 kl 23.59 kodulehe iseteeninduskeskkonnas.
 • Pikemalt distantsilt lühemale ümberregistreerimine ja isikuvahetus samal distantsil on tasuta. Tasuda tuleb osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
 • 22. augustil ümberregistreerimist ei toimu (ei nime ega distantsivahetust).

10. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 15. Tartu Rulluisumaratoni medal (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast tulemuse kinnitamist), nimeline elektrooniline diplom, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).

11. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 

12. Tulemuse saamiseks

 • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu.
 • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
 • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 29. augustil kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaalsõidu osalejate nimekirjas. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
 • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 3. septembril kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
 • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 1. septembri kella 17.00-ni. 
 • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine. 

13. Virtuaalsõidu tulemust ei arvestata stardigrupi määramisel järgnevatel aastatel.

14. Registreerimisega 15. Tartu Rulluisumaratoni virtuaalsõidule kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga.

15. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).

16. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt