Üldjuhend

10. TARTU RULLUISUMARATONI JUHEND

 1. 10. Tartu Rulluisumaratoni (RUM) korraldab Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud RUM nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil. RUM on Tartu Maratoni Kuubiku neljandaks osavõistluseks.
 2. 10. Tartu Rulluisumaraton toimub pühapäeval, 21. augustil 2016.
  42,2 km (edaspidi 42 km) distantsi ühisstart on kell 13.00 Tartus Narva mnt Jänese ja Vahi tn vahelisel lõigul.
  21,1 km (edaspidi 21 km) distantsi ühisstart on kell 11.00 ja
  10 km distantsi ühisstart on kell 11.15 sealsamas.
  21 km ja 10 km distants ei ole võistlused, st autasustamist ei toimu.
  Finiš on Tartus Narva mnt Jänese ja Vahi tn vahelisel lõigul. 
  42 km marsruut: Tartu, Narva mnt – Kõrveküla – Aovere – Kobratu – Aovere – Kõrveküla – Vahi – Aovere – Kõrveküla – Vahi – Kõrveküla – Tartu. 
  21 km marsruut: Tartu, Narva mnt – Kõrveküla – Aovere – Kobratu – Aovere – Kõrveküla –  Tartu
  10 km marsruut: T
  artu, Narva mnt – Kõrveküla – Vahi – Kõrveküla –  Tartu
 3. 42 km rajal on 4 teeninduspunkti (TP) ning 2 joogipunkti (JP).
  21 km rajal on 1 teeninduspunkt ja 1 joogipunkt.. 
  10 km rajal on 1 teeninduspunkt.


  42 km distantsil on 4 ajavõtupunkti: 10,5 km; 21 km; 30,2 km, 37,4 km ja 1 vahefiniš 24,1 km.
  21 km distantsil on 1 ajavõtupunkt: 10,5 km
  10 km distantsil on 1 ajavõtupunkt: 5 km

 4. Prügialad: meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala iga TP eelselt ja järgselt. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) poolt fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.

 5. RUM läbimiseks on järgmised ajalimiidid:  
  Kontrollpunkt 42km (~15 km/h)  21km (~11 km/h) 10km (~10 km/h)
  1. Aovere TP 13,7 km 14:00 12:15 -
  A. Kõrveküla JP 18 km 14:20 12:25 -
  2. Vahi TP  21 km 14:30  - 5 km 11:45
  3. Aovere TP 30,2 km 15:00  - -
  B. Kõrveküla JP 34,5  15:25 - -
  4. Vahi TP     37,4 km 15:40  -  -
  Finiš suletakse 16:00 12:55 12:10
  Raskete ilmaolude korral võidakse võistluspäeval ajalimiite korrigeerida. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks. 
 6. Distantside läbimiseks on lubatud kasutada ainult rulluiske. Rullsuuskade ja suusakeppide kasutamine on keelatud. Auto, mootorratta vms mootoriga transpordivahendi kasutamine distantsi läbimiseks on keelatud ja sellise abi kasutamise korral võistleja diskvalifitseeritakse. Kõrvaliseks abiks loetakse ka teise osaleja sihipärast füüsilist abi (vedamine, tõukamine) mis on suunatud kaasosaleja edasiliikumise kergendamiseks. Kõrvalise abi kasutamiseks ei loeta kaasosalejale lühiajalist toetumist või tõukamist, mille eesmärgiks on ohutuse säilitamine (v.a. vahefiniši- ja/või finišieelsel viimasel 300 meetril) ja  samuti grupis laskumise puhul eessõitjaga füüsilise kontakti hoidmist.
 7. Osavõtt toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 8. Osavõtjatel on kohustuslik kanda kiivrit (ka lasteüritustel), selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Lisaks kiivrile on soovitav kanda randme-, põlve- ja küünarnukikaitsmeid.
 9. Võistlustrass on liikluseks suletud. Osavõtjad on kohustatud arvestama liikluskorraldajate märguandeid ning rajatähistust. Nimetatud reegli rikkumise puhul on kohtunikel õigus võistleja diskvalifitseerida.
 10. Soojendus võistlustrassil on keelatud kell 11.00-16.00. Nimetatud reegli rikkumise puhul on kohtunikel õigus võistleja diskvalifitseerida. Soojendusala (ca 200 m ring) on tähistatud Narva mnt-l finišikoridori pikendusena. Lisaks on võimalik kasutada soojenduseks kergliiklusteed Tartu – Kõrveküla – Tartu, pikkusega 5 km. Võistlusmääruste rikkumise puhul võib diskvalifitseerimise aluseks olla ürituse fotod ja videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist võistlusjärgsel reedel.
 11. Osaleda võivad kõik 2001. a. (lühikesel rajal 2004. a.) ja varem sündinud uisutajad, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 42 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal. Erandkorras lubatakse 21km ja 10km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.
  42km vanuseklassid: 

  Naised: N17 (sünniaastad 2001-99), N20 (98-96), N21 (95-82), N35 (81-77), N40 (76-72), N45 (71-67), N50 (66- 62), N55 (61-57), N60 (56-52), N65 (51-47), N70 (46 ja varem); Mehed: M17(2001-99), M20 (99-96), M21 (95-82), M35 (81-77), M40 (76-72), M45 (71-67), M50 (66-62), M55 (61-57), M60 (56-52), M65 (51-47), M70 (46-42), M75 (41-37), M80 (36 ja varem)..

 12. Stardigrupid.
  Stardigrupid 42 km stardinumbrid  21 km stardinumbrid 10 km stardinumbrid
  Eliitgrupp 1-100
  1. grupp 101-200 2001-2500 3001 - ...
  2. grupp 201-300 2501-…
  3. grupp  301-500 
  4. grupp 501-700
  5. grupp 701-1000701-1000
  6.grupp    1001-…
  • RUM-i kõikide distantside stardigruppide moodustamisel arvestatakse 2015. aasta (koef. 1) või selle puudumisel 2014. aasta (koefitsient 1,1) RUM-il saavutatud kohti ainult registreerumisel enne II vooru lõppu, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis.
  • Eelmisel ja üle-eelmisel aastal mitteosalenud saavad stardinumbri viimastesse stardigruppidesse.
  • Startima peab numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt. 
  • Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse nädal pärast esimese registreerimisvooru lõppu, numbriline stardiprotokoll hiljemalt kolm päeva enne võistlust.
 13. Osavõtjate registreerimine toimub:
  • Internetis Klubi Tartu Maraton kodulehel (www.tartumaraton.ee) kuni 19.08.16 kell 17.00
  • Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst 25, Tartu, info tel. 7421 644) kuni 19.08.16 kell 17.00
  • Võistluskeskuses  20.08.16 kell 12.00-17.00
  • Info püsiosalejate tunnustamise kohta SIIT
  • Klubide ja firmade arvestusse registreerimise infoga tutvu SIIN 
 14. Osavõtutasud: 
  Kuupäev 42 km 21 km 10 km
  kuni 01.08.2016 25 € 20 € 15 €
  02.08.-12.08.2016 35 € 30 € 20 €
  13.08.-20.08.2016 50 € 40 € 30 €
  NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! 
  Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (v.a. ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt spordiklubide soodustus -10%, vt osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene. 
 15. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel hiljemalt 20.08.16 kell 17.00 saab järgmise aasta RUM-le registreeruda poole hinnaga. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil
 16. Ümberregistreerimine (isiku või distantsi vahetus) toimub:
  • kuni 19.08.16 kodulehe iseteeninduskeskkonnas,
  • 20.08.16 võistluskeskuses.
  • Teise registreerimisvooru lõpuni (12.08.16) on iseteeninduses pikemalt distantsilt lühemale ümberregistreerimine ja isikuvahetus samal distantsil tasuta. Tasuda tuleb osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
  • Alates 13.08.16 on ümberregistreerimistasu 10€ + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.

   Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu (ei nime ega distantsivahetust). Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. Kaotatud / maha unustatud  stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10€. 
 17. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Tartus, Kruusamäe-Narva mnt ristis, 20.08.16 kell 12.00-19.00 ja 21.08.16 kell 9.00-12.509.00-12.50
 18. Ürituse ärajäämine.

  18.1. Tartu Rulluisumaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force  majeure) tõttu, tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused, ja käesolevale juhendile.

  18.2. Tartu Rulluisumaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu etteteatamisega vähemalt 72h enne stardi kellaaega, kantakse 50% osalejate osavõtutasust edasi järgmise aasta ürituse registreerimise ettemaksuks.

  18.2.1. Osaleja soovil on võimalik nimetatud 50% osaleja eest eraisiku poolt tasutud osavõtutasust kanda edasi mõne teise Klubi Tartu Maraton poolt jooksval aastal korraldatava rahvaspordiürituse osavõtutasuks.

  18.2.2. Kui eraisiku poolt registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.18.2.1. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.

  18.2.3. Kõik eraisikud, kelle poolt tasutud 50% osavõtutasust kuulub edasikandmisele järgmise aasta Tartu Rulluisumaratonile, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Rulluisumaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks kinnitama oma osalemist ja tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  18.2.4. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) poolt tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmise aasta Tartu Rulluisumaratoni osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele ning neid ei saa kasutada jooksva aasta teistel üritustel osalemiseks. Ärajäänud Tartu Rulluisumaratonile antud ettevõtte poolt registreeritud isikuid automaatselt edasi ei kanta. Järgmiseks aastaks kantakse edasi koondsummana ainult 50% ettevõtte poolt tasutud osavõtutasust. Juriidiliste isikute poolt registreeritud osalejate nimekiri tuleb uuendada ettevõtte esindaja poolt hiljemalt järgmise aasta Tartu Rulluisumaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  18.3. Vääramatu jõu (force  majeure) all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm  vms ilmastiku nähtus jne.).

  18.4.  Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei kuulu osalejate poolt kolmandatele osapooltele tehtud kulutused hüvitamisele Tartu Rulluisumaratoni korraldaja poolt. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.

  18.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 19. Osavõtutasu sisaldab järgmist: tähistatud rada, infotrükis, stardinumber, ajavõtukiip, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), jook TP-des ja finišis, toitlustamine finišis, autasustamine, tulemusega lõpetajatele nimeline diplom, osavõtumedal, pesemisvõimalus, pakihoid, rattahoid, vajadusel meditsiiniabi, lõpubuss katkestajatele. 
 20. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip peab olema korrektselt kinnitatud ümber parema jala pahkluu stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni. Finišikoridorist väljumisel tuleb kiip tagastada korraldajatele. Kaotatud kiibist tuleb teatada koheselt sekretariaati. Osavõtja vastutab kiibi eest materiaalselt alates selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega kuni äraandmiseni. Kiibi tagastamata jätmisel peab osavõtja tasuma trahvi 95 € Klubi Tartu Maraton esitatud arve alusel. 
 21. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu võistluse vältel kandma nähtaval seljale kinnitatud 10.RUM stardinumbrit ja jalal antud numbrile kodeeritud ajavõtukiipi. Stardinumbri suurust ja kuju ei ole lubatud muuta. 
 22. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete tulemustena finišipaiga infotahvlil, interneti kodulehel ja võistlusjärgsel esmaspäeval ajalehes Postimees. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
  Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäeva kella 17.00-ni. 
 23. Meditsiiniteenistuse tagab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112. 
 24. Autasustamine toimub finišis kell 14.45.
  • ​​Autasustatakse 42 km distantsi 12 paremat, 6 paremat naist ja vahefinišite võitjaid. Võitjaid autasustatakse diplomi, medali, karika ja eriauhindadega. 
  • Autasustatakse klubide- ja firmadearvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Kuubiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse (Tartu Rattamaratoni) autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadatekse klubi / firma esindaja e-postile.
  • 42 km vanuseklasside võitjaid autasustatakse karika ja auhinnaga. Välja on pandud ka eri- ja loosiauhinnad. Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID kaardi alusel.
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
  • Sportlane, kes ei osale ametlikul autasustamistseremoonial kaotab õiguse auhindadele.  
 25. Kaotatud-leitud asjad tuleb üle anda kaotud-leitud asjade punkti stardipaigas või TP ülemale (teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse rajalt finišisse, kus neid vahendab kaotatud-leitud asjade punkt pakihoius. Üritusejärgselt saab kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast maratoni. 
 26. Registreerimisega 10. RUM-le kinnitab osavõtja nõusolekut RUM-i juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. 
 27. Tartu Rulluisumaratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelised dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.  
 28. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada peakohtunikule 
  esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist;
  kõigi teiste osas finiši sulgemiseni.
  Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunikekogu.
 29. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja kohtunike kogu.