Virtuaalsõidu juhend

39. TARTU RATTARALLI VIRTUAALSÕIDU JUHEND

1. 39. Tartu Rattaralli virtuaalsõidu (RR) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. RR on Tartu Maratoni Kuubiku 2020. aasta teiseks osavõistluseks.  

2. 39. Tartu Rattaralli toimub virtuaalsõiduna 29. maist kuni 14. juunini 2020.

 • Virtuaalsõit on nn. kaugosalusega jalgrattasündmus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distants tuleb läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus. 
 • Valikus on distantsid 128 km, 58 km ja 25 km. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
 • Peale tavalise jalgratta on erandkorras virtuaalsõitu lubatud läbida ka elektrijalgrattaga.
 • Distantsi võib läbida kas RR ametlikul rajal või vabalt valitud omale sobivas kohas ja rajal. RR ametlikud rajad on tähistatud 29. maist 14. juunini.
 • Virtuaalsõit ei ole võistlus, paremusjärjestuse koostamist ega autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Kuubiku sarjas (tulemuste alusel punkte ei arvestata) ning hõbe-, kuld- ja saadikumärkide arvestuses.
 • Maksimaalne osalejate arv on kokku 3000 osalejat. Limiidi täitumisel registreerimine suletakse.

3. Osavõtt RR-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. KOHUSTUSLIK on kõigi liikluseeskirjade järgimine. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. 

4. RR virtuaalsõidul osalemiseks väljas liikumine peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi eriolukorra ja sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. RR-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaalsõidul osaledes hoida teiste inimestega vahet vähemalt 20 meetrit. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  

5. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 

6. Osaleda võivad kõik 2005. aastal (kahel lühemal distantsil 2008. aastal) või varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.  

7. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 14.06.2020 kell 23.59.

8. Osavõtutasud:             128 km   58 km    25 km

kuni 14.06.2020               20 €         20 €        15 €

Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

Osalejad, kes registreerusid 39. Tartu Rattarallile enne virtuaalsõidu väljakuulutamist, kantakse automaatselt üle virtuaalsõidu stardiprotokolli. Kui algselt makstud osalustasu oli suurem kui virtuaalsõidu osalustasu, suunatakse ülejääk osaleja kasutajakontole krediidiks, kui väiksem, siis juurde maksma ei pea. Teine võimalus on krediidiks suunatav summa küsida vormikohase taotlusega tagasi pangakontole.

Osalejatele, kes registreerusid 39. Tartu Rattarallile enne virtuaalsõidu väljakuulutamist, kuid ei soovi osaleda virtuaalsõidul, suunatakse osaleja kasutajakontole krediidiks 50% algselt makstud osalustasust. Teine võimalus on see 50% küsida vormikohase taotlusega tagasi pangakontole.

9. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub kodulehe iseteeninduskeskkonnas tasuta kuni 14.06.20 kella 23.59-ni. Lühemalt distantsilt pikemale ümber registreerides tuleb juurde maksta osalustasude vahe.

10. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 39. Tartu Rattaralli medal (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast tulemuse kinnitamist, Eesti-sisene saatekulu sisaldub osavõtutasus, välismaale saatmine on lisatasu eest ja tuleb märkida registreerimisel) ja nimeline elektrooniline diplom, tähistatud Rattaralli rajad (vt punkt 2), kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).

11. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 

12. Tulemuse saamiseks

 • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu (Rattaralli tavasõidule juba varem registreerunud kantakse virtuaalsõidu stardiprotokolli automaatselt. Kui osaleda ei soovita, palume sellest teatada e-postil: tartumaraton@tartumaraton.ee).
 • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
 • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 14. juunil kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaalsõidu osalejate nimekirjas osaleja nimele klõpsates. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
 • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 19. juunil kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
 • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 17. juuni kella 17.00-ni. 
 • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine. 

13. Registreerimisega 39. Tartu Rattarallii virtuaalsõidule kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga.

14. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).

15. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.