Üldjuhend

35. TARTU RATTARALLI JUHEND

 1. 35. Tartu Rattaralli (RR) korraldab Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud RR nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ja toetajate kaasabil. RR on Tartu Maratoni Kuubiku 2016.a. kolmandaks osavõistluseks.
 2. 35. RR viiakse läbi tuginedes UCI määrustele ja EJL reglemendile ning vastavalt käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 3. 35. Tartu Rattaralli toimub pühapäeval, 29. mail 2016. a.                                                            
  134,6 km (edaspidi 135 km) distantsi ühisstart on kell 11.00 Tartus Turu tänaval, AURA veekeskuse kõrval, 56 km distantsi ühisstart on kell 10.30 samas kohas. Tartu Rattaralli 56 km distants ei ole võistlus ja autasustamist ei toimu, kuid tulemused lähevad arvesse Tartu Maratoni Kuubiku üldarvestuses.
  Finiš asub Tartus, Turu tn, AURA veekeskuse kõrval.
 4. ​135km rajal on 5 teenindus-toitlustuspunkti (TP) ja 56km rajal on 3 TP-d. 135 km rajal on ka 2 vahefinišit (27,6 ja 63 km) ja 2 mäefinišit (82,9 ja 91,3 km).
 5.  Prügialad: meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala iga TP eelselt ja järgselt. Samuti on tähistatud kaks täiendavat prügiala rajalõikudel, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilikud ja kus see eeldatavalt toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) poolt fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv. 
 6. Rattaralli läbimiseks on järgmised ajalimiidid:   
   
  56 km 135 km
  1. Nõo TP 17km 11.30 -
  2. Postitee / Liiva TP - - 27,6 km 12.20
  3. Bottecchia / Kanepi TP - - 63 km 14.10
  4. Tartu Terminal / Otepää TP - - 82,9 km 15.10
  5. Bottecchia / Pangodi TP 31 km 12.30 109,4 km 17.00
  6. RC Cola / Ülenurme TP 44,9 km 13.40 123,5 km 18.00
  Finiš 56 km 14.10 134,6 km 18.30
  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse. Raskete ilmastikuolude korral võidakse ajalimiite võistluspäeval korrigeerida.
 7. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms transpordivahendi või muu reeglitele mittevastava kõrvalise abi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
  • Mittestandardsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakomissari nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Osaleja tulemus kantakse protokolli eraldi.
  • Ohutuse huvides soovitame tungivalt ratastelt Rattaralliks eemaldada kõik tüüpmõõtmetest väljaulatuvad lisad, nt. peeglid, pakiraamid, tugijalad, eraldistardi või triatlon tüüpi juhtrauad jne, et vältida grupis sõites üksteise külge haakumist ja võimalikul kukkumisel täiendavaid vigastusi.
 8.  Osavõtt RR-ist toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 9.  Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
 10. Võistluste trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.
 11. Vanuseklassid. Osaleda võivad kõik 2001. a (lühikesel rajal 2004. a) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 135km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal. Erandkorras lubatakse 56km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.                            
  135 km vanuseklassid: Naised: N17 (sünniaastad 2001-99), N20 (98-96), N21 (95-82), N35 (81-77), N40 (76-72), N45 (71-67), N50 (66- 62), N55 (61-57), N60 (56-52), N65 (51-47), N70 (46 ja varem);  
  Mehed: M17(2001-99), M20 (99-96), M21 (95-82), M35 (81-77), M40 (76-72), M45 (71-67), M50 (66-62), M55 (61-57), M60 (56-52), M65 (51-47), M70 (46-42), M75 (41-37), M80 (36 ja varem).
 12. Stardigrupid.       
Stardigrupid          135 km stardinumbrid     56 km stardinumbrid      
Eliitgrupp 1 – 200 
1. grupp   201 – 300 5001 – 5500
2. grupp 301 – 500 5501 – 6000
3. grupp 501 – 700  6001 – 6500
4. grupp 701 – 1000 6501 – 7000
5. grupp 1001 – 1500 7001 - ...
6. grupp 1501 – 2000
7. grupp 2001 - ...

​​Põhimõtted: Tartu Rattaralli stardigruppide koostamise aluspõhimõtteks on osavõtjate ohutuse tagamine, paigutades stardigruppidesse võimalikult ühesuguste võimetega ratturid. Parim indikaator osalejate võimekuse kohta on tema varasem tulemus Tartu Rattarallil. 

 • Rattaralli mõlema distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad arvesse mõlema distantsi varasemad tulemused ainult registreerumisel kuni 22.05.2015.
 • Osavõtjate soovil, kel puudub Tartu Rattaralli 2015. a, 2014.a või 2013. a tulemus, arvestatakse teistel rattavõistlustel (viimasel hooajal 2015.a.) saavutatud tulemusi. Registreerudes saata taotlus oma sõitude tulemustega ning interneti lingk viitega vastavale protokollile aadressile hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata. 
 • Prioriteet on Tartu Rattaralli sama distantsi tulemusel. Arvestatakse 2015. a (koef 1) või selle puudumisel 2014. a (koef 1,1), 2013. a (koef1,2) RR-l saavutatud kohti, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. 
 • 135 km eliitgrupis startimist võivad taotleda vaid kehtivat ME ja MU jalgratturi litsentsi (välja antud UCI-sse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt) omavad ratturid ja 2015. a Tartu Rattarallil 1.-100. koha saavutanud. 
 • NE litsentsi omavad ratturid paigutatakse stardiguppidesse vastavalt varasematele tulemustele Tartu Rattarallil, tulemuse puudumisel tuleb esitada kirjalik taotlus koos kahe viimase aasta olulisemate võistlustulemustega ning interneti link viitega vastavale protokollile aadressile hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata. 
 • 56 km-l varem mitteosalenud EJL M/N14, M/N16 litsentsiga ratturid võivad taotleda paigutust 1. gruppi registreerumisel kuni 20.05.2016
 • Lühikese distantsi 2015. ja 2014. a tulemuste alusel saab pikal distantsil paigustuse alates 4. stardigrupist.
 • 2015. või 2014., 2013. aasta Tartu Rattarallil mitteosalenud saavad stardinumbri viimastesse stardigruppidesse.
 • Startima peab numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt.
 • Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse 1 nädal pärast esimese registreerimisvooru lõppu, numbriline stardiprotokoll avaldatakse kolm päeva enne võistluse toimumist.

13. Osavõtjate registreerimine toimub:

 • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 27.05.16 kell 17.00;
 • Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu, info tel.7421 644) kuni 26.05.16 kell 17.00;
 • võistluskeskuses (Turu tn Aura keskuse ees parklas info tel 5150365) 27.05.16 kell 12.00-19.00 ja 28.05.16 kell 9.00-17.00; 
 • Klubide ja firmade arvestusse registreerimise infoga tutvu SIIN;
 • 20 ja enam korda osavõtnud saavad erikujundusega „Tartu Rattaralli saadiku/suursaadiku“ stardinumbri kui registreerimine on tehtud esimese registreerimisvooru lõpuni. Detailsem info püsiosalejate tunnustamise kohta SIIT.

14. ​Osavõtutasud:

Registreerimisvoor 135 km  56 km
kuni 29.04.2016 40 € 30 €
30.04.16-20.05.16 50 € 40 €
21.05.16-28.05.16  80€ 60 €

NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! 
Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt spordiklubide soodustus -10%, vt osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene.

15. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 28.05.2016 kell 17.00 saab 2017. a Tartu Rattarallile registreerida poole hinnaga. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee.

16. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:

 • kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 27.05.16 kell 17.00;
 • võistluskeskuses 27.05.16 kell 12.00-19.00 ja 28.05.16 kell 09.00-17.00
 • Teise registreerimisvooru lõpuni (20.05.16) on iseteeninduses pikemalt distantsilt lühemale ümberregistreerimine ja isikuvahetus samal distantsil tasuta. Tasuda tuleb osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
 • Alates 21.05.16 on ümberregistreerimistasu 10€ + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
 • Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust).
 • Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
 • Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10 €.

17. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Tartus (Turu tn, Aura keskuse ees parklas, info tel 5150360)

 • 27.05 kell 12.00-19.00;
 • 28.05 kell 9.00-19.00
 • 29.05 kell 8.00–11.00.

18. Ürituse ärajäämine.
18.1. Tartu Rattaralli ärajäämisel vääramatu jõu (force  majeure) tõttu, tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused, ja käesolevale juhendile.
18.2. Tartu Rattaralli ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu etteteatamisega vähemalt 72h enne stardi kellaaega, kantakse 50% osalejate osavõtutasust edasi järgmise aasta ürituse registreerimise ettemaksuks.
18.2.1. Osaleja soovil on võimalik nimetatud 50% osaleja eest eraisiku poolt tasutud osavõtutasust kanda edasi mõne teise Klubi Tartu Maraton poolt jooksval aastal korraldatava rahvaspordiürituse osavõtutasuks.
18.2.2. Kui eraisiku poolt registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.18.2.1. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
18.2.3. Kõik eraisikud, kelle poolt tasutud 50% osavõtutasust kuulub edasikandmisele järgmise aasta Tartu Rattarallile, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattaralli 1. registreerimisvooru lõpuks kinnitama oma osalemist ja tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
18.2.4. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) poolt tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmise aasta Tartu Rattaralli osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele ning neid ei saa kasutada jooksva aasta teistel üritustel osalemiseks. Ärajäänud Tartu Rattarallile antud ettevõtte poolt registreeritud isikuid automaatselt edasi ei kanta. Järgmiseks aastaks kantakse edasi koondsummana ainult 50% ettevõtte poolt tasutud osavõtutasust. Juriidiliste isikute poolt registreeritud osalejate nimekiri tuleb uuendada ettevõtte esindaja poolt hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattaralli 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
18.3. Vääramatu jõu (force  majeure) all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm  vms ilmastiku nähtus jne.).
18.4.  Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei kuulu osalejate poolt kolmandatele osapooltele tehtud kulutused hüvitamisele Tartu Rattaralli korraldaja poolt. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
18.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

19. Osavõtjale kindlustatakse: tähistatud rada,  stardinumber koos ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri/ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine, tulemusega lõpetajatele nimeline diplom, osavõtumedal, pesemisvõimalus, vajadusel arstiabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus kõikidel teistel RR programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtutasu ei nõuta.

20. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada. Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajale tagastada.

21. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattaralli vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval 35. RR stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Lisaks on kõigil osalejatel ka seljanumber (1-300 stardinumbriga ratturitel on 2 seljanumbrit rattasärgi taskutel). Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.

22. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, interneti kodulehel ja võistlusjärgsel esmaspäeval ajalehes Postimehes. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 www.tartumaraton.ee veebilehel.
Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäeva, 1.06.16 kella 17.00-ni. 

23. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. TP-des ja rajal osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiautod. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

24. Tehnilist abi osutatakse TP-des ja stardis. Rajal liiguvad tehnilise abi masinad. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei taga.

25. Autasustamine toimub finišis kell 15.00.

 • Autasustatakse 135 km distantsi 12 paremat meest, 6 paremat naist ning vahe- ja mäefinišite võitjaid. Võitjaid autasustatakse diplomi, medali, karika ja eriauhindadega. 
 • Autasustatakse klubide- ja firmadearvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Kuubiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse (Tartu Rulluisumaratoni) autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadatekse klubi / firma esindaja e-postile.
 • Välja on pandud ka eri- ja loosiauhinnad ning auhinnad 135 km distantsi vanuseklasside võitjatele.
 • Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID kaardi alusel. Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
 • Sportlane, kes ei osale ametlikul autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.

26. Kaotatud-leitud asjad tuleb üle anda sekretariaadile (stardipaigas) või TP ülemale (teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse finišisse, kus neid vahendab leiupunkt. Üritusejärgselt saab kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast maratoni.

27. Registreerimisega 35. Tartu Rattarallile kinnitab osavõtja nõusolekut RR juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

28. Tartu Rattarallil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelise jalgratturite liidu UCI dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti antidopingul (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.

29. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakomissarile:

 •  esimese saja lõpetaja kohta 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist,
 • kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
  Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni kolmapäeva, 1. juuni kell 17.00-ni.

30. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja kohtunike kogu. 

Rattapartner

Bottecchia

Meediapartner

Postimees

Suurtoetajad

A. Le Coq Ramirent Salvest Craft Rand & Tuulberg Enervit Eesti Pagar

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminal G4S Maks & Moorits EY 1182.ee Põltsamaa Löfbergs Lila Bambona Viking Line Eesti Teed

Toetajad

TÜ Kliinikum Ecoprint Ehitusmeister Respo Väo Paas Mariine Auto Balbiino E-Turist GMP Clubhotel Hotell Tartu Aura Keskus

Meedium

Ajakiri Sport AjaLeht Ajakiri Jooksja Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix Raadio Elmar

Avalik sektor

Tartu Linn Eesti Kultuurikapital Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium