Üldjuhend

SEB 33. TARTU RATTARALLI JUHEND

 1. SEB 33. Tartu Rattaralli (33. RR) korraldab Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud RR nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ja toetajate kaasabil.
 2. 33. RR viiakse läbi tuginedes UCI määrustele ja EJL reglemendile ning vastavalt käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 3. SEB 33. Tartu Rattaralli toimub pühapäeval, 1. juunil 2014. a.
  • Ca 132,8km (edaspidi 133km) distantsi ühisstart on kell 10.00 Tartus Turu tänaval, AURA veekeskuse kõrval.
  • Ca 70,42km (edaspidi 70km) distantsi ühisstart on kell 12.00 samas kohas. Tartu Rattaralli 70 km distants ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata.
  • Finiš asub Tartus, Turu tn, AURA veekeskuse kõrval.
  • 133km marsruut: Tartu – Tatra -Pangodi – Otepää – Risttee (Restu rist) – Sihva – vana rollerirada – Aedlinn – Otepää – Palu – Hellenurme -Elva – lennujaam - Tartu
  • 70km marsruut: Tartu – Tatra - Pangodi – Elva – lennujaam - Tartu
 4. 133km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Pangodi 26,2km, 2. Otepää 43,7km, 3. Sihva 67km, 4. Palu 84km, 5. Elva 101km, 6. Ülenurme 124,4km. 70 km rajal on 3 TP-d: 1. Pangodi 26,2km, 2. Elva 38,7km, 3. Ülenurme 62km.  133km distantsil on mäefinišid 22.km-l ja 74,5.km-l; ning vahefinišid 43,7.km-l ja101.km-l.
 5.  Prügialad: meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala iga TP eelselt ja järgselt. Samuti on tähistatud kaks täiendavat prügiala 58. km-l ja 110. km-l, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilikud. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) poolt fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv. 
 6. Rattaralli läbimiseks on järgmised ajalimiidid 
  • Ajalimiidid 133km 70km
   Pangodi TP 26,2km 11.30 13.30
   Otepää TP  43,7km 12.30  - 
   Sihva TP   67km  13.30  - 
   Palu TP 84 km 14.30  - 
   Elva TP 101/38,8km 16.00 15.00
   Ülenurme TP 124,4/62km 17.00 17.00
   Tartu Rattaralli finiš suletakse kell 17.30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse. Raskete ilmastikuolude korral võidakse ajalimiite võistluspäeval korrigeerida.
 7. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms transpordivahendi või muu reeglitele mittevastava kõrvalise abi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
  • Mittestandardsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakomissari nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Osaleja tulemus kantakse protokolli eraldi.
  • Ohutuse huvides soovitame tungivalt ratastelt Rattaralliks eemaldada kõik tüüpmõõtmetest väljaulatuvad lisad, nt. peeglid, pakiraamid, tugijalad, eraldistardi või triatlon tüüpi juhtrauad jne, et vältida grupis sõites üksteise külge haakumist ja võimalikul kukkumisel täiendavaid vigastusi.
 8.  Osavõtt 33. RR-ist toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 9.  Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
 10. Võistluste trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.
 11. Vanuseklassid. Osaleda võivad kõik 1999. a (lühikesel rajal 2002. a) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 133km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal. Erandkorras lubatakse 70km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.
  Vanuseklassid: Naised: N17 (sünniaastad 1999-97), N20 (96-94), N21 (93-80), N35 (79-75), N40 (74-70), N45 (69-65), N50 (64- 60), N55 (59-55), N60 (54-50), N65 (49-45), N70 (44 ja varem);
  Mehed: M17 (99-97), M20 (96-94), M21 (93-80), M35 (79-75), M40 (74-70), M45 (69-65), M50 (64-60), M55 (59-55), M60 (54-50), M65 (49-45), M70 (44-40), M75 (39-35), M80 (34 ja varem).
 12. Stardigrupid.       
       Stardigrupid            133km stardinumbrid         70km stardinumbrid      
Eliitgrupp 1 – 200 
1. grupp   201 – 300 5001 – 5500
2. grupp 301 – 500 5501 – 6000
3. grupp 501 – 700  6001 – 6500
4. grupp 701 – 1000 6501 – 7000
5. grupp 1001 – 1500 7001 - ...
6. grupp 1501 – 2000
7.grupp 2001 - ...

​​Põhimõtted: Tartu Rattaralli stardigruppide koostamise aluspõhimõtteks  on osavõtjate ohutuse tagamine, paigutades stardigruppidesse võimalikult ühesuguste võimetega ratturid. Parim indikaator osalejate võimekuse kohta on tema varasem tulemus Tartu Rattarallil. 

 • Rattaralli mõlema distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad arvesse mõlema distantsi varasemad tulemused ainult registreerumisel kuni 23.05.2014.
 • Osavõtjate, kel puudub Tartu Rattaralli 2013.a või 2012.a tulemus, soovil arvestatakse teistel rattavõistlustel (viimasel hooajal 2013.a.) saavutatud tulemusi. Registreerudes saata taotlus oma sõitude tulemustega ning interneti lingi viitega vastavale protokollile aadressil  hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata. 
 • Prioriteet on Tartu Rattaralli sama distantsi tulemusel. Arvestatakse 2013. a (koef 1) või selle puudumisel 2012. a (koef 1,2) RR-l saavutatud kohti, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. 
 • 133 km eliitgrupis startimist võivad taotleda vaid kehtivat ME ja MU jalgratturi litsentsi (välja antud UCI-sse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt) omavad ratturid ja 2013. a Tartu Rattarallil 1.-150. koha saavutanud. 
 • NE litsentsi omavad ratturid paigutatakse stardiguppidesse vastavalt varasematele tulemustele Tartu Rattarallil, tulemuse puudumisel tuleb esitada kirjalik taotlus koos kahe viimase aasta olulisemate võistlustulemustega ning interneti lingi viitega vastavale protokollile aadressil hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata. 
 • 70 km-l varem mitteosalenud EJL M/N14, M/N16 litsentsiga ratturid võivad taotleda paigutust 1. gruppi registreerumisel kuni 23.05.2014.
 •  2013. või 2012. aasta Tartu Rattarallil mitteosalenud saavad stardinumbri viimastesse stardigruppidesse.
 • Startima peab numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt.

Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse 1 nädal pärast esimese registreerimisvooru lõppul, numbriline stardiprotokoll avaldatakse kolm päeva enne võistluse toimumist.

13. Osavõtjate registreerimine toimub:

 • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee 30.05.14 kella 17.00ni,
 • Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu, info tel.7421 644) kuni 29.05.14 kella 17.00ni
 • võistluskeskuses (Turu tn Aura keskuse ees parklas info tel 5150360) 30.05. 14 kell 12.00-19.00 ja 31.05.14 kell 9.00-17.00,
 • Hawaii Expressi kauplustes üle Eesti kuni 30.05.14.

14. ​Osavõtutasud

Osavõtutasud 133km  70km
kuni 02.05.2014   30 € 20 €
03.05.14-23.05.14  40 € 25 €
24.05.14-31.05.14  60€ 40 €

NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt spordiklubide soodustus -10%, vt Nelikürituse osavõtumaksud) ei laiene.

15. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 31.05.2014 kell 17.00 saab 2015. a Tartu Rattarallile registreerida poole hinnaga.

16. Tartu Rattaralli ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu osavõtutasu ei tagastata. Vääramatu jõu all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, torm, lumesadu vms ilmastiku nähtus).

17. Ümberregistreerimine toimub võistluskeskuses või hiljemalt 31.05.2014 mail kella 17.00-ks saabunud kirjaliku teate (nt e-kiri aadressil ) alusel, millisel juhul ümberregistreerimistasu makstakse pangaülekandega. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust).
Kõigil ümberregistreerimistel on tasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10€

18. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Tartus (Turu tn, Aura keskuse ees parklas, info tel 5150360) 30.05. kell 12.00-19.00, 31.05 kell 9.00-19.00 ja 1.06 kell 8.00–12.00.

19. Osavõtjale kindlustatakse: tähistatud rada, inforaamat, stardinumber koos ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri/ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine, tulemusega lõpetajatele nimeline diplom, osavõtumedal, pesemisvõimalus, vajadusel arstiabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus kõikidel teistel RR programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtutasu ei nõuta.

20. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada.  Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada.

21. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattaralli vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual  nähtaval 33. RR stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Lisaks on kõigil osalejatel ka seljanumber ( 1-300 stardinumbriga rattureil on 2 seljanumbrit rattasärgi taskutel). Rattureil 1-500 on lisaks veel sadulanumbrid.  Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.

Eliitgrupis startijatel on lisaks kaks numbrit, mis mõlemad kinnitatakse selja alaosale  (sõidusärgi taskutele) ja raaminumber.

22. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel ja ametlike tulemustena reedel, 6. juunil kell 17.00 www.tartumaraton.ee veebilehel.

23. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi. TP-des ja rajal osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiautod. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

24. Tehnilist abi osutatakse TP-des ja stardis. Rajal liiguvad tehnilise abi masinad. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei taga.

25. Autasustamine toimub finišis kell 14.00. Autasustatakse 133 km distantsi 12 paremat meest ja 6 paremat naist diplomi, medali, karika ja eriauhindadega. Mäe- ja vahefiniši parimale on eriauhind. Välja on pandud ka eri- ja loosiauhinnad ning auhind iga 133 km distantsi vanuseklassi võitjale. Lisaks autasustatakse klubide ja firmade arvestuse kolme parimat võistkonda.
Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (21% auhinnasummast).
Sportlane, kes ei osale ametlikul autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.

26. Kaotatud-leitud asjad tuleb üle anda sekretariaadile (stardipaigas) või TP ülemale (teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse finišisse, kus neid vahendab leiupunkt. Üritusejärgselt saab kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast maratoni.

27. Registreerimisega SEB 33. Tartu Rattarallile kinnitab osavõtja nõusolekut RR juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

28. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakomissarile:

 •  esimese saja lõpetaja kohta 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist,
 • kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
  Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni kolmapäeva, 4. juuni kell 17.00-ni.

29. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja kohtunike kogu. 

Peasponsor

SEB

Esitleja

Codeborne

Rattapartner

Hawaii Express

Meediapartner

Postimees

Autopartner

Silberauto

Suurtoetajad

A. Le Coq Ramirent Salvest Craft Atlantis Rand & Tuulberg Trev2 / Kagu Teed

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminaal G4S Maks & Moorits TÜ Kliinikum PC Expert Ifan Auto EY 1182.ee Põltsamaa Ecoprint

Toetajad

Ehitusmeister Avis Lipton Löfbergs Lila Tere Hotell Pallas Hotell London Aura keskus

Meedium

Maaleht TervisPluss Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix