Euroopa Liidu toetus

Tartu Rattamaraton saab 2021. aastal toetust Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste meetmest, mida viivad ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja EAS ning mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Toetussumma projektile on 37 060 eurot.

Projekti „Tartu Rattamaraton 2021“ eesmärk on siinse regiooni ühe tuntuma maastikurattaürituse ja sihtkoha tutvustamine välisriikides, potentsiaalsetes osalejates reisimotivatsiooni taastekitamine ning välisosalejate arvu kasvatamine. Läbi eelöeldu suurendada Eesti tuntust rattaurituse toimumiskohana, elavdada sugishooajal Lõuna-Eesti majandust.

Projekti sihtrühmad on ratturid (ennekõike harrastussõitjad, kuid ka eliit), nende kaaslased ning ajakirjanikud Eesti lähiriikidest: Soome, Läti, Leedu, Venemaa.