Üldjuhend

Palume seoses koroonaviiruse ohuga tutvuda järgmiste olulisemate muudatustega:
 • Üritusel ei ole lubatud viibida inimestel, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).
 • Välisriikidest üritusele tulla soovijad peavad kindlasti arvestama välisministeeriumi kodulehel toodud piirangutega
 • Ürituse korraldaja ei ole kohustatud hüvitama osalejale riiklikest piirangutest või nende võimalikust karmistumisest tulenevat kahju.
 • Riskigruppidesse kuulujatel (inimesed vanuses 65 aastat ja enam, krooniliste haiguste põdejad) soovitame valida kaugosalusega virtuaalmaratoni.

23. TARTU RATTAMARATONI JUHEND

 1. 23. Tartu Rattamaratoni (edaspidi RM) korraldavad Klubi Tartu Maraton (KTM) juhatuse kinnitatud RM nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil. RM on Tartu Maratoni Kuubiku viiendaks osavõistluseks.
 2. 23. RM korraldatakse vastavalt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 3. 23. RM toimub pühapäeval, 20. septembril 2020.
  88,7 km (edaspidi 89 km) ühisstart on kell 10.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil.
  40 km ühisstart on kell 13.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil. 
  21 km ühisstart on kell 10.00 Palu teeninduspunktis.
 4. 40 km sõit ja 21 km sõit ei ole võistlus, st autasustamist ei toimu, kuid tulemused lähevad arvesse Tartu Maratoni Kuubiku üldarvestuses.
  Kõigi kolme distantsi finiš on Elva lähedal Tartumaa Tervisespordikeskuses. 
 5. 89 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Matu 12,3 km, 2. Ande 23,8 km, 3. Puka 36,5 km, 4. Astuvere 50,6 km, 5. Palu 66,3 km, 6. Hellenurme 77,2 km ja 2 vahefinišit: Matul (12,2 km) ja Palul (66,3 km).  40 km rajal on 3 TP-d: 1. Kannistiku 9,9 km, 2. Palu 18,7 km, 2. Hellenurme 29,6 km.  21 km rajal on üks TP: Hellenurme (10,9 km).
 6. Prügialad: meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala enne ja pärast iga TP-d. Samuti on tähistatud üks täiendav prügiala rajalõigul, mis oma profiililt on söömiseks-joomiseks sobilik ja kus see eeldatavasti toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto- või videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv. 
 7. Rattamaratoni läbimiseks on järgmised ajalimiidid
  Kontrollpunkt 89 km 40 km 21 km
  Embach / Matu TP  12,3 km 11:15  - -
  Ande TP  23,8 km 12:30  - -
  Puka TP  36,5 km 13:30  - -
  Astuvere TP  50,6 km 15:00  - -
  Kannistiku TP  9,9 km - 14:30 -
  Hawaii Express/ Palu TP  66,3 / 18,7 km 16:30 16:30 -
  Hellenurme TP  77,2 / 29,6 km 17:15 17:15 11.15
  RC Cola joogipunkt   85,4 / 36,7 km
  Finiš  88,7 / 40 km 18:30 18:30 12.30
  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-st katkestajate bussiga finišisse. 
 8. Liikluskorraldus. Rattamaratoni rada kulgeb suuremalt osalt Tartu Maratoni rajal metsa- ja kruusateedel. Võistlusmääruste kohaselt on rada tähistatud 48 tundi enne starti. Üldkasutatavatel teedel ja kohalikel teedel kehtivad liikluspiirangud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Võistlusrajale ei lubata võistlejate saatemasinaid (autod, mootorrattad, maasturid jt.), erandiks on vaid erilubadega korraldajate masinad.
  Teeninduspunktides on peatumine ja parkimine reguleeritud ajutiste liiklusmärkidega, mille eiramine toob kaasa sanktsioonid vastavalt liikluseeskirjadele. Eliitvõistlejate teenindamiseks on parkimiseks eraldatud spetsiaalsed alad, kuhu sisenemine on lubatud ainult eriloaga. 
 9. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms. mootoriga transpordivahendi (sh elektrijalgratta) või muu reeglitele mittevastava kõrvalise abi (nt naisvõistleja kiirust tõstev lükkamine meesvõistleja poolt) kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 
  • Mittestandardsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakohtuniku nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Eriloa saanud osaleja tulemus kantakse protokolli üldistest tulemustest eraldi. 
  • Ohutuse huvides soovitame tungivalt eemaldada Tartu Rattamaratoniks ratastelt kõik tüüpmõõtmetest väljaulatuvad lisad, nt. peeglid, pakiraamid, tugijalad, eraldistardi või triatloni tüüpi juhtrauad jne, et vältida grupis sõites üksteise külge haakumist ja võimalikul kukkumisel täiendavaid vigastusi. 
 10. Tehnilist abi osutatakse stardipaigas ja TP-des. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku, soovitav on osalejail need ise kaasa võtta. 
 11. Osavõtt RMst toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi- ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 12. Kõigil distantsidel on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 
 13. Osaleda võivad kõik 2005. a. (lühematel distantsidel 2008. a.) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
  Erandkorras lubatakse 89 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal.
  Erandkorras lubatakse 40 km ja 21 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
  89 km vanuseklassid: Naised: N17 (sünniaastad 2005-2003), N20 (2002-2000), N21 (99-86), N35 (85-81), N40 (80-76), N45 (75-71), N50 (70-66), N55 (65-61), N60 (60-56), N65 (55-51), N70 (50 ja varem); Mehed: M17 (2005-2003), M20 (2002-2000), M21 (99-86), M35 (85-81), M40 (80-76), M45 (75-71), M50 (70-66), M55 (65-61), M60 (60-56), M65 (55-51), M70 (50-46), M75 (45-41), M80 (40 ja varem).
 14. Stardigrupid.
  Stardigrupid 89 km stardinumbrid 40 km stardinumbrid 21 km stardinumbrid
  Eliitgrupp 1-100  - -
  1. grupp 101-300 5001-5500 8001-...
  2. grupp 301-500 5501-6000
  3. grupp 501-700 6001-6500
  4. grupp  701-1000 6501-7000
  5. grupp 1001-1500 7001-8000
  6. grupp 1501-2000 -
  7. grupp 2001-2500 -
  8. grupp 2501-3000 -
  9. grupp 3001-3500 -
  10. grupp 3501-... -

  Tartu Rattamaratoni stardigruppide koostamise põhimõtteks  on osavõtjate ohutuse tagamine, milleks paigutatakse ühesuguste võimetega ratturid võimalikult lähedastesse stardigruppidesse. Parim indikaator osaleja võimekuse kohta on tema varasem tulemus Tartu Rattamaratonil.

  • Osavõtja, kel puudub Tartu Rattamaratoni 2019. või 2018. a tulemus, soovil arvestatakse stardigrupi määramisel ka teiste Eesti rattamaratonide sarjade (MTBEst ja Estonian Cup) etappidel 2020. a (nende puudumisel erandkorras ka 2019. a) saavutatud tulemusi. Selleks tuleb registreerudes saata taotlus oma tulemustega ning internetilingi viitega vastavale protokollile aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata.

  • Rattamaratoni mõlema distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad arvesse varasemad tulemused ainult registreerumisel enne 11.09.2020. a.

  •  Prioriteet on Tartu Rattamaratoni sama distantsi tulemusel. Stardipaigutuse arvutamisel lähtutakse K-indeksi valemist ja Tartu Maratoni Kuubikus määratud ürituste kaalust. Arvestatakse 2019. a (koef. 1) või selle puudumisel 2018. a (koef. 1,1) ja 2017. a (koef. 1,2) Tartu Rattamaratonil saavutatud tulemust, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis.
  • 89 km eliitgrupis startimist võivad taotleda vaid kehtivat ME või MU jalgratturi litsentsi (välja antud UCIsse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt) omavad ratturid ja 2019. a Tartu Rattamaratonil 1.-100. koha saavutanud mehed ning 1.-20. koha saavutanud naised. Kirjalik taotlus saata aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata.
  • 2019. või 2018. a Tartu Rattamaratonil mitteosalenud saavad stardinumbrid viimastesse stardigruppidesse, v.a. tippratturid, kes paigutatakse individuaalselt. 40 km-l varem mitteosalenud EJL M/N14, M/N16 litsentsiga ratturid võivad taotleda paigutust I gruppi. Taotlus tuleb esitada hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks, hilisemaid taotlusi ei arvestata.
  • Lühikese distantsi 2019. ja 2018. aasta tulemuste alusel saab pikal distantsil paigustuse alates 4. stardigrupist.
  • Startima peab numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt.
  • Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse nädal pärast esimese registreerimisvooru lõppu, numbriline stardiprotokoll hiljemalt kolm päeva enne võistlust. 
 15. Osavõtjate registreerimine toimub:
  • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee 19.09.20 kella 17.00ni,
  • Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu) 18.09.20 kella 17.00ni (info tel. 7421 644),
  • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 19.09. kell 10.00-17.00 (info tel 515 0360) 
  • Info püsiosalejate tunnustamise kohta SIIT.
  • Klubide ja firmade arvestusse registreerimise infoga tutvu SIIN 
 16. Osavõtutasud

  Kuupäev

  89 km 40 km 21 km
  kuni 21.08.2020 45 € 35 € 25 €
  22.08.-11.09.2020 55 € 45 € 35 €
  12.09.-19.09.2020 80 € 60 € 40 €
  • NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! 
    
  • Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu).  Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus 10%) ei laiene.
   Osavõtutasud kuni 18-aastastele noortele ja EV pensionäridele:   
  • Kuupäev

   89 km 40 km 21 km
   kuni 21.08.2020 22,50 € 17,50 € 12,50 €
   22.08.-11.09.2020 27,50 € 22,50 € 17,50 €
   12.09.-19.09.2020 40 € 30 € 20 €
 17. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 19.09.2020 kell 17.00 kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku võistlustele registreerimisel. Krediit kehtib üks aasta. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee. 
 18. Ümberregistreerimine (isiku ja/või distantsi vahetus) toimub:
  • kuni 19.09.20 kell 17.00 kodulehe iseteeninduskeskkonnas,
  • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 19.09. kell 10.00-17.00.
  • Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust).
  • Kuni teise registreerimisvooru lõpuni on samal distantsil toimuv isiku vahetus tasuta, viimase registreerimisvooru ajal on kõigil ümberregistreerimistel tasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
  • Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
  • Kaotatud või maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10 €.
 19. Stardimaterjalide väljastamine toimub:
  • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 19.09. kell 10.00-19.00;
  • võistluspäeval stardis
   • Otepääl 89 km-le kell 8.00-9.50 ja 40 km-le 10.30-12.50
   • Palu teeninduspunktis 21 km-le kell 8.30-9.50.
 20. Ürituse ärajäämine.
  20.1. Tartu Rattamaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.
  20.2. Tartu Rattamaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega, kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku üritustele registreerumisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuni.
  20.2.1. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.20.2. nimetatud edasikande võimalust ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
  20.2.2. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste ürituste osalustasudeks, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks registreeruma soovitud üritus(t)ele (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja vajadusel tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  20.2.3. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Ettevõtte esindaja peab tegema uued registreerimised hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  20.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.).
  20.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
  20.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 21. Osavõtjale tagatakse: tähistatud rada, pakikott, ajavõtukiibiga stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, pakkide transport stardist finišisse, autasustamine (tulemusega lõpetajatele nimeline diplom ja osavõtumedal), pesemisvõimalus, vajadusel meditsiiniabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus RM programmi tasuta üritustel.
 22. Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada. 
 23. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattamaratoni vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval 23. RM stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud vastavale numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel. 
 24. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, interneti kodulehel www.tartumaraton.ee ja võistlusjärgsel esmaspäeval ajalehes Postimees. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäeva kella 17.00-ni. 
 25. Osavõtjate ja rataste transport. Käigus on eribussid osavõtjatele sõiduks maratonipäeva hommikul Tartust ja Elva finišiparklast stardipaikadesse ning pärast maratoni finišipaigast Tartusse ja stardiparklatesse. Rataste transport bussipileti ostnutele toimub veoautodega, mis liiguvad koos eribussidega. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on eelmüügist 4 € ja bussist ostes 6 €. Bussipiletite eelmüük toimub võistluskeskuses ja Piletilevi müügikeskkonnas. Eribusside sõidugraafik avaldatakse kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne võistlust. 
 26. Parklad stardipaigas Otepääl on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorraldusele ja täituvusele. Finišiparkla Elva–Hellenurme maantee 2. km-l on tasuline - eelmüügist ostes 5 €, kohapeal parklasse sisenemisel 10 €. Bussidele, milles on enam kui 10 reisijakohta, on parkimine tasuta. 
 27. Meditsiiniteenistuse töö tagab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi. Palume osalejail, kes märkavad rajal hädasolijaid, teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.
 28. Autasustamine toimub finišis kell 14.00.
  • Autasustatakse 89 km distantsi 6 paremat meest ja 6 paremat naist. Võitjaid autasustatakse karikaga ja eriauhindadega. Vahefinišite võitjaid autasustatakse rahaliste või esemeliste auhindadega.
  • Autasustatakse klubide ja firmade arvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Kuubiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse (Tartu Linnamaratoni) autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadetakse klubi või firma esindaja e-postile.
  • Välja võib olla pandud ka eri- ja loosiauhindu ning auhinnad 89 km sõidu vanuseklasside võitjatele. Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID-kaardi alusel.
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide tulemuste kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
  • Autasustamisele mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ja hiljem auhindu ei väljastata. 
 29. Kaotatud-leitud asjad tuleb üle anda sekretariaadile (stardipaigas) või TP-e ülemale (teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse finišisse, kus neid vahendab leiupunkt. Üritusejärgselt saab kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton ühe kuu jooksul pärast rattamaratoni.
 30. Registreerimisega 23. RM-le kinnitab osavõtja oma nõusolekut 23. RM juhendiga ning lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
 31. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
 32. Tartu Rattamaratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelised dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on SA-l Eesti Antidoping (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus teha dopingukontrolli kõikide osalejate seas.  
 33. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule:
  • esimese kahesaja lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 200. võistleja lõpetamist,
  • kõigi teiste osas finiši sulgemiseni.
  • Protesti tasu (v.a. tulemuste kohta) on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäeva kella 17.00ni.
 34. Lisaks põhisõitudele 20. septembril 2020 toimub 23. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõit 10.-20. septembril 2020 vastavalt eraldi juhendile. Registreerimine virtuaalsõidule ei taga osalemise õigust põhisõidul ja vastupidi. Osaleda saab ühel distantsil kas põhisõidul või virtuaalsõidul, kuid mitte mõlemal. Ümberregistreerimine on võimalik kuni 19.09.2020 kell 17.00.
 35. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või kohtunike kogu töö käigus.