Virtuaalsõidu juhend

23. TARTU RATTAMARATONI VIRTUAALSÕIDU JUHEND

 1. 23. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõidu (edaspidi VS) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. VS on 23. Tartu Rattamaratoni alamüritus ja täiendab rattamaratoni põhidistantse. Registreerimine virtuaalsõidule ei taga osalemise õigust põhisõidul ja vastupidi. Osaleda saab ühel distantsil kas põhisõidul või virtuaalsõidul, kuid mitte mõlemal. Ümberregistreerimine on võimalik kuni 27.09.2020.
 2. 23. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõit toimub 10.-27. septembril 2020.
  • Virtuaalsõit on nn. kaugosalusega rattasündmus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distants tuleb läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus vabalt valitud rajal. 
  • Valikus on distantsid 89 km, 40 km ja 21 km. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
  • Distantsi võib läbida kas RM ametlikul rajal (välja arvatud põhipäeval 20. septembril) või vabalt valitud omale sobivas kohas ja rajal. Soovitame võimalusel vältida asfaltkattega radasid.  RM ametlikud rajad kulgevad peamiselt kruusakattega teedel ja metsateedel ja on looduses tähistatud 10.-20. septembril.
  • Peale tavalise jalgratta on erandkorras virtuaalsõitu lubatud läbida ka elektrijalgrattaga.
  • Virtuaalsõit ei ole võistlus, paremusjärjestuse koostamist ega autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Kuubiku sarjas (iga osaleja saab 1 punkti) ning hõbe- ja kuldmärkide arvestuses.
 3. Osavõtt VS-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. KOHUSTUSLIK on kõigi liikluseeskirjade järgimine. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. Kohustuslik on kanda kiivrit.

 4. Virtuaalsõidul osalemiseks väljas liikumine peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. VS-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaalsõidul osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  

 5. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 
 6. Osaleda võivad kõik 2005. aastal (kahel lühemal distantsil 2008. aastal) või varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.  
 7. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 27.09.2020.
 8. Osavõtutasud

  Kuupäev

  89 km 40 km 21 km
  kuni 21.08.2020 45 € 35 € 25 €
  22.08.-11.09.2020 55 € 45 € 35 €
  12.09.-27.09.2020 80 € 60 € 40 €

  Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

  Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (v.a. ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus -10%) ei laiene. 

 9. Ümberregistreerimine (isiku ja/või distantsi vahetus) toimub:
  • kuni 27.09.20 kodulehe iseteeninduskeskkonnas,
  • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 19.09. kell 10.00-17.00.
  • 20. septembril ümberregistreerimist ei toimu (ei nime ega distantsivahetust).
 10. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 23. Tartu Rattamaratoni medal (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast lõpp-protokolli kinnitamist, Eesti-sisene saatekulu sisaldub osavõtutasus, välismaale saatmine on lisatasu eest, mis tuleb tasuda registreerimisel), nimeline elektrooniline diplom, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).
 11. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 
 12. Tulemuse saamiseks

  • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu.
  • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
  • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 27. septembril kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaalsõidu osalejate nimekirjas. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
  • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 2. oktoobril kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
  • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 30. septembri kella 17.00-ni. 
  • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine. 
 13. Virtuaalsõidu tulemust ei arvestata stardigrupi määramisel järgnevatel aastatel.
 14. Registreerimisega 23. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõidule kinnitab osavõtja oma nõusolekut käesoleva juhendiga.
 15. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
 16. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või kohtunike kogu töö käigus.