Euroopa Liidu toetus

23. Tartu Rattamaraton saab 2020. aastal toetust Rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste meetmest, mida viivad ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja EAS ning mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Toetussumma projektile on 33 165 eurot.

Projekti „Tartu Rattamaraton 2020: uuenduslik välisturundusplaan“ eesmärk on siinse regiooni ühe suurima maastikurattaürituse ja sihtkoha tutvustamine välisriikides, potentsiaalsetes osalejates reisimotivatsiooni tekitamine ning välisosalejate arvu pidev kasvatamine. Projekti sihtrühmad on ratturid (ennekõike harrastussõitjad, kuid ka eliit), nende kaaslased ning ajakirjanikud järgmistes sihtriikides: Soome, Rootsi, Norra, Läti, Venemaa, Saksamaa, Austria.