Liiklusinfo

20. september 2020

Raja alla jäävatel teedel on liiklus 20. septembril vahemikus kell 10:00-18:30 suletud. Kohalikel elanikel on hädavajadusel võimaldatud oma kodudele ligipääs rajal pärisuunas liikudes vastavalt liikluskorraldajate märguandele.

Teised piirangud:

Suurte inimhulkade liikumise tõttu võib olla raskendatud Otepäält läbisõit ajavahemikul 8.00-10.30.

Seoses rattamaratoni stardi läbiviimise ja ratturite teeületusega on läbisõiduks suletud: kell 10.00-10.20 ja kell 13.00-13.20 Otepää-Valga mnt Väikese Munamäe all, kell 10.15-11.15 Sihva-Sangaste mnt Matul, kell 13.00-13.40 Otepää-Pühajärve-Kääriku tee Otepääl Aedlinna juures.

Samuti on liikluseks suletud kõik 23. Tartu Rattamaratoni raja alla jäävad teed kuni kõikide ratturite läbimiseni. Kontrollajad teeninduspunktide läbimiseks, mille järel teed liikluseks avatakse on järgmised: Matu TP kell 11.15, Ande TP kell 12.30, Puka TP kell 13.30, Astuvere TP kell 15.00, Palu TP kell 16.30, Hellenurme TP kell 17.15 ning Kannistiku TP kell 14.30.