Teate Rattamaraton

Juhend

 1. Tartu Teate Rattamaratoni korraldab Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ja programmile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 2. Võistluse eesmärk on pakkuda ratturitele uut sportlikku väljakutset meeskonnatööna ning uudset kogemust läbida Tartu Rattamaratoni rada nädal enne põhisõitu tavapärasele vastupidises suunas.
 3. Tartu Teate Rattamaraton toimub pühapäeval, 17. septembril 2017. a koos Tartu Rattamaratoni ühistreeningu sõiduga 89 km pikkusel distantsil Otepäält Elvasse.
 4. Liiklus: Võistlusrada ei ole tavaliikluseks suletud. Korraldaja tagab rajajulgestuse peateega ristuvatel rajalõikudel. Kõik võistlejad peavad vajadusel järgima liikluseeskirju ja vastutavad liiklusturvalisuse eest ise.
 5. Teatemaratoni start antakse kell 11.00 Tartumaa Tervisespordikeskuses Elvas ühisstardina.
   
 6. Etapid, teatevahetus ja ajavõtt : Võisteldakse 3-liikmeliste võistkondadena ühes võistlusklassis. Võistlusdistants koosneb 3 etapist:

Iga meeskond saab koos stardimaterjalidega portatiivse gps seadme, mis on nn. teatepulk ja mis antakse teatevahetuses ühelt võistlejalt teisele. Gps seadme võib panna kas rattasärgi taskusse või ümber käsivarre. Taskusse pannes ei tohi eemaldada seadme ümber olevat kaitset.

GPS seadme abil on nii korraldajatel kui kaasvõistlejatel võimalik  jälgida nutiseadmest või arvutist võistkondade liikumist. Vastav link edastatakse võistkondadele e-posti teel võistluseelsel nädalal koos osalejainfoga.

 1. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Iga võistkond saab 3 vastava etapi tähisega ajavõtukiipi – iga etapi jaoks ühe. Tulemuse saamiseks peab vastava etapi võistleja läbima oma vahetuse paremale jalale kinnitatud kiibiga. Pärast etapi läbimist ja enne vahetusalast lahkumist tuleb kiip tagastada korraldajatele. Kiibiga tohib läbida ainult sellele vastava etapi. Teatemaratoni katkestamisel tuleb kiip võimalikult kiiresti tagastada korraldajatele, aga sellega ei ole lubatud ületada finišijoont. Tagastamata kiibi eest trahv 90 EUR.
 2. Teatevõistluse läbimiseks on järgmised ajalimiidid:

Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks, neilt võetakse ajavõtukiip ning neil tuleb rajalt lahkuda. Teenindus- vahetuspunktist  tuuakse katkestajad soovi korral bussiga finišisse pärast antud punkti sulgemist.

 1. Prügialad. Maratonirajal on tähistatud prügiala ainult iga TP/vahetusala eelselt ja järgselt. Prügialades palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Vahetusalas peatudes saad alati prügi taskutest panna seal olevatesse prügikastidesse.
  Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto- või videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus võistkond diskvalifitseerida.
 2. Osavõtt Tartu Teate Rattamaratonist toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 3. Registreerimine toimub:

* internetis kodulehel www.tartumaraton.ee kuni 15.09.2017 kell 17.00;

*Stardipaigas 17.09.2017 kell 9.30-10.45 saab registreerida kuni 10 võistkonda;

Registreerida tuleb kogu võistkond korraga koos etapilise nimelise ülesandmisega

*Võistkonna liikmete etappide muutmine toimub kodulehe iseteeninduskeskkonnas tasuta kuni 15.09.2017 kell 17.00.

 1. Osavõtutasu võistkonna kohta kuni 14.09.2017 - 50 € ja 15.09.-17.09.2017 - 65 €.  

Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

13. Stardipaigutuse saab kuni 14.09.2017 registreerudes võistkonna esimese  vahetuse  sõitja Tartu Rattamaratoni          2016.a. või 2015.a.tulemuse alusel. Edasi registreerumise järjekorras.

14. Stardimaterjalide väljastamine toimub 15.09.2017. a. kell 14.00-18.00 Klubi Tartu Maraton büroos Tartus,                      Laulupeo pst. 25 ja võistluspäeval stardipaigas alates 1,5 tundi enne starti.

15. Osavõtjatele tagatakse ajavõtt (ainult ajavõtukiibi olemasolul), diplom, pesemisvõimalus ning toitlustus finišis ja          joogivõimalus 2 vahetuspunktis, pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel arstiabi, katkestajate transport                      teeninduspunktidest finišisse. Transport finišist tagasi starti.

16. Autasustatakse 6 paremat võistkonda. Autasustamine toimub finišiala poodiumil kell 14.30. Võistkond, kes ei              osale autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.

17. Osavõtjate transport. Logistikat stardist teatevahetusaladesse korraldajad ei taga. Pärast finišeerimist saavad            soovijad sõita stardipaika tasuta bussidega, mis väljuvad kell 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ja 16.00

18. Parklad stardipaikades ja finišis on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorralduse skeemile ja          parklate täituvusele.

19. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva  juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse         ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.