Üldjuhend

19. TARTU RATTAMARATONI JUHEND

 1. 19. Tartu Rattamaratoni (edaspidi RM) korraldavad Klubi Tartu Maraton (KTM) juhatuse kinnitatud RM nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil. RM on Tartu Maratoni Kuubiku viiendaks osavõistluseks.
 2. 19. RM viiakse läbi vastavalt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 3. 19. RM toimub pühapäeval, 18. septembril 2016. a.
  88,7 km (edaspidi 89 km) ühisstart on kell 10.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil.
  40 km ühisstart on kell 13.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil. 
  40 km sõit ei ole võistlus, st autasustamist ei toimu, kuid tulemused lähevad arvesse Tartu Maratoni Kuubiku üldarvestuses.
  Finiš on Elva lähedal, Tartumaa Tervisespordikeskuses. 
 4. 89 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Matu 12,3 km, 2. Ande 23,8 km, 3. Puka 36,5 km, 4. Astuvere 50,6 km, 5. Palu 66,3 km, 6. Hellenurme 77,2 km ja 2 vahefinišit: Matul (12,2 km) ja Palul (66,3 km).  40 km rajal on 3 TP-d: 1. Kannistiku 9,9 km, 2. Palu 18,7 km, 2. Hellenurme 29,6 km. 
 5. Prügialad: meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala iga TP eelselt ja järgselt. Samuti on tähistatud üks täiendav prügiala rajalõigul, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilik ja kus see eeldatavasti toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) poolt fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv. 
 6. Rattamaratoni läbimiseks on järgmised ajalimiidid
  Kontrollpunkt 89 km 40 km
  1182 / Matu TP  12,3 km 11:15  -
  Ande TP  23,8 km 12:30  -
  Puka TP  36,5 km 14:30  -
  Astuvere TP  50,6 km 15:00  -
  Kannistiku TP  9,9 km - 14:30
  Bottecchia / Palu TP  66,3 / 18,7 km 16:30 16:30
  Hellenurme TP  77,2 / 29,6 km 17:15 17:15
  RC Cola joogipunkt   85,4 / 36,7 km
  Finiš  88,7 / 40 km 18:30 18:30
  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-st katkestajate bussiga finišisse. 
 7. Liikluskorraldus. Rattamaratoni rada kulgeb suuremalt osalt Tartu Maratoni rajal metsa- ja kruusateedel. Võistlusmääruste kohaselt on rada tähistatud 48 tundi enne starti. Üldkasutatavatel teedel ja kohalikel teedel kehtivad liikluspiirangud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Võistlusrajale ei lubata võistlejate saatemasinaid (autod, mootorrattad, maasturid jt.), erandiks on vaid erilubadega korraldajate masinad maanteedel.
  Teeninduspunktides on peatumine ja parkimine reguleeritud ajutiste liiklusmärkidega, mille eiramine toob kaasa sanktsioonid vastavalt liikluseeskirjadele. Eliitvõistlejate teenindamiseks on parkimiseks eraldatud spetsiaalsed alad, kuhu sisenemine on lubatud ainult eriloaga. 
 8. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms. mootoriga transpordivahendi või muu reeglitele mittevastava kõrvalise abi (nt naisvõistleja kiirust tõstev lükkamine meesvõistleja poolt) kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 
  • Mittestandardsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakohtuniku nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Osaleja tulemus kantakse protokolli eraldi. 
  • Ohutuse huvides soovitame tungivalt eemaldada Tartu Rattamaratoniks ratastelt kõik tüüpmõõtmetest väljaulatuvad lisad, nt. peeglid, pakiraamid, tugijalad, eraldistardi või triatlon tüüpi juhtrauad jne, et vältida grupis sõites üksteise külge haakumist ja võimalikul kukkumisel täiendavaid vigastusi. 
 9. Tehnilist abi osutatakse stardipaigas ja TP-des. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku, soovitav on osalejail need ise kaasa võtta. 
 10. Osavõtt RMst toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 11. Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 
 12. Osaleda võivad kõik 2001. a. (lühikesel rajal 2004. a.) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
  Erandkorras lubatakse 89 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal.
  Erandkorras lubatakse 40 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
  89 km vanuseklassid: Naised: N17 (sünniaastad 2001-99), N20 (98-96), N21 (95-82), N35 (81-77), N40 (76-72), N45 (71-67), N50 (66- 62), N55 (61-57), N60 (56-52), N65 (51-47), N70 (46 ja varem); Mehed: M17(2001-99), M20 (99-96), M21 (95-82), M35 (81-77), M40 (76-72), M45 (71-67), M50 (66-62), M55 (61-57), M60 (56-52), M65 (51-47), M70 (46-42), M75 (41-37), M80 (36 ja varem).
 13. Stardigrupid.
  Stardigrupid 89 km stardinumbrid 40 km stardinumbrid
  Eliitgrupp 1-100  -
  1.grupp 101-300 5001-5500
  2.grupp 301-500 5501-6000
  3.grupp 501-700 6001-6500
  4.grupp  701-1000 6501-7000
  5.grupp 1001-1500 7001 - ...
  6.grupp 1501-2000 -
  7.grupp 2001-2500 -
  8.grupp 2501-3000 -
  9.grupp 3001-3500 -
  10.grupp 3501-... -

  Tartu Rattamaratoni stardigruppide koostamise põhimõtteks  on osavõtjate ohutuse tagamine, milleks paigutatakse ühesuguste võimetega ratturid võimalikult lähedastesse stardigruppidesse. Parim indikaator osaleja võimekuse kohta on tema varasem tulemus Tartu Rattamaratonil.

 • Osavõtja, kel puudub Tartu Rattamaratoni 2015. või 2014. a tulemus, soovil arvestatakse stardigrupi määramisel ka teiste Eesti rattamaratonide sarjade (MTBEst ja Estonian Cup)  etappidel  2016. a (nende puudumisel erandkorras ka 2015. a) saavutatud tulemusi. Selleks tuleb registreerudes saata taotlus oma tulemustega ning internetilingi viitega vastavale protokollile aadressile: tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata.

Rattamaratoni mõlema distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad arvesse varasemad tulemused ainult registreerumisel enne 09.09.2016. a.

 •  Prioriteet on Tartu Rattamaratoni sama distantsi tulemusel. Stardipaigutuse arvutamisel lähtutakse K-indeksi valemist ja Tartu Maratoni Kuubikus määratud ürituste kaalust. Arvestatakse 2015. a (koef. 1) või selle puudumisel 2014. a (koef. 1,1) ja 2013. a (koef. 1,2) Tartu Rattamaratonil saavutatud tulemust, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis.
 • 89 km eliitgrupis startimist võivad taotleda vaid kehtivat ME või MU jalgratturi litsentsi (välja antud UCIsse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt) omavad ratturid ja 2015. a Tartu Rattamaratonil 1.-100. koha saavutanud mehed ning 1.-20. koha saavutanud naised. Kirjalik taotlus saata tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata
 • 2015. või 2014. a Tartu Rattamaratonil mitteosalenud saavad stardinumbrid viimastesse stardigruppidesse, v.a. tippratturid, kes paigutatakse individuaalselt.40 km-l varem mitteosalenud EJL M/N14, M/N16 litsentsiga ratturid võivad taotleda paigutust I gruppi. Taotlus tuleb esitada hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks, hilisemaid taotlusi ei arvestata.
 • Startima peab numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt.
 • Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse nädal pärast esimese registreerimisvooru lõppu, numbriline stardiprotokoll hiljemalt kolm päeva enne võistlust. 

14. Osavõtjate registreerimine toimub:

 • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee 16.09.16 kella 17.00ni,
 • Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu) 15.09.16 kella 17.00ni (info tel.7421 644 ja 51 50360),
 • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 16.09. kell 12.00-21.00 ja 17.09. kell 10.00 - 17.00. 
 • Info püsiosalejate tunnustamise kohta SIIT
 • Klubide ja firmade arvestusse registreerimise infoga tutvu SIIN 

15. Osavõtutasud:

Kuupäev 89 km 40 km
kuni 19.08.2016 40 € 30 €
20.08.-09.09.2016 50 € 40 €
10.09.-17.09.2016 80 € 60 €

NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu!
Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimismaks).  Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt spordiklubide soodustus -10%, vt osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene.

16. Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 17.09.2016 kell 17.00 saab 2017. a. Tartu Rattamaratonile registreeruda poole hinnaga. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee 

17. Ümberregistreerimine (isiku ja /või distantsi vahetus) toimub:

 • kuni 16.09.16 kodulehe iseteeninduskeskkonnas,
 • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 16.09. kell 12.00-21.00 ja 17.09. kell 10.00 - 17.00.
 • Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust).
 • Kuni teise registreerimisvooru lõpuni on samal distantil toimuv isiku vahetus tasuta, viimase registreerimisvooru ajal on kõigil ümberregistreerimistel on tasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
 • Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
 • Kaotatud / maha unustatud  stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10€.

18. Stardimaterjalide väljastamine toimub:
* võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 16.09. kell 12.00-21.00 ja 17.09. kell 10.00 - 19.00;

* võistluspäeval stardis Otepääl 89km-le kell 8.00-9.50 ja 40km-le 10.30-12.50.

19. Ürituse ärajäämine.

19.1. Tartu Rattamaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force  majeure) tõttu, tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused, ja käesolevale juhendile.

19.2. Tartu Rattamaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu etteteatamisega vähemalt 72h enne stardi kellaaega, kantakse 50% osalejate osavõtutasust edasi järgmise aasta ürituse registreerimise ettemaksuks.

19.2.1. Osaleja soovil on võimalik nimetatud 50% osaleja eest eraisiku poolt tasutud osavõtutasust kanda edasi mõne teise Klubi Tartu Maraton poolt jooksval aastal korraldatava rahvaspordiürituse osavõtutasuks.

19.2.2. Kui eraisiku poolt registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.19.2.1. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.

19.2.3. Kõik eraisikud, kelle poolt tasutud 50% osavõtutasust kuulub edasikandmisele järgmise aasta Tartu Rattamaratonile, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks kinnitama oma osalemist ja tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

19.2.4. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) poolt tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmise aasta Tartu Rattamaratoni osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele ning neid ei saa kasutada jooksva aasta teistel üritustel osalemiseks. Ärajäänud Tartu Rattamaratonile antud ettevõtte poolt registreeritud isikuid automaatselt edasi ei kanta. Järgmiseks aastaks kantakse edasi koondsummana ainult 50% ettevõtte poolt tasutud osavõtutasust. Juriidiliste isikute poolt registreeritud osalejate nimekiri tuleb uuendada ettevõtte esindaja poolt hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

19.3. Vääramatu jõu (force  majeure) all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm  vms ilmastiku nähtus jne.).

19.4.  Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei kuulu osalejate poolt kolmandatele osapooltele tehtud kulutused hüvitamisele Tartu Rattamaratoni korraldaja poolt. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.

19.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 

20. Osavõtjale kindlustatakse: tähistatud rada, pakikott, ajavõtukiibiga stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri / ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, pakkide transport stardist finišisse, autasustamine, tulemusega lõpetajatele nimeline diplom, osavõtumedal, pesemisvõimalus, vajadusel meditsiiniabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus RM programmi tasuta üritustel.

21. Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada. 

22. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattamaratoni vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval RM stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud vastavale numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel. 

23. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, interneti kodulehel www.tartumaraton.ee ja võistlusjärgsel esmaspäeval ajalehes Postimees. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäeva kella 17.00-ni. 

24. Osavõtjate ja rataste transport. Käigus on eribussid osavõtjatele sõiduks maratonipäeva hommikul Tartust ja Elva finišiparklast stardipaika ning pärast maratoni finišipaigast Tartusse ja stardiparklatesse. Rataste transport bussipileti ostnutele toimub veoautodega, mis liiguvad koos eribussidega. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on eelmüügist 4 € ja maratoni päeval 6 €. Bussipiletite eelmüük toimub võistluskeskuses ja Piletilevi müügikeskkonnas. Eribusside sõidugraafik avaldatakse kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne võistlust. 

25. Parklad stardipaigas Otepääl on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorraldusele ja täituvusele. Finišiparkla Elva – Hellenurme maantee 2. km-l on tasuline - eelmüügist ostes 5€, kohapeal parklasse sisenemisel 10€. Bussidele, milles on enam kui 10 reisijakohta, on parkimine tasuta. 

26. Meditsiiniteenistuse tagab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

27. Autasustamine toimub finišis kell 14.30.

 • Autasustatakse 89 km sõidu 12 paremat meest ja 6 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi, medali, karikaga ja auhindadega. Vahefinišite võitjaid autasustatakse 125 € või esemeliste auhindadega.
 • Autasustatakse klubide- ja firmadearvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Kuubiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse (Tartu Linnamaratoni) autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadatekse klubi / firma esindaja e-postile.
 • Välja on pandud ka eri- ja loosiauhinnad ning auhinnad 89 km sõidu vanuseklasside võitjatele. Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID kaardi alusel.
 • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
 • Autasustamisele mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ja hilisemalt auhindu ei väljastata.

28. Kaotatud-leitud asjad tuleb üle anda sekretariaadile (stardipaigas) või TP-e ülemale (teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse finišisse, kus neid vahendab leiupunkt. Üritusejärgselt saab kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast rattamaratoni.

29. Registreerimisega 19. RM-le kinnitab osavõtja oma nõusolekut 19. RM juhendiga ning lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

30. Tartu Rattamaratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelised dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.  

31. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule:

 • esimese kahesaja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 200. võistleja lõpetamist,
 • kõigi teiste osas finiši sulgemiseni.
  Protesti tasu (v.a. tulemuste kohta) on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäeva kella 17.00ni.

32. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja / või kohtunike kogu töö käigus.

Rattapartner

Bottecchia

Meediapartner

Postimees

Suurtoetajad

A. Le Coq Ramirent Salvest Craft Rand & Tuulberg Enervit Eesti Pagar

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminal G4S Maks & Moorits EY 1182.ee Põltsamaa Löfbergs Lila Bambona Viking Line Eesti Teed

Toetajad

TÜ Kliinikum Ecoprint Ehitusmeister Respo Väo Paas Mariine Auto Balbiino E-Turist GMP Clubhotel Hotell Tartu Aura Keskus

Meedium

Ajakiri Sport AjaLeht Ajakiri Jooksja Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix Raadio Elmar

Avalik sektor

Tartu Linn Eesti Kultuurikapital Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium