Eesti Meistrivõistluste juhend

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAASTIKURATTAMARATONIS UCI MTB XCM klass CN, EJL 1. kategooria


UCI ÜLESANDMISVORM (DOC, 62 Kb)

ARTIKKEL 1.Võistluse korraldaja, võistluse toimumise aeg ja koht

1.1 SEB 17. Tartu Rattamaratoni korraldab Klubi Tartu Maraton (aadress: Laulupeo pst. 25, Tartu 51007, tel: 7421 644; faks: 7422 536, e-post: tartumaraton@tartumaraton.ee) vastavalt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele.

1.2. Võistlus toimub 21. septembril 2014. aastal Lõuna-Eesti metsa- ja kruusateedel marsruudil Otepää - Elva.

1.3          Ajakava:
Tehvandi Spordikeskuse staadion, Otepää
9.30        Avatakse stardikoridorid
9.40        ME ja WE klassi võistlejad kutsutakse stardikoridori nimeliselt UCI MTB XCO edetabeli koha alusel
10.00     Start

Tartumaa Tervisespordikeskus, Elva
12.50     SEB 17. Tartu Rattamaratoni võitja finiš
13.00     Lilleautasustamine (absoluutarvestuse 3 paremat)
13.10     
Pressikonverents (absoluutarvestuse 3 paremat)
14.15     EMV autasustamine (ME, WE)
14.30     Põhiautasustamine: 6 paremat naist ja 12 paremat meest

ARTIKKEL 2. Võistluse klassifikatsioon ja stardigruppidesse paigutamine

2.1. Võistlus kuulub rahvusvahelisse maastikurattamaratonide (UCI XCM) kalendrisse. Eliitgrupis startimise õigus on kõikidel 19-aastastel ja vanematel ratturitel, kes omavad UCI-sse kuuluva rahvusliku jalgrattaföderatsiooni välja antud kehtivat ME, WE või MU jalgratturi litsentsi.
2.2. Korraldaja pakub võimaluse osaleda EMV arvestuses ME ja WE klassis ka parimatele juunioridele järgmiselt:

MJ – XCO EMV 10 parimat, lisaks kuni 6 Eesti juunioride maanteekoondise liiget, kelle nimetavad ühiselt võistluste direktor I. Kelk ja koondise peatreener T. Suvi;

WJ - XCO EMV 3 parimat, lisaks kuni 3 Eesti juunioride maanteekoondise liiget, kelle nimetavad ühiselt võistluste direktor I. Kelk ja koondise peatreener T. Suvi.

2.3. SEB 17. Tartu Rattamaraton on registreeritud UCI klass CN võistlusena. Vastavalt UCI maastikuratta võistlusmäärustele saavad UCI CN võistlusel osalevat 10 paremat meest ja naist UCI MTB edetabeli punkte alljärgnevalt:

1.            110 p                     6.            40 p                       

2.            90 p                        7.            30 p                       

3.            70 p                        8.            20 p                       

4.            60 p                        9.            10 p                       

5.            50 p                        10.          5 p

2.4. SEB 17. Tartu Rattamaraton kuulub EJL kalendrisse 1. kategooria võistlusena ja annab EJL Maastikuratta reitingutabelisse vastava kategooria punkte ME ja WE klassi võistlejatele.

ARTIKKEL 3. Registreerimine

Registreerimine ja osavõtumaksude tasumine toimub vastavalt SEB 17. Tartu Rattamaratoni juhendile. UCI CN võistlusele registreerimiseks tuleb saata lisaks UCI nõuetele vastav ülesandmisvorm (DOC, 62 Kb) Klubisse Tartu Maraton e-postiga aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee  või faksiga numbrile 7422 536. 
UCI CN kirjaliku registreerimise tähtaeg on 15. september 2014. a kell 13.00.
NB! EJL kodulehe kaudu registreerimist ei toimu!

ARTIKKEL 4. Võistluse peakorter, litsentside kontroll, numbrite väljastamine

4.1. Võistluste peakorter/võistluskeskus Lõunakeskuses (Ringtee 75, Tartu) on avatud 19. septembril kell 12.00-21.00 ja 20. septembril kell 10.00-19.00 ning võistluse finišipaigas Tartumaa Tervisespordi Keskuses 21. septembril kell 12.00-17.00.

4.2.  Võistlejate litsentside kontroll, numbrite ning infomaterjalide väljastamine toimub laupäeval, 20. septembril kell 15.00-17.00 võistluskeskuses.

4.3. Vastavalt UCI võistlusmääruste artiklile 1.2.087 toimub võistkondade esindajate koosolek komissaride ning võistluste direktori osavõtul laupäeval, 20. septembril 2014. a kell 18.00 võistluskeskuses.

ARTIKKEL 5. Autasustamine

5.1.  SEB 17. Tartu Rattamaratonil autasustatakse üldarvestuse 12 parimat meest ja 6 parimat naist esemeliste auhindadega.
5.2.   15 parimat UCI CN võistlusel osalenud meest ja 10 parimat naist autasustatakse lisaks rahaliste auhindadega alljärgnevalt:

Mehed: Naised:
1. koht  400 €  1. koht  320 €
2. koht  320 € 2. koht  240 €
3. koht  240 € 3. koht  160 €
4. koht   200 €   4. koht   120 €
5. koht   160 € 5. koht   80 €
6. koht   120 € 6. koht   60 € 
7. koht  100 €  7.  koht  50 €    
8. koht  80 €  8.  koht  40 €
9. koht   60 € 9.  koht   30 €
10. koht  40 € 10. koht  20 €
11. koht   30 € 
12. koht   30 € 
13. koht   30 € 
14. koht   30 € 
15. koht   30 € 

Kokku: 2990 €  

5.3. Võistlusel on 2 vahefinišit – 12,2 km-l  Matu TP-s ja 66,3 km-l Palu TP-s. Autasustatakse ainult vahefinišite võitjaid rahalise auhinnaga 125 €.
5.4. Kõikidelt artiklis 5.2 ja 5.3 nimetatud auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (21% auhinnasummast).
5.5. Vastavalt UCI CR art. 1.2.072 kantakse auhinnarahad hiljemalt 90 päeva jooksul üle võistleja arveldusarvele. Ülekande tegemise aluseks on võistluse lõpuprotokoll ja auhinnasaaja või tema esindaja täidetud vastav korraldaja antud formular, mille saab vahetult pärast põhiautasustamist finišipaigas oleva võistluskeskuse II korruselt.

SEB 17. Tartu Rattamaratoni rahaline auhinnafond kokku on 3240 €.

ARTIKKEL 6. Osavõtukulud

Kõik võistlusest osavõtu kulud (osavõtumaksud, transport, majutus jne.) kannab osavõtja või teda lähetav organisatsioon.

ARTIKKEL 7. Võistlejate riietus

7.1  Iga võistleja on kohustatud kandma UCI reeglitele vastavat kiivrit.
7.2  Võistlejanumber peab olema kinnitatud selja alaosale võistlussärgi keskmisele taskule ja rattanumber ette juhtraua külge.
7.3  Võistlusriided ja reklaam võistlusriietusel peavad olema kooskõlas UCI reeglitega.

ARTIKKEL 8. Ohutus ja turvalisus

8.1. Võistlustrass on tavaliikluseks suletud. Rajaületuskohtades tohib võistlustrassi ületada vastavalt liikluskorraldaja juhistele.
8.2. Võistlejad on kohustatud järgima liikluskorraldajate juhiseid.
8.3. Võistlejaid teenindavate autode juhid peavad täitma politsei ja teiste ametlike liikluskorraldajate ning kohtunike korraldusi. ME ja WE klassi sportlasi teenindavatele saatemasinatele väljastatakse esindajate koosolekul vastavad TEAM eraldustähised (mitte rohkem kui 2 eraldustähist ühe meeskonna kohta), mis annavad teatava eelise liikumiseks teeninduspunktide vahel.
8.4. Korraldajad ei vastuta valveta jäetud, ära antud või ära visatud asjade eest.

ARTIKKEL 9. Toitlustamine

9.1. Vastavalt UCI maastikuratta võistlusmääruste Artiklile 4.2.033 võib võistlejaid toitlustada vaid 6-s võistluse ametlikus teeninduspunktis. Teenindusalasse pääseb ainult vastavat TEAM akrediteeringut omav teenindav personal (kuni 2 litsentsi omavat isikut ühe meeskonna kohta).
9.2. Igas teeninduspunktis on vastavalt UCI maastikuratta võistlusmäärustele ka neutraalsed teenindajad.

ARTIKKEL 10. Ametlikud tseremooniad

10.1. Võitjate lilleautasustamine ja pressikonverents toimub võistluskeskuse laval 10 minutit pärast võitja lõpetamist. Lilleautasustamisel ja pressikonverentsil peavad osalema 3 üldarvestuse parimat meest.
10.2. UCI CN autasustamised toimuvad võistluskeskuse laval kell 14.15.
10.3. Põhiautasustamine toimub võistluskeskuse laval kell 14.30. Põhiautasustamisel peavad osalema üldjärjestuse 12 parimat meest ja 6 parimat naist ning vahefinišite võitjad.
10.4. Autasustamistseremooniale mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ning teda trahvitakse rahaliselt vastavalt UCI reeglitele.

ARTIKKEL 11. Trahvid

11.1        Trahvid määratakse vajadusel vastavalt UCI määrustele.

ARTIKKEL 12. Protestid

12.1. Proteste on võimalik esitada vaid juhul kui kohtunike kogu määratud rahatrahv ületab 200 CHF.
12.2. Protestid lahendatakse vastavalt UCI võistlusmääruste p. 12.1.012.
12.3. Juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu koos võistluste direktoriga.

ARTIKKEL 13. Meeskonna esindaja ülesanded

Meeskondade esindajad vastutavad alljärgneva täitmise eest:
13.1        Võistlejate teavitamine võistluste juhendist, ajakavast ja muust ametlikust dokumentatsioonist.
13.2        Korralduskomitee ja kohtunike juhiste täpne ning õigeaegne järgimine.
13.3        Võistkonna liikmete tekitatud kahjude hüvitamine majutus- ja/või toitlustusasutustes.
13.4        Võistlejate ettevalmistamine ja õigeaegne kohaletoomine autasustamisele ja/või pressikonverentsile.

Peasponsor

SEB

Esitleja

Codeborne

Rattapartner

Hawaii Express

Meediapartner

Postimees

Autopartner

Silberauto

Suurtoetajad

A. Le Coq Ramirent Salvest Craft Atlantis Rand & Tuulberg Trev2 / Kagu Teed

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminaal G4S Maks & Moorits TÜ Kliinikum PC Expert Ifan Auto EY 1182.ee Põltsamaa Ecoprint

Toetajad

Ehitusmeister Avis Lipton Löfbergs Lila Tere Hotell Pallas Hotell London

Meedium

Maaleht TervisPluss Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix