Juhend

Tartu Maratoni Kuubik

 1. Tartu Maratoni Kuubiku (edaspiki Kuubik ja sari) eesmärgiks on motiveerida inimesi tegelema spordiga aastaringselt ja osalema Klubi Tartu Maraton korraldatavatel üritustel.
 2. 2016. a Kuubiku moodustavad Klubi Tartu Maraton korraldatavad 6 alljärgnevat üritust:
  • 44. Tartu Maraton 21.02.2016 (edaspidi ka TM): 63 ja 31 km
  • 34. Tartu Jooksumaraton 08.05.2016 (edaspidi ka JM): 23 ja 10 km
  • 35. Tartu Rattaralli 29.05.2016 (edaspidi ka RR): 135 ja 60 km

  • 10. Tartu Rulluisumaraton 21.08.2016 (edaspidi ka RUM): 42, 21 ja 10 km
  • 19. Tartu Rattamaraton 18.09.2016 (edaspidi ka RM): 89 ja 40 km
  • 5. Tartu Linnamaraton 1.10.2016 (edaspidi ka LM): 42, 21 ja 10 km
   Sarjas osalejaks loetakse vähemalt ühe ürituse ühe distantsi läbinu, olenemata registreerimise ajast ja viisist. Registreerimine toimub Klubi Tartu Maraton kodulehel www.tartumaraton.ee
 3. Registreerimine toimub Klubi Tartu Maraton kodulehel www.tartumaraton.ee.
  Sarjas osalemiseks võib registreerida kõikidele üritustele korraga või eraldi ühele või mitmele üritusele vastavalt osaleja soovile. Osavõtutasude määrad ja registreerimise tähtajad on ära toodud kodulehe registreerimiskeskkonnas ning iga ürituse juhendis. 

3.1. ​Samaaegselt mitmele 2016. aasta sarja üritusele registreerimisel kehtivad järgmised soodustused (distantsist sõltumata):

 • 4 üritusele korraga registreerides - 10% hetke osavõtutasudest,

 • 5 üritusele korraga registreerides - 15% hetke osavõtutasudest,

 •  6 üritusele korraga registreerides - 20% hetke osavõtutasudest.

​3.2. Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele -50 % hinnasoodustus antud registreerimisvooru hinnast (v.a. ümberregistreerimistasu ja Avatud Raja osalustasu võistluspäeva hommikul).

3.3. Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus ja osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene.

3.4. Gruppidele kehtib soodustus -10% hetke osavõtutasudest 10 või enama muud soodustust mittesaava osaleja korral. Grupisoodustuse kasutamiseks tuleb registreeruda iseteeninduskeskkonnas ühtse grupina.

4. Sarja individuaalne paremusjärjestus selgitatakse Kuubiku kõikide eelnimetatud ürituste tulemuste alusel.

4.1. Paremusjärjestuse selgitamiseks arvutatakse võistleja koha indeks (edaspidi K) iga ürituse kohta:
                 

Mida suurem on K indeks, seda parem on tulemus. Tulemused ümardatakse ühe komakohani. Iga osaleja saab vähemalt 1 punkti.

4.2. Erinevate osavõistluste K indeksi kaal on erinev.
Tartu Maratoni põhidistantsi K indeksi väärtus on 105%, kõikide teiste ürituste põhidistantside väärtused 100%. Tartu Maratoni lühema distantsi K indeksi väärtus on 75%, kõikide teiste ürituste lühemate distantside väärtused 70%. Erandina on Tartu Linnamaratoni ja Rulluisumaratoni 10km distantside väärtus 50%.
Kepikõnni tulemused/ajad loetakse K indeksi arvutamisel vastavate ürituste sama pikkusega jooksudistantside paremusjärjestuse hulka
 

Üritus Kaal Punktid
TM 63km 105% K indeks * 1,05
JM 23km, RR 135km, RM 89km, RUM 42km, LM 42km 100% K indeks * 1
TM 31km 75 % K indeks * 0,75
JM 10km, RR 60km, RUM 21km, RM 40km, LM 21km 70% K indeks * 0,7
RUM 10km, LM 10km 50% K indeks * 0,5

4.3. Põhidistantsi võidu väärtustamiseks saavad iga ürituse selle distantsi esimesed 6 lõpetajat lisaks K indeksi järgi arvutatud punktidele boonuspunkte järgmiselt: 100, 50, 25, 15, 10 ja 5.
Boonusega distantsideks on: TM 63 km, JM 23 km, RR 135 km, RUM 42 km, RM 89 km ja LM 42 km.

      ​

4.4. Sarja paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse iga osaleja igal üritusel kogutud punktid. Paremusjärjestuse arvestusse lähevad iga osaleja kuni 4 paremat punktisummat 6-st võimalikust.

4.5. Sarja üldkokkuvõttes võrdse punktisumma kogunud osalejatest saab kõrgema koha see, kes on aasta jooksul läbinud rohkem Klubi Tartu Maraton üritusi,

 • kui aasta jooksul läbitud ürituste arv on võrdne, saab eelise see, kelle parima ürituse punktisumma on suurem,

 • kui ka parima ürituse punktisummad on võrdsed, siis arvestatakse paremuselt teise ürituse summasid, seejärel kolmanda jne,

 • kui ühegi ülaltoodud reegli järgi pole võimalik osalejaid üksteisest eristada, jäävad nad kohta jagama

 • punktiarvestusse ei lähe varjatud nimega osaleja tulemus.

​​​ 4.6. Paremusjärjestuse vahekokkuvõtted tehakse iga ürituse järgselt ja avaldatakse ametlikes tulemustes Klubi Tartu Maraton              koduleheküljel.
 4.7. Lõplik paremusjärjestus selgitatakse välja pärast kuuendat üritust - Tartu Linnamaratoni - ja avaldatakse võistlusjärgsel reedel Klubi Tartu Maraton koduleheküljel.

5. Sarja võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse välja kahes võistlusklassis: klubid ja firmad. Meeste ja naiste võistkondlikku arvestust eraldi ei peeta. 

5.1. Klubid on registreeritud spordiklubid, vabalt moodustatud kollektiivid ja sõpruskonnad.
5.2. Firmad on ühe ettevõtte töötajatest ja nende pereliikmetest moodustatud võistkonnad. Pereliikmeteks on abikaasa/elukaaslane, lapsed, vanemad, õed-vennad.
5.3. Iga ürituse võistkondlikku paremusjärjestuse selgitamisel lähevad arvesse vastava ürituse klubi / firma 5 parema osaleja punktisummad mis liidetakse.
5.4. Sarja arvestusse lähevad klubi / firma kuni 4 paremat liidetud punktisummat 6-st võimalikust. 
Sarja üldkokkuvõttes võrdse punktisumma saanud klubidest / firmadest saab kõrgema koha see, kelle  võistkond on aasta jooksul läbinud rohkem Klubi Tartu Maraton üritusi.

 • kui aasta jooksul läbitud ürituste arv on võrdne, saab eelise see, kelle parima ürituse punktisumma on suurem,
 • kui ka parima ürituse punktisummad on võrdsed, siis arvestatakse paremuselt teise ürituse summasid, seejärel kolmanda jne,
 • kui ühegi ülaltoodud reegli järgi pole võimalik võistkondi üksteisest eristada, jäävad nad kohta jagama.

​5.5. Klubi / firma võib esitada osalema mitu võistkonda (I, II, III jne). Iga ürituse 3 paremat klubi ja firmat autasustakse järgnevalt: 1.koht – karikas + 7 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel; 2.koht - karikas + 5 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel; 3.koht - karikas + 3 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadatekse klubi / firma esindaja e-postile.

6. Osalejate tunnustamine toimub 1. oktoobril 2016.

6.1. Autasustatakse sarja 3 paremat naist, meest, klubi ja firmat.
6.2. Kõigil 6-l üritusel osalenud saavad sarja hooaja medali, meene ja diplomi. Meened ja nende väljastamine täpsustatakse hooaja jooksul.
6.3. Sarja 6-st üritusest vähemalt 4-l osalenutel on alates 2.oktoobrist 2016 õigus sarja medalile ja diplomile, mis väljastatakse Klubi Tartu Maraton büroos või saadetakse soovijaile postiga, millisel juhul tuleb tasuda postitamise kulu.

7. Kõik Sarja üritused korraldatakse vastavalt nende juhenditele.

8. Proteste Sarja lõpliku paremusjärjestuse kohta saab esitada 3 päeva jooksul pärast viimast võistlust.

9. Kuuest üritusest ühe ärajäämisel selgitatakse paremusjärjestus 5-st alast 4 parima tulemuse alusel ning aastameene saavad
kõigil 5-l üritusel osalenud.

10. Kõik juhendis käsitlemata juhud lahendab Klubi Tartu Maratoni juhatus.