Juhend

Tartu Maratoni Kuubik

NB! Koroonaviiruse pandeemia tõttu on Kuubiku sarja korralduses olulisi muudatusi!
 1. Tartu Maratoni Kuubiku (edaspidi Kuubik ja sari) eesmärgiks on motiveerida inimesi tegelema spordiga aastaringselt ja osalema Klubi Tartu Maraton korraldatavatel üritustel.
 2. 2021. aasta Kuubiku moodustavad Klubi Tartu Maraton korraldatavad 6 alljärgnevat üritust:
  • 47. Tartu Maraton 21.02.2021 (edaspidi ka TM): 63 km, 31 km ja 16 km (14.02.2021) ning virtuaalsõit samade distantsidega 8.02.-14.03.2021
  • 39. Tartu Maastikumaraton 9.05.2021 (edaspidi ka MM): 42, 24, 10 ja 5 km ning virtuaaljooks samade distantsidega 1.04.-16.05.2021
  • 40. Tartu Rattaralli 30.05.2021 (edaspidi ka RR): 124 ja 56 km ning virtuaalsõit samade distantsidega 1.05.-6.06.2021
  • 15. Tartu Rulluisumaraton 22.08.2021 (edaspidi ka RUM): 42, 21 ja 10 km ning virtuaalsõit samade distantsidega 1.08.-29.08.2021
  • 24. Tartu Rattamaraton 19.09.2021 (edaspidi ka RM): 89, 40 ja 21 km ning virtuaalsõit samade distantsidega 1.09.-26.09.2021
  • 10. Tartu Linnamaraton 2.10.2021 (edaspidi ka LM): 42, 21 ja 10 km ning virtuaaljooks samade distantsidega 1.09.-10.10.2021
   Sarjas osalejaks loetakse vähemalt ühe ürituse ühe distantsi läbinu, olenemata registreerimise ajast ja viisist.
 3. Registreerimine toimub Klubi Tartu Maraton kodulehel www.tartumaraton.ee.
  Sarjas osalemiseks võib registreerida kõikidele üritustele korraga või eraldi ühele või mitmele üritusele vastavalt osaleja soovile. Osavõtutasude määrad ja registreerimise tähtajad on ära toodud kodulehe registreerimiskeskkonnas ning iga ürituse juhendis. 

3.1. ​Samaaegselt mitmele 2021. aasta sarja üritusele registreerimisel kehtivad järgmised soodustused (distantsist sõltumata):

 • 4 üritusele korraga registreerides - 10% hetke osavõtutasudest,
 • 5 üritusele korraga registreerides - 15% hetke osavõtutasudest,
 • 6 üritusele korraga registreerides - 20% hetke osavõtutasudest.

​3.2. Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus antud registreerimisvooru hinnast (v.a. ümberregistreerimistasu ja võistluspäeva hommikul makstud osavõtutasu), kui ürituse juhendis pole näidatud teisiti.

3.3. Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus ja osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene.

3.4. Gruppidele kehtib soodustus -10% hetke osavõtutasudest 10 või enama muud soodustust mittesaava osaleja korral. Grupisoodustuse kasutamiseks tuleb registreeruda iseteeninduskeskkonnas ühtse grupina.

4. Sarja individuaalne paremusjärjestus selgitatakse Kuubiku kõikide eelnimetatud ürituste tulemuste alusel.

4.1. Paremusjärjestuse selgitamiseks arvutatakse võistleja koha indeks (edaspidi K) iga ürituse põhipäeva tulemuse kohta:
                 

Mida suurem on K indeks, seda parem on tulemus. Tulemused ümardatakse ühe komakohani. Iga osaleja saab vähemalt 1 punkti.

4.2. Eri osavõistluste K indeksi kaal on erinev.
Tartu Maratoni põhidistantsi K indeksi väärtus on 105%, kõikide teiste ürituste põhidistantside väärtused 100%. Tartu Maratoni lühema distantsi K indeksi väärtus on 75%, kõikide teiste ürituste lühemate distantside väärtused 70%. Erandina on Tartu Linnamaratoni ja Rulluisumaratoni 10 km ning Rattamaratoni 21 km distantside väärtus 50% ja Maastikumaratoni 5 km väärtus on 40%.
(Kepi)kõnni tulemused/ajad loetakse K indeksi arvutamisel vastavate ürituste sama pikkusega jooksudistantside paremusjärjestuse hulka.
 

Üritus Kaal Punktid
TM 63 km 105% K indeks * 1,05
MM 42 ja 24 km, RR 124 km, RM 89 km, RUM 42 km, LM 42 km 100% K indeks * 1
TM 31 km 75% K indeks * 0,75
MM 10 km, RR 56 km, RUM 21 km, RM 40 km, LM 21 km 70% K indeks * 0,7
RUM 10 km, RM 21 km, LM 10 km 50% K indeks * 0,5
MM 5 km 40% K indeks * 0,4

4.3. Põhidistantsi võidu väärtustamiseks saavad iga ürituse selle distantsi esimesed 6 lõpetajat lisaks K indeksi järgi arvutatud punktidele boonuspunkte järgmiselt: 100, 50, 25, 15, 10 ja 5.
Boonusega distantsideks on: TM 63 km, MM 42 km, RR 135 km, RUM 42 km, RM 89 km ja LM 42 km.

      ​

4.4. Ürituse virtuaaldistantsi lõpetanu (sõltumata distantsi pikkusest), kellel pole sama ürituse põhipäeva tulemust, saab sellelt ürituselt 1 Kuubiku punkti.

4.5. Sarja paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse iga osaleja igal üritusel kogutud punktid. Paremusjärjestuse arvestusse lähevad iga osaleja kuni 4 paremat punktisummat 6-st võimalikust.

4.6. Sarja üldkokkuvõttes võrdse punktisumma kogunud osalejatest saab kõrgema koha see, kes on aasta jooksul läbinud rohkem Klubi Tartu Maraton üritusi.

 • Kui aasta jooksul läbitud ürituste arv on võrdne, saab eelise see, kelle parima ürituse punktisumma on suurem.
 • Kui ka parima ürituse punktisummad on võrdsed, siis arvestatakse paremuselt teise ürituse summasid, seejärel kolmanda jne.
 • Kui ühegi ülaltoodud reegli järgi pole võimalik osalejaid üksteisest eristada, jäävad nad kohta jagama.
 • Punktiarvestusse ei lähe varjatud nimega osaleja tulemus.

​​​ 4.7. Paremusjärjestuse vahekokkuvõtted tehakse iga ürituse järel ja avaldatakse ametlikes tulemustes Klubi Tartu Maraton              koduleheküljel.
 4.8. Lõplik paremusjärjestus selgitatakse välja pärast kuuendat üritust - Tartu Linnamaratoni - ja avaldatakse võistlusjärgsel reedel Klubi Tartu Maraton koduleheküljel.

5. Sarja võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse välja kahes võistlusklassis: klubid ja firmad. Meeste ja naiste võistkondlikku arvestust eraldi ei peeta. 

5.1. Klubid on registreeritud spordiklubid, vabalt moodustatud kollektiivid ja sõpruskonnad.
5.2. Firmad on ühe ettevõtte töötajatest ja nende pereliikmetest moodustatud võistkonnad. Pereliikmeteks on abikaasa/elukaaslane, lapsed, vanemad, õed-vennad.
5.3. Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel lähevad arvesse vastava ürituse klubi või firma 5 parema osaleja punktisummad, mis liidetakse.
5.4. Sarja arvestusse lähevad klubi või firma kuni 4 paremat liidetud punktisummat 6-st võimalikust. 
Sarja üldkokkuvõttes võrdse punktisumma saanud klubidest või firmadest saab kõrgema koha see, kelle võistkond on aasta jooksul läbinud rohkem Klubi Tartu Maraton üritusi.

 • Kui aasta jooksul läbitud ürituste arv on võrdne, saab eelise see, kelle parima ürituse punktisumma on suurem.
 • Kui ka parima ürituse punktisummad on võrdsed, siis arvestatakse paremuselt teise ürituse summasid, seejärel kolmanda jne.
 • Kui ühegi ülaltoodud reegli järgi pole võimalik võistkondi üksteisest eristada, jäävad nad kohta jagama.

​5.5. Klubi või firma võib esitada osalema mitu võistkonda (I, II, III jne). Iga ürituse 3 paremat klubi ja firmat autasustakse järgnevalt: 1. koht: karikas + 7 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel; 2. koht: karikas + 5 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel; 3. koht: karikas + 3 tasuta osalust hooaja järgmisel üritusel. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadetakse klubi või firma esindaja e-postile.

6. Sarjas osalejate tunnustamine toimub 2. oktoobril 2021.

6.1. Autasustatakse sarja 3 paremat naist, meest, klubi ja firmat.
       6.1.1. Paremusjärjestuse alusel on õigus auhindadele võistlejatel, kes on osalenud kõigil 6-l hooaja üritusel (kas põhipäeval või virtuaaldistantsil).

6.2. Kõigil 6-l üritusel osalenud saavad sarja hooaja medali, meene ja diplomi. Meened ja nende väljastamine täpsustatakse hooaja jooksul.
6.3. Sarja 6-st üritusest vähemalt 4-l osalenutel on alates 4. oktoobrist 2021 õigus sarja meenele ja diplomile, mis väljastatakse Klubi Tartu Maraton büroos või saadetakse soovijaile postiga, millisel juhul tuleb tasuda postitamise kulu.

7. Kõik Sarja üritused korraldatakse vastavalt nende juhenditele.

8. Proteste Sarja lõpliku paremusjärjestuse kohta saab esitada 3 päeva jooksul pärast viimast võistlust.

9. Kuuest üritusest ühe ärajäämisel selgitatakse paremusjärjestus 5-st alast 4 parima tulemuse alusel ning aastamedali saavad
kõigil 5-l üritusel osalenud.

10. Kõik juhendis käsitlemata juhud lahendab Klubi Tartu Maratoni juhatus.