Üldjuhend

JUHEND

 1. 5. Tartu Linnamaratoni (edaspidi: üritus) korraldavad Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud ürituse nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil vastavalt Eesti Kergejõustikuliidu võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele. Üritus on Tartu Maratoni Kuubiku kuuendaks osavõistluseks.
 2. 5. Tartu Linnamaraton distantsipikkustega 42,2 km, 21,1 km, 10 km toimub 1. oktoobril 2016. a.
  • 42,2 km (edaspidi 42 km) jooksu ühisstart antakse kell 9.00 Tartus Vabaduse puiseteel, finiš on Tartus Raekoja platsil.
  • 21,1 km (edaspidi 21 km) jooksu ühisstart antakse kell 10.30 Tartus Vabaduse puiesteel, finiš on Tartus Raekoja platsil.
  • 10 km jooksu ja kepikõnni ühisstart antakse kell 13.30 Tartus Vabaduse puiseteel, finiš on Tartus Raekoja platsil.
  • Osalejad, kes on ennast registreerinud kepikõndijatena, ei tohi kaasvõistlejate ohutuse huvides rajal joosta. Lõpuprotokollis avaldatakse jooksu ja kepikõnni tulemused eraldi.
  • Tartu Maratoni Kuubiku arvestuses loetakse kepikõnni ajad sama pikkusega jooksudistantsi paremusjärjestuse hulka.
 3. 42 km rajal on 8 teenindus-toitlustuspunkti (TP) ja 2 joogipunkti; 21 km rajal on 4 teeninduspunkti ja 2 joogipunkti; 10 km rajal on 2 teeninduspunkti.
 4. Ajalimiidid.  42 km raja läbimiseks on aega 6,5 tundi, 21 km läbimiseks 3 tundi ja 10 km läbimiseks 2 tundi.
  Teeninduspunkt distants 42 km distants 21 km distants 10 km
  1. Ropkamõisa TP 5 km 9:45 5 km 11:20 -  -
  2. 1182 Annelinna TP 10 km 10:30 10 km 12:10 -  -
  3. Rõõmu tee TP 15 km 11:20 -  - -  -
  4. Lohkva tee TP 20 km 12:00 -  - -  -
  5. Ihaste tee TP 25 km 12:50 -  - -  -
  6. 1182 Annelinna TP 30  km 13:35 -  - 4,5 km

  14:30

  1A. Atlantise joogipunkt  32,6 km 14:00 12,2 km 12:15 6,5 km 14:50
  7. Mizuno Supilinna TP  35 km 14:25 15 km 12:45 7,5 km 15:00
  2A. RC Cola Piiri joogipunkt  38,2 km 14:50 17,8 km 13:00 - -
  8. Suusahullude Toomemäe TP  40 km  15:10 19 km 13:15 -  -
  Finiš 42,2 km 15:30  21,1 km 13:30 10 km 15:30
  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse.
 5. Ürituse rada kulgeb Tartu linna ja lähiümbruse teedel ja tänavatel. Rada on tähistatud. Rajal edasiliikumiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamise eest ning kepikõndijate puhul jooksmise eest osaleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse foto või videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
 6. Prügialad. Võistluste rajal on tähistatud prügiala iga TP eelselt ja järgselt. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.
 7. Teed on osaliselt liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Jalgratastel võistlusrajal liikumine ja võistluse jälgimine on keelatud (va korraldajate eraldusmärkidega ratturid). Võistlejate ohutuse huvides ei tohi jalgratturid võistlusrajal segada jooksjate liikumist. Jalgratturitel on kohustus täita liikluse reguleerijate või võistluse korraldajate märguandeid.
 8. Osavõtt üritusest toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 9. Osaleda võivad kõik 2001. a. (10 km rajal 2004. a.) ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 10 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
  42 km vanuseklassid:

  Naised: N17 (sünniaastad 2001-99), N20 (98-96), N21 (95-82), N35 (81-77), N40 (76-72), N45 (71-67), N50 (66- 62), N55 (61-57), N60 (56-52), N65 (51-47), N70 (46 ja varem); Mehed: M17 (2001-99), M20 (98-96), M21 (95-82), M35 (81-77), M40 (76-72), M45 (71-67), M50 (66-62), M55 (61-57), M60 (56-52), M65 (51-47), M70 (46-42), M75 (41-37), M80 (36 ja varem).
   

 10. Stardigrupid. 
  Stardigrupp 42km stardinumbrid 
  1-1000
  21km stardinumbrid
  1001-2000
  10km stardinumbrid
  2001-10000
  Eliitgrupp alla 3 h alla 1 h 30 min alla 40 min
  1. grupp 3 h - 3 h 45 min 1h 31min - 1 h 45 min 41 min - 45 min
  2. grupp 3 h 46 min - 4 h 20 min 1 h 46 min - 2 h 46 min - 50 min
  3. grupp 4 h 21 min - 5 h 2 h - 3 h 51 min - 56 min
  4. grupp 5 h - 6 h 30 min - 57 min - 1 h
  5. grupp  -  -  üle 1 h
  kepikõnd  -  - 5001-...
  Ürituse stardinumbrite määramisel lähevad arvesse Tartu Linnamaratoni 2015. a. tulemused registreerumisel ainult enne 23.09.2016. 42 km ja 21 km distantsil saavad osalejad nimelised stardinumbrid, kui üritusele on registreeritud enne 23.09.2016.
  Stardigrupi võib kõikidel distantsidel valida vastavalt oma eeldatavale lõpuajale.
  Numbriline stardiprotokoll avaldatakse hiljemalt kolm päeva enne võistlust. 
 11. Osavõtjate registreerimine toimub:
  • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 30.09.16 kella 17-ni;
  • Klubis Tartu Maraton (Laulupeo pst. 25, Tartu, info tel. 7421 644, 51 50 360) kuni 29.09.16 kella 17-ni;
  • võistluskeskuses (Tartus Raekoja platsil) 30.09.16 kell 12.00-17.00:
  • Klubide ja firmade arvestusse registreerimise infoga tutvu siin.
 12. Osavõtutasud.
  Kuupäev 42 km 21 km 10 km jooks ja kepikõnd
  kuni 02.09.2016 40 € 25 € 20 €
  03.09.-23.09.2016 50 € 35 € 30 €
  24.09.-30.09.2016 80 € 50€ 40 €
  NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! Registreerimisel märkida ära osalemine kas jooksul või kepikõnnil. Kõikidest osavõtutasudest on kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu).
 13. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 30.09.16 kell 17.00 kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku võistlustele registreerimisel. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil .   
 14. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:
  • kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 30.09.16 kell 17:00
  • võistluskeskuses 30.09.16 kell 12:00-17:00.
  • Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust). 
  • Ümberregistreerimine on iseteeninduskeskkonnas tasuta kuni teise registreerimisvooru lõpuni.
  • Alates ürituse kolmandast voorust on isiku- ja/või distantsivahetust tehes ümberregistreerimistasu 10 € (+ osavõtutasude vahe, kui registreeritakse lühemalt distantsilt pikemale või mittekehtiva soodustuse puhul). 
  • Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.
  • Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10 €. 
 15. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Tartus Raekoja platsil. Võistluskeskus on avatud 30.09.2016 kell 12.00-19.00 ja 01.10.2016 kell 7.00-15.30
 16. Ürituse ärajäämine.

  16.1. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused, ja käesolevale juhendile.

  16.2. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu etteteatamisega vähemalt 72 enne stardi kellaaega, kantakse 50% osalejate osavõtutasust edasi järgmise aasta ürituse registreerimise ettemaksuks.

  16.2.1. Eraisiku tasutud osavõtutasust on võimalik nimetatud 50% kanda edasi mõne teise Klubi Tartu Maraton poolt jooksval aastal korraldatava rahvaspordiürituse osavõtutasuks.

  16.2.2. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.16.2.1. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.

  16.2.3. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmise aasta samale üritusele, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Linnamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks kinnitama oma osalemist ja tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  16.2.4. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmise aasta sama ürituse osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele ning neid ei saa kasutada jooksva aasta teistel üritustel osalemiseks. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% järgmiseks aastaks edasi koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Osalejate nimekiri tuleb uuendada ettevõtte esindaja poolt hiljemalt järgmise aasta Tartu Linnamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  16.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.).

  16.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei kuulu kulutused, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele, hüvitamisele ürituse korraldaja poolt. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.

  16.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 17. Osavõtutasu sisaldab järgmist: tähistatud rada, stardinumber ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine, nimeline diplom tulemusega lõpetajatele, osavõtumedal, 42 km lõpetajatele finišeri t-särk, vajadusel meditsiiniabi, pakihoid, katkestajate transport rajalt finišisse ning osalemisvõimalus kõikidel teistel programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtumaksu ei nõuta. 
 18. Ajavõtt toimub stardinumbri ja elektroonilise ajavõtukiibi alusel. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil muul moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajatele tagastada. Stardinumber peab olema kinnitatud rinnale ja olema nähtav kogu distantsi vältel. Stardinumbri suurust ja kuju ei ole lubatud muuta.
 19. Tulemuse saamiseks peab osaleja kogu jooksu vältel kandma nähtaval rinnale kinnitatud LM stardinumbrit, mille tagaküljel on antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Finišijoonel hoida rinnanumber nähtaval videokontrolliks, mitte toetada kätt pulsikella kontrolliks vastu keha ja rinnanumbrit, see takistab ajavõtusignaali lugemist. Stardinumbri kuju ega suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.
  Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, interneti kodulehel www.tartumaraton.ee ja võistlusjärgsel 
  esmaspäeval ajalehes Postimees. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
 20. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. Informatsioon abivajajate kohta tuleks edastada hädaabinumbril 112.
 21. Kaotatud-leitud asjad tuleb anda TP ülema kätte, kus need tuuakse finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis sekretariaadist ja Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast üritust.
 22. Autasustamine toimub finišis kell 14.30.
  • Autasustatakse 5. Tartu Linnamaratoni 42 km, 21 km ja 10 km jooksu 6 paremat meest, 6 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi, medali, karika ja eriauhindadega.
  • Välja on pandud ka eri- ja loosiauhinnad ning auhinnad 42 km vanuseklasside võitjatele, 21 km ja 10 km distantsil vanuseklasside arvestust ei peeta.
  • Autasustatakse klubide- ja firmadearvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Kuubiku järgmisele osavõistlusele. 5. Tartu Linnamaratoni parimate klubide ja firmade autasustamine toimub Tartu Maratoni Kuubiku hooaja lõpuürituse raames.
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
  • Autasustamisele mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ja hiljem auhindu ei väljastata.
 23. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut juhendiga ja lubada kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
 24. Tartu Linnamaratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelise kergejõustikuliidu IAAF dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.  
 25. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms kohta tuleb esitada võistluste žüriile: esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist; kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
  Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.
  Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäevai kella 17.00-ni.
 26. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

Jooksupartner

Mizuno

Meediapartner

Postimees

Suurtoetajad

Sportland A. Le Coq Ramirent Salvest Rand & Tuulberg Enervit Eesti Pagar

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminal G4S Maks & Moorits EY 1182.ee Põltsamaa Löfbergs Lila Bambona Viking Line Eesti Teed

Toetajad

TÜ Kliinikum Ecoprint Ehitusmeister Respo Väo Paas Mariine Auto Balbiino E-Turist GMP Clubhotel Hotell Tartu Aura Keskus

Meedium

Ajakiri Sport AjaLeht Ajakiri Jooksja Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix Raadio Elmar

Avalik sektor

Tartu Linn Eesti Kultuurikapital Hasartmängumaksu Nõukogu Kultuuriministeerium