Juhend

 1. 4. Tartu Tudengimaratoni (edaspidi: üritus ja TUM) korraldavad Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud ürituse nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil vastavalt Eesti Kergejõustikuliidu võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 2. 4. Tartu Tudengimaraton distantsi pikkusega 10 km toimub 3. oktoobril 2015. a.
  Start antakse kell 13.30 Tartus Vabaduse puiesteel, finiš on Tartus Raekoja platsil. Starditakse koos Tartu Linnamaratoni 10 km jooksjatega. Tartu Linnamaratoni ja Tartu Maratoni Kuubiku arvestuses loetakse TUM tulemused Tartu Linnamaratoni sama pikkusega jooksudistantsi paremusjärjestuse hulka.
 3. Rajal on 2 teeninduspunkti, raja läbimiseks on aega 2,5 h. Finiš suletakse kell 16.00. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse.
   
  Teeninduspunkt Kontrollaeg
  Annelinna TP (4,5 km) 14:30
  Supilinna TP (7,5 km) 15:00
  Finish 16:00
 4. Ürituse rada kulgeb Tartu linna ja lähiümbruse teedel ja tänavatel. Rada on tähistatud. Rajal edasiliikumiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamise eest ning kepikõndijate puhul jooksmise eest osaleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse foto või videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
 5. Prügialad. Võistluste rajal on tähistatud prügiala iga TP eelselt ja järgselt. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) poolt fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.
 6. Teed on osaliselt liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Jalgratastel võistlusrajal liikumine ja võistluse jälgimine on keelatud (va korraldajate eraldusmärkidega ratturid). Võistlejate ohutuse huvides ei tohi jalgratturid võistlusrajal segada jooksjate liikumist. Jalgratturitel on kohustus täita liikluse reguleerijate või võistluse korraldajate märguandeid.
 7. Osavõtt üritusest toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 8. Osaleda võivad kõik vähemalt 18. aastased (rakendus)kõrgharidust omandavad või üli- või rakenduskõrgkoolis töötavad tervisespordihuvilised, kes on piisavalt terved valitud distantsi läbimiseks. Registreerimisel tuleb märkida õppeasutus, kus õpitakse/töötatakse (vilistlaste puhul märkida lõpetatud õppeasutus).
 9. Stardigrupi võib valida vastavalt oma eeldatavale lõpuajale.
 10. Osavõtjate registreerimine toimub:
  • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 02.10.15 kella 17-ni;
  • Klubis Tartu Maraton (Laulupeo pst. 25, Tartu, info tel. 7421 644, 51 50360) kuni 01.10.15 kella 17-ni;
  • võistluskeskuses (Tartus, Raekoja platsil) 02.10.2015 kell 12.00-17.00.
 11. Osavõtutasud 
  Kuupäev Tudengimaraton
  kuni 11.09.2015 15 €
  12.09.-25.09.15 20 €
  26.09.-02.10.15 30 €
  NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! Kõikidest osavõtutasudest on kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu). 
 12. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 02.09.15 kell 17.00 saab 2016. a. vastavale üritusele registreeruda poole hinnaga.
 13. Ümberregistreerimine toimub kuni 02.10.15 kodulehe iseteeninduskeskkonnas, 02.10.15 võistluskeskuses kohapeal või hiljemalt 02.10.15 õhtul kella 17.00-ks saabunud e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel saabunud teate alusel, millisel juhul ümberregistreerimistasu makstakse pangaülekandega. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust).
  Ümberregistreerimine on iseteeninduskeskkonnas tasuta kuni teise registreerimisvooru lõpuni. Alates ürituse kolmandast voorust on ümberregistreerimistasu 10€. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. Kaotatud / maha unustatud  stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10€.
 14. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Tartus, Raekoja platsil. Võistluskeskus on avatud 02.10.15 kell 12.00-19.00 ja 03.10.15 kell 07.00-16.00.
 15. Osavõtutasu sisaldab järgmist: tähistatud rada, stardinumber ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine, nimeline diplom tulemusega lõpetajatele, osavõtumedal, vajadusel meditsiiniabi, pakihoid, katkestajate transport rajalt finišisse ning osalemisvõimalus kõikidel teistel programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtumaksu ei nõuta. 
 16. Ajavõtt toimub stardinumbri ja elektroonilise ajavõtukiibi alusel. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil muul moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajatele tagastada. Stardinumber peab olema kinnitatud rinnale ja olema nähtav kogu distantsi vältel. Stardinumbri suurust ja kuju ei ole lubatud muuta.
 17. Tulemuse saamiseks:
  • peab osaleja kogu jooksu vältel kandma nähtaval rinnale kinnitatud TUM stardinumbrit, mille tagaküljel on antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip
  • finišijoonel hoida rinnanumber nähtaval videokontrolliks, mitte toetada kätt pulsikella kontrolliks vastu keha / rinnanumbrit, see takistab ajavõtusignaali lugemist
  • stardinumbri kuju ega suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.
  • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, TM kodulehel www.tartumaraton.ee ja võistlusjärgsel esmaspäeval ajalehes Postimees. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 TM kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
 18. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. Informatsioon abivajajate kohta tuleks edastada hädaabinumbril 112.
 19. Kaotatud-leitud asjad tuleb anda TP ülema kätte, kus need tuuakse finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis sekretariaadist ja hiljem Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast üritust.
 20. Tartu Linnamaratoni autasustamine toimub finišis kell 14.30.  4. Tartu Tudengimaratoni autasustamine toimub ööklubis Atlantis toimuva afterparty raames algusega kell 22.00. ​
  • Individuaalarvestuses autasustatakse 10 km jooksu (Linnamaraton + Tudengimaraton) 6 paremat meest ja 6 paremat naist. 
  • Tudengimaratonil autasustatakse 3 parimat kõrgkooli, välja on pandud ka auhinnad parima kostüümi ja ergustuspunkti eest.
  • Kõrgkoolide järjestus selgitatakse välja iga kõrgkooli esindaja 5 parima individuaaltulemuse aegade summa põhjal. Iga kõrgkooli siseselt võib moodustada ka kolledžitele põhinevaid võistkondi.
  • Kostüümide arvestus on individuaalne. Hinnatakse fantaasiat ja isikupära.
  • Ergutuspunktide võistluses osalemiseks peab kõrgkool/kolledž/teaduskond/korporatsioon tegema raja äärde osavõtjaid ergutava, turgutava või nende meelt lahutava punkti. Hinnatakse teenindajate aktiivsust, punkti dekoratsioone ja pakutavate teenuste valikut. Ergutuspunkti asukoht tuleb eelnevalt kooskõlastada korraldajatega e-posti teel tartumaraton@tartumaraton.ee
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast). Autasustamisele mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ja hilisemalt auhindu ei väljastata.
 21. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut juhendiga ja lubada kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
 22. Tartu Tudengimaratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelise kergejõustikuliidu IAAF dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.
 23. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms kohta tuleb esitada võistluste žüriile:
  • esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist;
  • kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
  • Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
  • Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.
  • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kolmapäeva, 8. oktoobri kella 17.00-ni.
 24. Ürituse ärajäämine.
  1. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu (force  majeure) tõttu, tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused, ja käesolevale juhendile.
  2. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu etteteatamisega vähemalt 72h enne stardi kellaaega, kantakse 50% osalejate osavõtutasust edasi järgmise aasta ürituse registreerimise ettemaksuks.
   1.  Osaleja soovil on võimalik nimetatud 50% osaleja eest eraisiku poolt tasutud osavõtutasust kanda edasi mõne teise Klubi Tartu Maraton poolt jooksval aastal korraldatava rahvaspordiürituse osavõtutasuks.
   2.  Kui eraisiku poolt registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.14.2.1. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
   3. Kõik eraisikud, kelle poolt tasutud 50% osavõtutasust kuulub edasikandmisele järgmise aasta samale üritusele, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Linnamaratoni / Tudengimaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks kinnitama oma osalemist ja tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
   4. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) poolt tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmise aasta sama ürituse osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele ning neid ei saa kasutada jooksva aasta teistel üritustel osalemiseks. Ärajäänud üritusele antud ettevõtte poolt registreeritud isikuid automaatselt edasi ei kanta. Järgmiseks aastaks kantakse edasi koondsummana ainult 50% ettevõtte poolt tasutud osavõtutasust. Juriidiliste isikute poolt registreeritud osalejate nimekiri tuleb uuendada ettevõtte esindaja poolt hiljemalt järgmise aasta Tartu Linnamaratoni / Tudengimaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  3.  Vääramatu jõu (force  majeure) all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm  vms ilmastiku nähtus jne.).
  4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei kuulu osalejate poolt kolmandatele osapooltele tehtud kulutused hüvitamisele ürituse korraldaja poolt. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
  5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 25. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

Peasponsor

SEB

Esitleja

Codeborne

Jooksupartner

Mizuno

Meediapartner

Postimees

Suurtoetajad

Sportland A. Le Coq Ramirent Salvest Atlantis Rand & Tuulberg Enervit Eesti Pagar

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminaal G4S Maks & Moorits TÜ Kliinikum EY 1182.ee Põltsamaa Ecoprint

Toetajad

Ehitusmeister Avis Lipton Löfbergs Lila

Meedium

Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix Raadio Elmar