Üldjuhend

JUHEND

 1. 3. Tartu Linnamaratoni, Tartu Sügisjooksu ja 3. Tartu Tudengimaratoni (edaspidi: üritus) korraldavad Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud ürituse nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil vastavalt Eesti Kergejõustikuliidu võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 2. 3. Tartu Linnamaraton distantsipikkustega 42,2 km ja 21,1 km, Tartu Sügisjooks pikkusega 10 km ja Tartu Tudengimaraton pikkusega 10 km toimuvad 4. oktoobril 2014. a.
  • 42,2 km (edaspidi 42 km) jooksu ühisstart antakse kell 9.00 Tartus Vabaduse puiseteel, finiš on Tartus Raekoja platsil.
  • 21,1 km (edaspidi 21 km) jooksu ühisstart antakse kell 10.30 Tartus Vabaduse puiesteel, finiš on Tartus Raekoja platsil.
  • 10 km jooksu ja kepikõnni ühisstart antakse kell 13.30 Tartus Vabaduse puiseteel, finiš on Tartus Raekoja platsil.
  • Osalejad, kes on ennast registreerinud kepikõndijatena, ei tohi kaasvõistlejate ohutuse huvides rajal joosta. Lõpuprotokollis avaldatakse jooksu ja kepikõnni tulemused eraldi.
 3. 42 km rajal on 8 teenindus-toitlustuspunkti (TP), 21 km rajal on 4 teeninduspunkti ja 10 km rajal on 2 teeninduspunkti.
 4. Ajalimiidid.  42 km raja läbimiseks on aega 7 tundi, 21 km läbimiseks 3,5 tundi ja 10 km läbimiseks 2,5 h.
  Teeninduspukt 42 km 21 km 10 km
  Ropkamõisa TP 5km 9:50 11:20  -
  Annelinna TP 10 km 10:40 12:10  -
  Rõõmu tee TP 15 km 11:30  -  -
  Lohkva tee TP 20 km 12:20  -  -
  Ihaste tee TP 25 km 13:10  -  -
  Annelinna TP 30 / 4,5 km 14:00  - 14:30
  Supilinna TP 35 / 15 / 7,5 km 14:50 12:50 15:00
  Toomemäe TP 40 / 19 km 15:40 13:40  -
  Finiš 16:00 14:00 16:00
  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse.
 5. Ürituse rada kulgeb Tartu linna ja lähiümbruse teedel ja tänavatel. Rada on tähistatud. Rajal edasiliikumiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamise eest ning kepikõndijate puhul jooksmise eest osaleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse foto või videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist.
 6. Prügialad. Võistluste rajal on tähistatud prügiala iga TP eelselt ja järgselt. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) poolt fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.
 7. Teed on osaliselt liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Jalgratastel võistlusrajal liikumine ja võistluse jälgimine on keelatud (va korraldajate eraldusmärkidega ratturid). Võistlejate ohutuse huvides ei tohi jalgratturid võistlusrajal segada jooksjate liikumist. Jalgratturitel on kohustus täita liikluse reguleerijate või võistluse korraldajate märguandeid.
 8. Osavõtt üritusest toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 9. Osaleda võivad osaleda kõik 1999. a. (10 km rajal 2002. a.) ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 10 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 3. Tartu Tudengimaratonil võivad osaleda kõik vähemalt 18. aastased (rakendus)kõrgharidust omandavad või üli- või rakenduskõrgkoolis töötavad tervisespordihuvilised, kes on piisavalt terved valitud distantsi läbimiseks. Registreerimisel tuleb märkida õppeasutus, kus õpitakse/töötatakse (vilistlaste puhul märkida lõpetatud õppeasutus).
  42 km vanuseklassid:
  Naised: N17 (sünniaastad 1999-97), N20 (96-94), N21 (93-80), N35 (79-75), N40 (74-70), N45 (69-65), N50 (64- 60), N55 (59-55), N60 (54-50), N65 (49-45), N70 (44 ja varem);
  Mehed: M17 (99-97), M20 (96-94), M21 (93-80), M35 (79-75), M40 (74-70), M45 (69-65), M50 (64-60), M55 (59-55), M60 (54-50), M65 (49-45), M70 (44-40), M75 (39-35), M80 (34 ja varem).
 10. Stardigrupid. 
  Stardigrupp 42km stardinumbrid 
  1-1000
  21km stardinumbrid
  1001-2000
  10km stardinumbrid
  2001-10000
  Tudengimaratoni stardinumbrid
  10 001- ...
  Eliitgrupp alla 3 h alla 1h20min alla 45min  - 
  1.grupp 3 h - 3h45min 1h20min-1h30min 45min - 56min -
  2.grupp 3h45min-4h20min 1h30min-1h40min üle 57min  -
  3.grupp 4h20min-5h 1h40min-2h -  10 001-...
  4.grupp 5h-6h 2h-3h  -  -
  5.grupp 6h-7h 3h-4h  -  -
  kepikõnd  -  - 5001-...  -
  Ürituse stardinumbrite määramisel lähevad arvesse Tartu Linnamaratoni 2013.a. tulemused registreerumisel ainult enne 26.09.2014. a. 42km ja 21km distantsil on nimelised stardinumbrid kui üritusele on registreeritud enne 26.09.2014.
  Numbriline stardiprotokoll avaldatakse hiljemalt 1. oktoobril. Stardigrupi võib kõikidel distantsidel valida vastavalt oma eeldatavale lõpuajale.
 11. Osavõtjate registreerimine toimub:
  • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee 3. oktoobril kella 17-ni;
  • Klubis Tartu Maraton (Laulupeo pst. 25, Tartu, info tel. 7421 644, 51 5036051 50360) 2. oktoobril kella 17-ni;
  • võistluskeskuses (Tartus, Raekoja platsil) 3. oktoobril kell 12.00-17.00;
  • Hawaii Expressi kauplustes üle Eesti 3. oktoobrini.
 12. Osavõtutasud.
  Kuupäev 42 km 21 km 10 km jooks / kepikõnd / Tudengimaraton
  kuni 05.09.2014 25 € 20 € 15 €
  06.09.-26.09.2014 35 € 30 € 20 €
  27.09.-03.10.2014 50 € 40€ 30 €
  NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! Registreerimisel märkida ära osalemine kas jooksul või kepikõnnil. Kõikidest osavõtutasudest on kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu).
 13. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 3. oktoobrit 2014 kell 17.00 saab 2015. a. vastavale üritusele registreeruda poole hinnaga. 
 14. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu osavõtutasu ei tagastata. Vääramatu jõu all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, torm, lumesadu vms ilmastiku nähtus). 
 15. Ümberregistreerimine toimub kodulehe iseteeniduskeskkonnas, võistluskeskuses või hiljemalt 3. oktoobri õhtul kella 17.00-ks saabunud e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel saabunud teate alusel, millisel juhul ümberregistreerimistasu makstakse pangaülekandega. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust). Kõigil ümberregistreerimistel on tasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. Kaotatud / maha unustatud  stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10€. 
 16. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Tartus, Raekoja platsil. Võistluskeskus on avatud 03.10.14 kell 12.00-19.00 ja 04.10.14 kell 07.00-16.0007.00-16.00.
 17. Osavõtutasu sisaldab järgmist: tähistatud rada, stardinumber ajavõtukiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine, nimeline diplom tulemusega lõpetajatele, osavõtumedal, vajadusel meditsiiniabi, pakihoid, katkestajate transport rajalt finišisse ning osalemisvõimalus kõikidel teistel programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtumaksu ei nõuta. 
 18. Ajavõtt toimub stardinumbri ja elektroonilise ajavõtukiibi alusel. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil muul moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajatele tagastada. Stardinumber peab olema kinnitatud rinnale ja olema nähtav kogu distantsi vältel. Stardinumbri suurust ja kuju ei ole lubatud muuta.
 19. Tulemuse saamiseks peab osaleja kogu jooksu vältel kandma nähtaval rinnale kinnitatud LM / SJ / TuM stardinumbrit, mille tagaküljel on antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Finišijoonel hoida rinnanumber nähtaval videokontrolliks, mitte toetada kätt pulsikella kontrolliks vastu keha / rinnanumbrit, see takistab ajavõtusignaali lugemist. Stardinumbri kuju ega suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.
  Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel www.tartumaraton.ee, ametlike tulemustena 10. oktoobril kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
 20. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi. Informatsioon abivajajate kohta tuleks edastada hädaabinumbril 112.
 21. Kaotatud-leitud asjad tuleb anda TP ülema kätte, kus need tuuakse finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis sekretariaadist ja Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast üritust.
 22. Autasustamine toimub finišis kell 14.30.
  • Autasustatakse 3. Tartu Linnamaratoni 42 km ja 21 km ning Tartu Sügisjooksu 10 km jooksu 6 paremat meest, 6 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi, medali, karika ja eriauhindadega.
  • Välja on pandud ka eri- ja loosiauhinnad ning auhinnad 42 km vanuseklasside võitjatele, 10 km-l vanuseklasside arvestust ei peeta.
  • 3. Tartu Linnamaratoni parimate klubide ja firmade autasustamine toimub ööklubis Atlantis 4. oktoobri õhtul algusega kell 22.00.
  • 3. Tartu Tudengimaratoni autasustamine toimub ööklubis Atlantis toimuval Tartu Sügisjooksu ja Tudengimaratoni afterparty raames algusega kell 22.00. Tudengimaratonil autasustatakse kolme kõige aktiivsema osavõtjaskonnaga kõrgkooli (kõige suurema osalejate arvuga).
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (21% auhinnasummast).
  • Autasustamisele mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ja hilisemalt auhindu ei väljastata.
 23. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut juhendiga ja lubada kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
 24. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms kohta tuleb esitada võistluste žüriile: esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist; kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
  Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.
  Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kolmapäeva, 8. oktoobri kella 17.00-ni.
 25. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

Peasponsor

SEB

Esitleja

Codeborne

Jooksupartner

Salomon

Meediapartner

Postimees

Autopartner

Silberauto

Suurtoetajad

A. Le Coq Ramirent Salvest Craft Atlantis Rand & Tuulberg Trev2 / Kagu Teed Sportland

Toetajad

Lõunakeskus Tartu Terminaal G4S Maks & Moorits TÜ Kliinikum PC Expert Ifan Auto EY 1182.ee Põltsamaa Ecoprint

Toetajad

Ehitusmeister Avis Lipton Löfbergs Lila Tere Hotell Pallas Hotell London

Meedium

Maaleht TervisPluss Linnaleht Tartu Ekspress Scanpix