Individuaaljooksu juhend

Loe kindlasti läbi ka individuaaljooksu kasulik info!

39. TARTU MAASTIKUMARATONI INDIVIDUAALJOOKSU JUHEND

 1. 39. Tartu Maastikumaratoni individuaaljooksu (IJ) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. IJ on 39. Tartu Maastikumaratoni alamüritus ja osalemiseks tuleb valida individuaaljooksu distants.
 2. 39. Tartu Maastikumaratoni individuaaljooks toimub 1. maist kuni 9. maini 2021. Individuaaljooksu tulemus läheb arvesse Tartu Maastikumaratoni osaluskordade arvestuses.
  • Individuaaljooksul saab osaleda korraldaja määratud tähistatud rajal ettenähtud perioodi jooksul osaleja valitud ajal. 
  • Valikus on distantsid 42 km, 21 km, 10 km ja 5 km. Distantsid on looduses tähistatud, kõigi distantside start ja finiš asuvad Tartumaa Tervisespordikeskuses. Rajad kulgevad peamiselt metsaradadel ja kruusakattega metsateedel. 42 km distantsil läbitakse 21 km rada kaks korda. NB! 42 km ja 21 km distantsid läbivad stardi- ja finišiala mitu korda, rada on vastavalt tähistatud.
  • Lisaks distantsile registreerimisele tuleb broneerida stardiaeg, et osalejaid hajutada. Radu on võimalik läbida individuaaljooksu perioodil 1.-9. mail iga päev kell 10.00-20.00.
  • Kõiki distantse võib läbida kas joostes või kõndides. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Lõpuprotokollis avaldatakse sama distantsi jooksjate ja kõndijate ühine järjestusprotokoll. Avaldatakse paremusjärjestus, kuid võitjaid ei selgitata ja autasustamist ei toimu. Tulemus läheb arvesse Tartu Maratoni Kuubiku punktiarvestuses, kuid 42 km kuue esimese tavapäraseid boonuspunkte ei arvestata. Osaluskord läheb kirja hõbe-, kuld- ja saadikumärkide arvestuses.
  • Keelatud on distantsi läbimiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamine. 
 3. Tartumaa Tervisespordikeskuse pervesauna juures (stardi/finišialas, ühtlasi 42 km ja 21 km raja ääres) asub iseteeninduslik joogipunkt.
 4. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 
 5. Osavõtt IJ-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma kõiki liikluseeskirju. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112. 
 6. Väljas liikumine IJ-l osalemiseks peab toimuma vastavalt kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. IJ-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame IJ-l osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. 
 7. Osaleda võivad kõik 2006. a. (kahel lühemal distantsil 2009. a.) või varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
 8. Osavõtjate registreerimine toimub:
  • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 08.05.2021 kell 17.00;
  • 9. mail registreerida ei saa;
  • Stardipaigas registreerimist ei toimu.
 9. Osavõtutasud:        42 km    21 km    10 km    5 km
  kuni 08.05.2021      20 €        20 €        20 €        15 €

  Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt spordiklubide soodustus -10%, vt osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene. 
 10. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 08.05.2021 kell 17:00 kantakse pool tasutud osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku võistlustele registreerimisel. Krediit kehtib 1 aasta. Arstitõend saata meiliaadressil .
 11. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:
  • kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 08.05.21 kella 17.00-ni;
  • 9. mail ümber registreerida ei saa;
  • iseteeninduses on pikemalt distantsilt lühemale ümberregistreerimine ja isikuvahetus samal distantsil tasuta; 
  • tasuda tuleb osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
 12. Osavõtjale kindlustatakse: tähistatud rada, osalejainfo, SI-ajavõtupulk (vaja tagastada korraldajale), ajavõtt (ainult korrektselt ajavõtupunktides registreeritud SI-pulga korral), lõpetajale medal ja elektrooniline diplom tulemusega, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile. 
 13. Ajavõtt toimub elektroonilise SI-ajavõtupulgaga. SI-pulga saab stardis maratoni infopunktist. Võib kasutada ka isiklikku SI-ajavõtupulka. Tulemuse saamiseks peab osaleja kogu jooksu vältel kandma kaasas SI-pulka ja selle ajavõtupunktides registreerima. Pärast raja läbimist on vaja tulemuse saamiseks SI-pulk korraldajatele tagastada. 
 14. Lisaks stardile ja finišile on 42 km distantsil 14 ajavõtupunkti, 21 km distantsil 7 ajavõtupunkti, 10 km distantsil 4 ajavõtupunkti, 5 km distantsil 2 ajavõtupunkti.
 15. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse üritusejärgsel reedel kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni üritusejärgse kolmapäeva kella 17.00-ni. 
 16. Parklad Tartumaa Tervisespordikeskuses on tasuta.
 17. Registreerimisega 39. Tartu Maastikumaratoni individuaaljooksule kinnitab osavõtja nõusolekut IJ juhendiga.
 18. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
 19. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.