Virtuaaljooksu juhend

38. TARTU MAASTIKUMARATONI VIRTUAALJOOKSU JUHEND

1. 38. Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooksu (MM) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. MM on Tartu Maratoni Kuubiku 2020. aasta esimeseks osavõistluseks.  

2. 38. Tartu Maastikumaraton toimub virtuaaljooksuna 1.-17. mail 2020.

 • Virtuaaljooks on jooksuüritus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distants tuleb läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus. 
 • Valikus on distantsid 42 km, 24 km, 10 km ja 5 km. Kõiki distantse võib läbida kas joostes või kõndides. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
 • Keelatud on distantsi läbimiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamine. Reeglite rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus osaleja diskvalifitseerida.
 • Distantsi võib läbida kas MM ametlikul rajal või vabalt valitud omale sobivas kohas ja rajal. Soovitame võimalusel vältida asfaltkattega radasid.  MM ametlikud rajad kulgevad peamiselt kruusakattega metsateedel ja on looduses tähistatud 1.-17. mail.
 • Virtuaalmaraton ei ole võistlus ja autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Kuubiku sarjas (tulemuste alusel punkte ei arvestata) ning hõbe-, kuld- ja saadikumärkide arvestuses.
 • Lõpuprotokollis avaldatakse kõigil distantsidel sama distantsi jooksjate ja kõndijate tulemused koos.

3. Osavõtt MM-st toimub omal riisikol. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma kõiki liikluseeskirju.  Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. 

4. MM virtuaaljooksul osalemiseks väljas liikumine peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi eriolukorra ja sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. MM-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaalmaratonil osaledes hoida teiste inimestega vahet vähemalt 2 meetrit. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  

5. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 

6. Osaleda võivad kõik 2005. aastal (kahel lühemal distantsil 2008. aastal) või varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.  

7. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 17.05.2020 kell 23.59.

8. Osavõtutasud:             42 km    24 km    10 km    5 km

kuni 17.05.2020               20 €        20 €        15 €      15 €

Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

Osalejad, kes registreerusid 38. Maastikumaratonile enne virtuaaljooksu väljakuulutamist, kantakse automaatselt üle virtuaaljooksu stardiprotokolli. Kui algselt makstud osalustasu oli suurem kui virtuaaljooksu osalustasu, suunatakse ülejääk osaleja kasutajakontole krediidiks, kui väiksem, siis juurde maksma ei pea. Teine võimalus on krediidiks suunatav summa küsida vormikohase taotlusega tagasi pangakontole.

Osalejatele, kes registreerusid 38. Maastikumaratonile enne virtuaaljooksu väljakuulutamist, kuid ei soovi osaleda virtuaaljooksul, suunatakse osaleja kasutajakontole krediidiks 50% algselt makstud osalustasust. Teine võimalus on see 50% küsida vormikohase taotlusega tagasi pangakontole.

9. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub kodulehe iseteeninduskeskkonnas tasuta kuni 17.05.20 kella 23.59-ni. Lühemalt distantsilt pikemale ümber registreerides tuleb juurde maksta osalustasude vahe.

10. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 38. Tartu Maastikumaratoni medal (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast tulemuse kinnitamist, Eesti-sisene saatekulu sisaldub osavõtutasus, välismaale saatmine on lisatasu eest ja tuleb märkida registreerimisel) ja nimeline elektrooniline diplom, tähistatud Maastikumaratoni rajad (vt punkt 2), kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).

11. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 

12. Tulemuse saamiseks

 • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu (Maastikumaratonile juba varem registreerunud kantakse virtuaaljooksu stardiprotokolli automaatselt).
 • Medali saatmise eelduseks on korrektne postiaadress registreerimissüsteemis. 
 • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega.
 • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 17. mail kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaaljooksu osalejate nimekirjas osaleja nimele klõpsates. 
 • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 22. mail kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.
 • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 20. mai kella 17.00-ni. 

13. Registreerimisega 38. Tartu Maastikumaratoni virtuaalmaratonile kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga.

14. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).

15. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.