Osalejate tagasiside 2020 hooajale

02.11.2020

Foto: Tartu Linnamaraton 2020. aastal. Autor: Ardo Säks.

Tänavune teistmoodi hooaeg pakkus väljakutseid kõigile. Uute oludega pidime kohanema meie, korraldajad ning loomulikult ka spordisõbrad, kellele maratonid liikumisrõõmu pakuvad. Seetõttu pidasime vajalikuks küsida osalejatelt tagasisidet selle kohta, kas ja kuidas jäädi rahule reaalselt ja virtuaalselt toimunud üritustega. Arvamusi küsisime harrastajatelt, kes osalenud meie üritustel 2018., 2019. või 2020. aastal. Vastanuid oli kokku 1552.

Toome kokkuvõtte osalejate arvamustest ka teieni.

1. Kuidas hindad korraldajate valmisolekut 2020. aasta muutustega kohaneda ning pakkuda tavaformaadis ürituste kõrvale sobilikke alternatiive?

Korraldajate valmisolekut tuli hinnata 10 palli skaalal.

 • 93,15% harrastajatest, kes tegid kaasa vähemalt ühe ürituse 2020. aastal, andsid hindeks 8 või enam. Seejuures kõige kõrgema hinde ehk 10 punkti andis 61,50% vastanutest.
 • 2018. ja 2019. aasta osalejatest hindasid meie valmisolekut vähemalt 8 punktiga 62,60% vastanutest: 10 punkti andis 26,40%, 9 punkti 13,20% ning 8 punkti 23% vastanutest.

Kõrgeid punkte anti näiteks seetõttu, et korraldajad leidsid keerulistes oludes alternatiive, reageerisid kiiresti ning jagasid operatiivselt infot. Paljude jaoks oli virtuaalne osalemine positiivne, kuna põhipäeval osalemine pole võimalik. Osalejatele meeldis, et kevadistel üritusel olid originaalrajad tähistatud, näiteks virtuaalse rattaralli puhul medal Tartu kesklinnas ning finišikaar. Mitmed tõid välja, et virtuaalne võistlus pani neid rohkem värskes õhus liikuma ning andis positiivse tõuke rohkem aktiivne olla.

Madalamate punktide andjad põhjendasid enamasti vastust sellega, et virtuaalvõistlused ei ole nende jaoks atraktiivsed ning soovivad osaleda ainult päriselt toimuvatel üritustel.

2. Kuidas oled rahul sel hooajal toimunud Kuubiku virtuaalüritustega?

Virtuaalüritusi tuli hinnata 10 palli skaalal.

 • 8 või rohkem punkti andis 63,03%, seejuures kõrgeima hinde ehk 10 punkti 43,35% vastanutest. 29,28% vastajatest ei osalenud sel aastal ühelgi meie virtuaalüritusel.

Virtuaalüritusi peetakse heaks alternatiiviks olukorras, kus tavaformaat ei ole lubatud või ka juhul, kui inimene mingil põhjusel ei saa või ei taha põhipäeval starti tulla. Kaugosalusega ürituste suurimaks tugevuseks loevad osalejad, et saab sportida oma valitud rajal, ajal ning tempos. Korraldajatena oleme rõõmsad, et arvestatav hulk on neid osalejaid, kes oma elu esimese Kuubiku stardi tegid just virtuaalüritusel, ning ka neid, kes tänu teistmoodi aastale said esmakordselt teha kaasa kõik meie hooaja üritused.

Oli ka vastajaid, kes eelistavadki tavaürituste asemel virtuaalseid. Neile on meil hea uudis, sest tuleval aastal on taas võimalik kõik meie üritused teha kaasa ka kaugosalusega.

3. Kuidas hindad sel hooajal reaalselt toimunud Kuubiku üritusi?

 • Ka päriselt toimunud üritusi tuli hinnata 10 palli skaalal. 8 või rohkem punkti andis üritustele 74,71% vastajatest, kõrgeima hinde 51,24%. Vastanutest 21,96% ei osalenud sel aastal ühelgi tavaüritusel.

Vastajad hindasid kõrgelt, et üritusi ei jäetud ära - et kevadel sai vähemalt virtuaalseltki kaasa teha ning sügishooajal vaatamata piirangutele siiski ka pärisüritused toimusid. Leiti, et hooaja iseärasustest tingitud muudatused olid tervemõistuslikud ja vastutustundlikud ning neid mõlemat joont korraga on suutnud hoida vähesed korraldajad.

Osalejate arvamusi:

 • Klubi Tartu Maraton on teinud head tööd pakkumaks osalemisel häid emotsioone, mis motiveerivad eesmärgipäraselt treenima.
 • Kõik üritused/võistlused olid väga hästi korraldatud. Aitäh!
 • Tänu virtuaalsele üritusele hakkasin Tartu Maratoni üritustest osa võtma! Aitäh Teile selle eest!
 • Et teil kõigil jätkuks jõudu, rõõmsat tahet ja selget pead ka järgmiste spordiürituste planeerimisel-korraldamisel!
 • Teadke, et suur osa sportlikust Eesti rahvast elab teile kaasa, on teie selja taga ja toetab nii moraalselt kui ka materiaalselt korraldustiimi eduloo jätkamist!
 • Ega polegi miskit ette heita kellelegi, kuna see aasta oli teistsugune kui tavaliselt ja keegi polnud selleks valmis. Kõik me õpime igakord midagi uut.
 • Virtuaalüritused saavad ilmselt olema pikka aega meie rahvaspordielu osaks. Hea, et neid korraldate ja loodan, et ka edaspidi.

Mõistagi oli vastuseid rohkem ning korraldajatele on igasugune tagasiside oluline edasiste plaanide tegemisel. Hoiame teid uue hooaja plaanidega kursis.