Täiendavad võistlusreeglid eliitvõistlejatele!

21.08.0020

Stardi eelselt võistlusrajal soojendamine keelatud!

Stardinumber kinnita selja ülaosasse keskele (ilma voltimata).
PS! Veendu, et see ei jääks juuste / riiete varju!

Kintsunumbrid kinnita külgedele (ilma voltimata).

Kiip kinnita ümber jala uisu kohale, mitte ümber uisu!

Kahesuunalisel liikumisel on keelatud maantee telgjoone ületamine
Juhtgrupil on lubatud kasutada sõidutee laiust kogu ulatuses ainult ohutuse eesmärgil alates stardist kuni Kõrveküla teeristini. Edasine liikumine toimub vaid sõidutee paremal poolel ning erandjuhtudel on lubatud väljuda vastasuunda kaasvõistlejatest möödumiseks ainult juhul kui pole vastu tulevaid võistlejaid 200m läheduses (50km/h = 14 m/s).
Tõusudel ning laskumistel tuleb rangelt püsida oma sõidusuuna paremal teepoolel.

Hoiatus = kollane kaart; 2 hoiatust = punane kaart; Kohtunikel on õigus suurema rikkumise korral ka kohe punane kaart anda! Punane kaart = DQ!

Gruppi tulekul ei ole lubatud segada grupisliikujaid. Kui grupis sõitjatel on käed eelmise võistleja seljal / puusadel, siis on sinna vahele trügimine keelatud!

Keelatud on mees- ning naisvõistlejate vedamine ja lükkamine võistlusrajal (va grupis ning laskumisel tavapärane grupis sõitmine ning ühtlaseks liikumiseks käte puusadele / seljale asetamine)!

Naisvõistlejatel on keelatud kasutada meessoost tiimikaaslaste abi, kelle abil (tuules) läbitakse suurem osa võistlusest.

Fair play!!!

Finišeerimisel peale viimast ringteed on lubatud kasutada kogu sõidutee ulatust enne finishikoridori sisenemist.
Finiši viimasel lõigul 300m enne finišijoont peab võistleja säilitama oma sõidutrajektoori. Trajektoori vahetamine aeglasemalt sõitvast võistlejast möödumiseks on lubatud juhul, kui see ei takista teisi võistlejaid. Kui manööver takistab teisi võistlejaid võistleja diskvalifitseeritakse.

Keelatud on ka võistlejate tuulest välja lükkamine finišisirgel, vahefiniši eelselt!

Autasustamisele mitte ilmumisel kaotab võistleja õiguse auhindadele! Auhinnarahad makstakse välja ülekandega võistluse järgselt.