TÄHELEPANU! Tartu Rattamaratoni rajainfo

11.09.0019

Üldised ohutuse soovitused:

 • Proovi rattal olla lõdvestunud asendis ja seda eriti laskumistel, kuid säilita tähelepanu ja valmisolek reageerimiseks;
 • Sõida otse ja enne igat manöövrit veendu kaassõitjate ohutuses. Nii külgsuunast kui ka tagant võib tulla kiirem kaassõitja;
 • Ära muuda ootamatult sõidutrajektoori ega keera kaassõitjatele ette, rääkimata diagonaalis grupist läbi sõitmisest;
 • Ära joo ja söö grupi keskel või ees, vaid vaju selleks grupi lõpuossa või grupi äärde;
 • Teeninduspunktile lähenedes reastu aegsasti ümber kas paremale (kui soovid TP-st jooki/ sööki võtta) või vasakule (kui soovid TP-st läbi sõita ilma varusid täiendamata);
 • Ohtlikel laskumistel ja tõusudel hoia ohutut pikivahet, väldi äkilisi külgsuunalisi manöövreid ja äkilisi pidurdusi;
 • Kui rajal on sinuga juhtunud midagi, mis sunnib peatuma (a’la kumm katki, kukkumine vms), siis püüa esimesel võimalusel minna rajalt eemale teepeenrale, et mitte kaasa tuua teiste takerdumist sinu taha.

Stardist minnes: RAHU, AINULT RAHU! Distants on pikk ning soovitame kohe gaasi põhja mitte vajutada, vaid jagada jõudu oskuslikult.

Erilist tähelepanu nõudvad kohad rajal:

 1. Ca 1,2 km peal on esimene tõsisem laskumine (Ansomäe). Paremalt poolt ebatasasem, kuid siiski hooga sõidetav. Tee on siledam, kui hoiad rohkem vasakusse äärde.
 2. Ca 6 km peal on väga kiire laskumine asfaldil (nn Poslovitsa mägi). Ole tähelepanelik, hoia piisavat piki- ja külgvahet. Samuti ole valmis ettevaatlikult pidurdama ja suunda muutma, kui ees peaks olema kukkumine.
 3. Ca 10 km: Kiire laskumine mööda pinnasteed, mis lõppeb suurel kiirusel paremkurviga. Üksikud kivid laskumisel, libe laskumise lõpukurv.
 4. Matu TP, 12,3 km: Vahetult enne maanteeületust ehk enne TP-d on heinamaal libe paremkurv.
 5. Ca 16 km: Algab esimene laskumine Harimäelt, mis lõppeb kiire vasakkurviga. Tee on saanud uue kruusakatte, mis tundub küll sile ja ohutu, aga on kaetud väikeste kividega ning kurvis on väga libe. Kindlasti on vajalik tähelepanu ja keskendatus, sest kiirus on suur.
 6. Ca 19–22 km: Harimäe teine laskumine. Pikk ja kiire laskumine mööda kruusateed, kus on lauged ja kiired kurvid. Uhteauke ei ole, aga kogu laskumine on kaetud peenikese purustatud kruusaga, mis on libe. Kõikides kurvides peab olema tähelepanelik ka lahtise uhteliiva pärast. Seda eriti juhul, kui vahetult enne starte peaks tulema kõvem vihm. Laskumise lõpus on kiirel hool 90-kraadine kurv paremale.
 7. Ande TP, 23,8 km: Teel võid kohata „lehmakooke“ ja tunda rammusat laudalõhna! Ettevaatust sügavalt sissehingamisel! :)
 8. Ca 28 km: Rada keerab vasakule heinamaale ja kergele tõusule järgneb lühike, järsk ning negatiivse kalde ja vasakkurviga laskumine. Pärast seda kohta on kivihunniku ületus.
 9. Puka TP, 36,5 km: Enne TP-d on kruusateel järsk 90-kraadine kurv paremale.
 10. Ca 40 km: Linnamäe laskumine. Väga kiire ja sirge laskumine kruusateel. Äärtes uhtekraavid ning laskumise lõpus võib olla lahtist liiva.
 11.  Ca 42 km: Laskumine Meegastemäelt. Pikk ja kiire laskumine mööda heinamaad. Laskumise algus negatiivse kaldega, laskumise keskel pinnase lohud ja muhud. Võib olla libe! Väga suurt tähelepanu nõudev koht!
 12.  Ca 43 km (Peebu TP suusamaratonil): Sirge ja kiire kruusane laskumine, mille keskel tuleb teha järsk vasakpööre. Kindlasti on vaja kiirust vähendada, sest tegu on peaaegu tagasipöördega.
 13.  44–49 km: Metsavaheline üles-alla lõik. Laskumistel tähelepanu – võib olla libe ja mudane!
 14.  Astuvere TP, 50,6 km.
 15.  Ca 51–55 km: Metsavaheline üles-alla lõik. Laskumistel tähelepanu – võib olla libe ja mudane!
 16.  Ca 52 km: Metsavahele laskudes on paremkurvi järgselt pinnas kaetud teekatte täiteks veetud üksikute väljaulatuvate munakividega. Ettevaatust ja tähelepanu!
 17.  Ca 500 m pärast eelmist lõiku on n-ö metsane laskumine, mille lõpus kõva põhjaga oja. Võib hooga läbida, aga kindlasti on vaja raja valikul olla tähelepanelik.
 18.  Ca 61,5 km: Väikese laskumise lõpus on kruusateel järsk 90-kraadine vasakkurv. Kurvis ole tähelepanelik, võib olla väga libe! Paremalt ühtib 89 km rajaga 40 km distantsi rada.
 19.  Palu TP, 66,3 km. Tunnelist läbi sõites on järsk paremkurv. Ettevaatust, võib olla libe!
 20.  Ca 75, 5 km: Laskumise lõpus on suure hoo pealt parempööre Paluveski teele (Paluveski TP Tartu Maastikumaratonil). Ettevaatust, kurvis lahtine liiv!
 21.  Hellenurme TP, 77,2 km.
 22.  Ca 80 km: Kiire laskumine metsateel, mis lõppeb lauge paremkurviga. Laskumise lõpus ole tähelepanelik, kuna kiirus on suur.
 23.  Ca 83 km: Pärast Vitipalu vaatetorni on kiire ja sirge laskumine mööda suusarada. Laskumise lõpus võib esineda pehmemaid kohti, kus on vaja valida endale rada.

24.  Ca 85 km: Enne RC Cola punkti on laskumine Elva jõe sillale. Tegu on kiire laskumisega mööda suusarada, mille lõpus on üksikud pehmed kohad.