Tartu Maratoni küsitluse tulemuste kokkuvõte

22.03.2019

Pärast 17. veebruaril toimunud 46. Tartu Maratoni küsisime meie osalejatelt nõu suusapeo tuleviku teemadel.

Lühikese veebiküsitluse saatsime 2015.–2019. aasta Tartu Maratoni osalejatele ning aastatel 2017 ja 2018 ülejäänud viie Kuubiku sarja ürituse osalejatele.

Suusamaratonide osalejatest täitis küsitluse 22%, 2019. aastal maratonil käinud eestlastest jagas meiega oma mõtteid suisa 42%. Ülejäänud viie ürituse osalejate arvamusi ei laekunud paraku üldistuste ja järelduste tegemiseks piisavalt (vastas 1,9% adressaatidest).

Alljärgnevalt tutvustame teile küsitluse tulemusi. Diagrammidele lisaks toome välja peamised mõtted ja ettepanekud, mida vastanute vabas vormis kommentaarides kõige enam välja toodi. Iga küsimuse kokkuvõtte lõpetame korraldaja kommentaariga.

1. Juhul kui Tartu Maratoni põhinädalavahetusel toimuks edaspidi klassikamaraton laupäeval ning vabatehnika pühapäeval, siis Sa ...

Kommentaarides toodi kümnetel juhtudel välja, et Tartu Maraton on pika ajalooga traditsiooniline klassikamaraton ning selleks võiks see ka jääda. Vastanute sõnul on tegu eelisega paljude teiste maratonide ees ja traditsiooni muutes kaoks n-ö suure talvise laulupeo tunne. Samas oli ka neid, kellele korraldajate pakutud idee meeldis.

Kahte maratoni nii väikese vahega pidasid vastanud üldiselt liiga kurnavaks.

Kuigi valikus oli vaid laupäevane klassikavariant, selgus kommentaaridest, et suurem osa eelistas siiski vaid pühapäeva ja ainult klassikamaratoni. Seda varianti eelistas ka valdav osa välismaalastest.

Järgnev tabel on koostatud kommentaaride põhjal, kus vastanud tõid konkreetselt välja oma eelistuse nii päeva kui ka tehnika osas:

Korraldaja kommentaar: Aastaid on siit-sealt kuulda olnud, et Tartu Maraton võiks olla kas ainult vabatehnikas või siis võiks olla nii vaba- kui ka klassikatehnika päevad. Osalejate kommentaaride põhjal sai selgeks, et valdav osa eelistab siiski klassikat ning traditsioonilist Tartu Maratoni. Sellest tulenevalt toimub suur suusapidu järgmisel aastal üldist kontseptsiooni ja programmi silmas pidades nagu tänavugi. Ehk siis eelneva nädalavahetuse pühapäeval on teatemaraton ja Avatud Raja sõidud ning põhinädalavahetuse laupäeval lasteüritused ning pühapäeval klassikamaraton.

Küll aga on oodata mõningaid väiksemaid muudatusi seoses Avatud Raja sõitudega. Töö- ja mõtteprotsess selles osas aga alles käib ning anname muudatustest teada hiljemalt sügisel.

2. Millisest kanalist saad Tartu Maratoni kohta kõige enam infot?

Küsitluses palusime reastada seitse kanalit niimoodi, et kõige olulisem infoallikas = 1 ning kõige väiksema kaaluga infoallikas = 7.

Kõige enam saavad osalejad infot meie kodulehelt www.tartumaraton.ee. Selle asetas esikohale 57,25% vastanutest. 24,39% panid esimeseks sotsiaalmeedia ning 8,64% infokirja.

Samas tuleb tulemuste analüüsimisel arvestada ka osalejate teist, kolmandat jne valikut. Kui tähtsuselt 1. valikuks panemine annab 7 punkti ning 7. valikuks 1 punkti, saame tulemused:

1. Maratoni koduleht, skoor 5,88

2. Osaleja infokirjad, 4,62

3. Sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram, YouTube), 4,53

4. Ajakirjandusest (paber ja/või veebiväljaanded), 3,83

5. Sõpradelt/tuttavatelt, 3,33

6. Televisioonist, 3,22

7. Raadiost, 2,74

3. Kas külastasid seekordset Tartu Maratoni Talvelaata

Lõunakeskuses?

Vastustes domineerisid positiivsed ja laada uut kontseptsiooni kiitvad vastused. Üldistatult hinnati Talvelaat kas heaks või väga heaks. Kõige enam jäädi rahule asukoha ning soodsamate spordikaupade valikuga.

Lisaks esines enim järgmisi soovitusi ja kommentaare:

PROGRAMM: Kaheldi poliitdebati sobivuses laadale ning kurdeti, et kohati oli bänd liiga vali.

SPORDITURG: Külastajad oleksid soovinud sporditurule veelgi enam müüjaid ja laiemat kaubavalikut, sh kasutatud varustuse müüki ning suuremat valikut maratoni bränditooteid.

Korraldaja kommentaar: Tänavuse suusamaratoni expo toimus esmakordselt Talvelaada nime all ning uuel kujul. Sarnase kontseptsiooniga (küll mõnevõrra erineva programmiga) lahendus on meil planeeritud ka kevadisele maastikumaratonile ning sügisesele rattamaratonile.

Meile tegi väga head meelt külastajate väga suur protsent maratoniosalejate arvust, mis näitab laada olulisust maratoni programmis. On positiivne, et suurem osa inimesi jäid laadaga rahule. Teisalt koorusid vastustest välja ka aspektid, kuidas edaspidi laata ja selle programmi parendada ja täiendada.

4. Muud mõtted ja ettepanekud

Kõige enam esines:

 • Tänu ja kiitus korraldajatele (peamiselt tõsteti esile medalit, toitlustustelki ja abivalmis korraldajaid-vabatahtlikke)Korraldaja kommentaar: Täname rohke kiituse eest ning igal juhul mõjub see motiveerivalt ja innustavalt tulevaste ürituste korraldamise kontekstis!
 • Finišis võiks jagada lisaks õllele ka vett ja/või spordijooki – Tuleval aastal on plaanis lõpetajatele finišialas pakkuda ka vett ja teed.
 • Paljud kasutasid maratonil vabatehnikat (uisusammu) – Oleme probleemist teadlikud, sest n-ö uisutajaid leidub igal aastal. Eelkõige saame tulevikus ürituse eelkommunikatsioonis juhtida senisest enam tähelepanu kohustusele sõita vaid klassikalises tehnikas.
 • Ühe suure mass-stardi asemel võiks olla viitega stardid (nt 3–4 gruppi) – Aastaid tagasi (siis kui Tartu Maratonil oli osalejaid veel rohkem kui praegu) tegime osalejate seas  küsitluse, kus tahtsime teada, kas soov on startida pigem ühe suure grupina või teha grupi-/viitstardid. Valdav enamus rõhutas toonases küsitluses suure ürituse tunnet, mis mass-stardiga tekib. Just see on põhjus, miks pooldame ka korraldajatena ühte suurt mass-starti. Kurikuulsa Ansomäe laskumise kontekstis oleks ehk viitega stardid tõesti paremad, kuid palume lugeda viimase punkti kommentaari laskumiste teemadel.
 • Prügikastid stardikoridoride sissepääsude juurde – Järgmisel aastal olemas!
 • Vintage’i sõitjad ohutuse kaalutlustel stardikoridori lõppu – Suure tõenäosusega järgmisel aastal ka nii on.
 • Busside temaatika (liiga varased väljumisajad; Tartusse saabuvate busside lõpp-peatus) – Väljumisaegu paika pannes on arvestatud nii võimalike keeruliste ilmastikuoludega kui ka stardipaikade lähistel tekkida võivate ummikutega. Olenevalt aastast ning oludest võib juhtuda tõesti, et buss jõuab liiga vara kohale, kuid siin kehtib põhimõte: parem karta, kui kahetseda.
  Sulgudes olevat teist soovituse poolt võtsime arvesse ning praeguse plaani järgi peatuvad bussid Tartusse jõudes lisaks Aura keskusele ka Vanemuise juures.

 • Laskumiste teema (rajad jooksid kokku) ning osalejate enda sõiduoskus (nt keppide hoidmine laskumistel) – Kuna olude sunnil ei teinud tänavu Tartu Maratoni põhipäeva rada meie pikaaegne pearajameister, siis on ka mõistetav, et teda asendanud rajameister ei ole meie maratoniraja nüansside ja peensustega samal määral kursis. See tingiski laskumistel kohatise radade kokkujooksmise.
  Nagu ütlesid paljud vastanud, siis oluline roll on ka osalejate enda sõiduoskusel. Soovitame soojalt tulevikus enne maratoni tutvuda kas maratonirajaga või võimalusel harjutada sarnase raskusastmega laskumisi enda kodukoha lähistel. Lisaks on internetiavarustes (sh meie kanalites) nendel teemadel mitmeid kasulikke õppevideoid.

Teemad: Tartu Maraton